Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. hab. prof. UŚ Andrzeja Limańskiego


kierownika Katedry Zarządzania
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel akademicki,
cieszący się szacunkiem, oddany ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
ks. prof. dr. hab. Józefa Krętosza


emerytowanego pracownika naukowego
Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki,
Homiletyki i Katechetyki
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
byłego kierownika Zakładu Teologii Pastoralnej
i Dziejów Duszpasterstwa.

Utraciliśmy cenionego nauczyciela akademickiego
i wybitnego uczonego, specjalistę z zakresu kultury łacińskiej
i Kościoła katolickiego na wschodnich kresach
historycznej Polski, autora licznych prac naukowych,
wychowawcę wielu pokoleń teologów.

W naszej pamięci pozostanie
jako Człowiek wielkiego serca i umysłu,
prawy i szlachetny, oddany ludziom
i sprawom uniwersytetu.

Będzie nam Go brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
abp. Szczepana Wesołego


doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego,

wieloletniego duszpasterza i nauczyciela Polonii na świecie,
delegata Prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracyjnego,
uczestnika Soboru Watykańskiego II.

W naszej pamięci pozostanie
jako Człowiek prawy i szlachetny,
oddany Przyjaciel społeczności akademickiej
Uniwersytetu Śląskiego,
wierny dewizie biskupiej posługi:
Laetus serviam (Będę służył z radością).

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
mgr. inż. Zbigniewa Górala


długoletniego pracownika naukowo-technicznego
Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
oddanego ludziom i sprawom uczelni,
służącego pomocą i dobrą radą.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
mgr. inż. Józefa Siemka

długoletniego pracownika Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego,
Osoby życzliwej, służącej pomocą i dobrą radą,
oddanej ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach