Od 11 do 18 lutego wykładowcy i studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Ziemi Świętej zorganizowanym z okazji jubileuszu 50-lecia naszej Alma Mater

Ziemia o zapachu kawy z kardamonem

Msza św. w intencji całej społeczności akademickiej została odprawiona 15 lutego w bazylice Grobu Świętego. Tego samego dnia odbyło się również spotkanie przedstawicieli naszej wspólnoty akademickiej na czele z prorektorem ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomaszem Pietrzykowskim i dziekanem Wydziału Teologicznego UŚ ks. dr. hab. prof. UŚ Antonim Bartoszkiem z dziekanem oraz profesorami Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, które jest zamiejscowym Wydziałem Nauk Biblijnych i Archeologii Papieskiego Uniwersytetu Antonianum z siedzibą w Rzymie. W czasie uroczystości wyrażono chęć podjęcia współpracy zagranicznej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a jerozolimskim ośrodkiem naukowo- -badawczym.

Odnowienie sakramentów nad brzegiem Jordanu
Odnowienie sakramentów nad brzegiem Jordanu

Inicjatorem i koordynatorem współpracy będzie ks. dr Dawid Ledwoń, adiunkt w Katedrze Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym UŚ, natomiast z ramienia Studium Biblicum Franciscanum koordynatorem współpracy będzie jego dziekan o. prof. Rosario Pierri OFM.

Inaugurując spotkanie dziekan zwrócił uwagę na znaczenie znajomości realiów Ziemi Świętej w badaniach nad Pismem Świętym. Włoski biblista przedstawił także dotychczasowe osiągnięcia archeologów franciszkańskich w Izraelu i Jordanii, wyrażając nadzieję na owocną współpracę, która będzie rozwijana pomiędzy Wydziałem Teologicznym UŚ a rzymskim Wydziałem

Nauk Biblijnych i Archeologii w Jerozolimie. Przygotowana i zaakceptowana już umowa bilateralna obejmie gościnne wykłady, seminaria, sympozja, wizyty studyjne, konsultacje oraz inne formy aktywności realizowane na zasadzie wzajemności. Planowane jest m.in. wspólne prowadzenie badań oraz wymiana publikacji naukowych. Zakres współpracy, której podstawowym obszarem będzie archeologia biblijna, może zostać rozszerzony o inne aspekty edukacyjno-naukowe, w których specjalizują się obydwa wydziały.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego do Ziemi Świętej
Uczestnicy wyjazdu studyjnego do Ziemi Świętej

Tegoroczny, pierwszy wyjazd studyjny społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego do Ziemi Świętej miał nie tylko walory poznawcze, naukowe, ale był przede wszystkim doświadczeniem duchowym. Taka była jego idea, która – jak można sądzić po świadectwach uczestników wyprawy – sprawdziła się i w niedalekiej przyszłości ma szansę kontynuacji.

– Każdy z uczestników tego niezwykłego wydarzenia z pewnością miał swój cel dotarcia do niezwykłych miejsc Ziemi Świętej. Dla niektórych była to nieustanna prośba o łaski Boże, dziękczynienie za to, co wymodlone i otrzymane. Być może dla wielu było to poszukiwanie sensu w czasach szczególnie trudnych i nieprzewidywalnych, a może niektórzy, zagubieni w codzienności, poszukiwali siebie i nieziemskiej łączności duchowej z tym, co nadprzyrodzone, transcedentalne. Niezależnie jednak od indywidualnych celów i sposobów przeżywania uczestnictwa w kolejnych odwiedzanych miejscach Ziemi Świętej pielgrzymi stworzyli w tym krótkim czasie bycia razem niezwykłą wspólnotę pełną swobody komunikacji, pomocy, życzliwości i zdyscyplinowania – wspomina jedna z uczestniczek pielgrzymki prof. dr hab. Ewa Syrek z Katedry Pedagogiki Społecznej UŚ.

Edykuła Grobu Świętego w bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie
Edykuła Grobu Świętego w bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie

Swoimi wspomnieniami z pobytu w Ziemi Świętej dzieli się również dr hab. Ewa Jarosz z Katedry Pedagogiki Społecznej UŚ:

– Ciekawość i wdzięczność, rozpacz i nieszczęście, lęk i nadzieja popychają do Ziemi Świętej od wieków tłumy troskających się o przyszłość, dzieci, rodzinę, zdrowie, pracę, o swoją wiarę oraz duchowość. Każdy szuka swojego Izraela, swojej Ziemi Świętej. W te poszukiwania wybrała się również grupa niemal pięćdziesięciu osób związanych bezpośrednio lub pośrednio z Uniwersytetem Śląskim. Pracownicy naukowi, administracyjni, studenci, członkowie ich rodzin – każdy ze swoją intencją. Zorganizowanie pielgrzymki przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego miało poza odpowiedzią na indywidualne oczekiwania poszczególnych osób wspólny cel: uświetnienie jubileuszu istnienia naszej uczelni. Bogaty program ułożony w ciekawy scenariusz pozwolił pielgrzymom doświadczyć tego miejsca wielowymiarowo. Dzięki bogatej, eksperckiej narracji przewodnika ks. dr. Dawida Ledwonia było to też poznanie Izraela, jego historii, kultury i religii żydowskiej, problemów dawnych i współczesnych, zawiłości sytuacji geopolitycznej i relacji ze światem dawnym i współczesnym. Przepięknie i mądrze skomponowana przez organizatorów wędrówka nam, pielgrzymom, pozwalała przeżywać ten czas w bardzo różnych, czasem skrajnych perspektywach: doznawać zarówno uniesienia przy Bożym Grobie, jak i głębokiego wzruszenia w Yad Vashem, przeżywać rekolekcje i odnowienia sakramentów nad brzegiem Jordanu, Jeziora Genezaret, w Wieczerniku na Syjonie czy w Kanie Galilejskiej, ale też odczuć i uszanować to, czym jest dla Żydów Ściana Płaczu oraz inne miejsca istotne dla judaizmu, izraelskiej tożsamości i państwowości. Pozwalała zobaczyć, jak skomplikowany jest polityczno- i religijno-kulturowy status Jerozolimy czy samego wzgórza Moria, jak Mur między Izraelem a Palestyną dzieli i odgradza przestrzeń życia i umysły ludzi, ale też dostrzec specyfikę i odmienność stylu oraz codziennego klimatu życia osiedli muzułmańskich i żydowskich. Z jednej strony mogliśmy dotknąć z namaszczeniem skał znaczonych obecnością Jezusa, Piotra, Eliasza czy Jana Chrzciciela, ale z drugiej, zobaczyć piękno architektury nowoczesnej Jerozolimy, Uniwersytetu Hebrajskiego, Hajfy czy Tel Awiwu. Spoglądaliśmy na Górę Kuszenia, zastanawiając się nad słabością ludzkiej natury wobec pokus dzisiejszego świata, a po chwili zanurzaliśmy się w słonych wodach Morza Martwego. Byliśmy na Górze Przemienienia, a także w Jerychu – jednej z najniżej położonych miejscowości na świecie. Mogliśmy przejść i przeżyć mistycznie Drogę Krzyżową oraz zapłakać przy skale w Getsemani, ale także poczuć zapach i handlowy zgiełk ulic starej Jerozolimy, spróbować mocnej kawy z kardamonem i świeżo wyciśniętego soku z granatów.

Pomysłodawcą pielgrzymki był dziekan Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Antoni Bartoszek, a przewodnikiem po Ziemi Świętej ks. dr Dawid Ledwoń. Obsługę wyjazdu zapewniły biura podróży Santiago Tours i Wakacje Fly z Tychów. Właścicielką pierwszego z nich jest pani Ewelina Wijas, zaś drugiego – pan Mariusz Wijas. Składamy serdeczne podziękowania za profesjonalną organizację naszego pobytu w Izraelu i na terenach pod kontrolą Palestyńskich Władz Narodowych (w Autonomii Palestyńskiej).

Autorzy: Redakcja
Fotografie: Adam Smyk