Kronika UŚ

Genius Universitatis 2018

Uniwersytet Śląski otrzymał nagrodę Genius Universitatis 2018 w kategorii gadżet promocyjny wspierający rekrutację. Do konkursu zorganizowanego przez Wydawnictwo Perspektywy we współpracy z portalem „Marketing przy Kawie” uczelnie mogły zgłaszać narzędzia marketingowe wykorzystywane w kampanii rekrutacyjnej na studia w roku akademickim 2017/2018. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 23 lutego podczas gali Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2018 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W konkursie udział wzięło 46 jednostek, w tym uczelnie, a także wydziały i instytuty. Łącznie oceniono 126 prac i wyłoniono 3 zwycięzców w każdej z następujących kategorii: reklama prasowa, event wspierający rekrutację, gadżet promocyjny, kampania w mediach społecznościowych, wideo online, content marketing, serwis rekrutacyjny.

Uczelnia została doceniona za projekt linii gadżetów promujących śląską kulturę i język śląski. Materiały promocyjne powstały w ramach współpracy z firmą Gryfnie, której właścicielką jest Klaudia Roksela, absolwentka Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ. W projektach gadżetów: koszulek, toreb oraz magnesów wykorzystano pojęcia oraz symbole związane z edukacją w ciekawej oprawie graficznej, spójnej z identyfikacją Gryfnie. Gadżety są dostępne w regularnej sprzedaży internetowej i stacjonarnej sklepu Gryfnie, a także w magazynie Uniwersytetu Śląskiego.

Tydzień Języka Ojczystego 2018

Od 19 do 23 lutego w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach po raz drugi odbywał się Tydzień Języka Ojczystego na UŚ. Na temat przewodni tegorocznej edycji wydarzenia wybrano związki frazeologiczne. Przedsięwzięcie adresowane było do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich miłośników polszczyzny. W programie wydarzenia znalazły się wykłady i warsztaty poświęcone m.in. frazeologii gwarowej, biblizmom i mitologizmom w polszczyźnie, „skrzydlatym” słowom kultury konsumpcji, błędom frazeologicznym, związkom frazeologii i poezji czy frazeologizmom muzycznym, a także gra edukacyjna dla uczniów pt. „Na tropie języka i nowoczesnych bibliotecznych technologii”. Organizatorami wydarzenia byli CINiBA, katowicki oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Wydział Filologiczny UŚ oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae”.

UŚ nagrodzony EkoKARLIKIEM

1 marca w Operze Śląskiej w Bytomiu odbyła się uroczystość 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. wręczenie statuetek w konkursie EkoKARLIK, którego celem jest wyróżnienie osób i podmiotów podejmujących ponadstandardowe działania na rzecz poprawy stanu środowiska w województwie śląskim. Laureatem jubileuszowej edycji konkursu został Uniwersytet Śląski, w którego imieniu statuetkę odebrał JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Miasto ludzi, miasto owadów

2 marca na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się konferencja informacyjno- edukacyjna pt. „Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim”, której organizatorem było Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Celem spotkania było przybliżenie tematyki związanej z zakładaniem oraz prowadzeniem pasiek miejskich, a także obecnością dzikich zapylaczy w miastach. Zaprezentowane zostały aspekty prawne, ekonomiczne i ekologiczne związane z obecnością zapylaczy w ekosystemie. Przedstawiono ponadto praktyczne metody kształtowania środowiska przyjaznego zapylaczom oraz metody promocji terenów miejskich poprzez działania proekologiczne, m.in. pszczelarstwo miejskie. Konferencja była jednym z wydarzeń kampanii edukacyjnej „Nie żądlę – zapylam” dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wizyta delegacji z University of Dunaújváros

6 i 7 marca na Uniwersytecie Śląskim gościła delegacja z University of Dunaújváros (Dunaújvárosi Egyetem) – węgierskiej państwowej szkoły wyższej. W programie wizyty znalazło się spotkanie z przedstawicielami władz uczelni, goście odwiedzili także Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ zlokalizowany w Sosnowcu i Chorzowie. Węgierską uczelnię reprezentowali JM Rektor dr hab. István András oraz prorektor ds. naukowych i ogólnych dr hab. Mónika Rajcsányi-Molnár. Spotkanie z JM Rektorem UŚ prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem oraz prorektorem ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr. hab. prof. UŚ Tomaszem Pietrzykowskim odbyło się 6 marca w rektoracie uczelni. Wizyta była okazją do poznania Uniwersytetu Śląskiego oraz do rozmów na temat możliwości współpracy.

Viking Women Seminar

9 marca na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się konferencja pt. „Viking Women Seminar”, którą wspólnie zorganizowały Instytut Historii UŚ, Forum Nordystyczne i Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Fundacja UŚ. Wydarzenie poświęcone było roli kobiet w średniowiecznej Skandynawii. W konferencji udział wzięli archeolodzy, historycy i literaturoznawcy z Polski, Czech, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Uroczystość wręczenia stypendiów MNiSW

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018, którą poprowadził prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, odbyła się 12 marca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku akademickim 2017/2018 stypendia ministra uzyskało 18 osób, w tym 15 studentów i 3 doktorantów.

Światowy Tydzień Mózgu 2018

Od 12 do 16 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywały się wykłady zorganizowane w ramach Światowego Tygodnia Mózgu. Za sprawą pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i specjalistów informacji naukowej CINiB-y Uniwersytet Śląski już po raz dziewiąty włączył się w organizację obchodów tego naukowego wydarzenia, które ma na celu promowanie wiedzy z zakresu neurobiologii, kognitywistyki i psychologii, adresowanego do studentów, uczniów oraz osób interesujących się możliwościami i ograniczeniami ludzkiego mózgu. W programie wydarzenia znalazły się wystąpienia naukowców, którzy w ciekawej, popularnonaukowej formie zaprezentowali informacje na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu i umysłu.

XII Święto Liczby Pi na UŚ

Już po raz 12 studenci i naukowcy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach włączyli się w organizację imienin ludolfiny – jak nazywa jest też ta stała matematyczna. Odbywały się one w aulach i laboratoriach Instytutów: Fizyki, Matematyki, Chemii oraz Instytutu Nauk o Materiałach, gdzie dla uczestników wydarzenia przygotowano wiele wykładów, warsztatów, pokazów i konkursów. Święto było również okazją do zobaczenia z bliska, jak wygląda codzienna praca przedstawicieli nauk ścisłych. Tegoroczną edycję otworzył wykład inauguracyjny „Nie tylko pi”, który wygłosił dr Zdzisław Pogoda z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święto Liczby Pi jest obchodzone na świecie już od 30 lat. Jego celem od początku jest popularyzowanie wszystkich nauk ścisłych (nie tylko matematyki). W obchody tego święta włącza się wiele szkół, uczelni wyższych i innych instytucji naukowych na całym świecie – także w Polsce.

Konferencja pt. „Błąd, kryzys, skandal”

14 i 15 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się, zorganizowana przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae”, piąta edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym”. Hasło przewodnie tegorocznego spotkania brzmiało „Błąd, kryzys, skandal”. Spotkanie poświęcone zostało intrygującym zjawiskom związanym z błędem, kryzysem i skandalem, których obecność w przestrzeni publicznej nie tylko determinuje ludzkie zachowania, ale również przekształca dotychczasowe sposoby komunikowania się. Program tegorocznej konferencji został dodatkowo wzbogacony o część warsztatową, w czasie której aktorka Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego Ewa Kutynia oraz ekspertka stylizacji Monika Janik podzieliły się swoimi umiejętnościami w zakresie świadomego budowania wizerunku. Zwieńczeniem pierwszej części spotkania był koncert zespołu „Symetrio”.

Spotkanie pt. „Interpretacja jest wszystkim, co istnieje”

15 marca na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach odbywało się wpisujące się w obchody jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego spotkanie pt. „Interpretacja jest wszystkim, co istnieje”, które poprowadzili prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek i dr Agnieszka Bielska-Brodziak. Na program wydarzenia złożyły się koncert Jana Kudełki – wirtuoza gitary, laureata licznych nagród i wyróżnień – oraz dyskusja na temat interpretacji biblijnej, literackiej, muzycznej i prawniczej, w której udział wzięli: prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki, prof. dr hab. Zygmunt Tobor, dr hab. Marcin Trzęsiok i ks. dr Grzegorz Strzelczyk.