Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. zw. dr. hab. Eugeniusza Zwierzchowskiego


Prorektora ds. ogólnych Uniwersytetu Śląskiego w latach 1973–1978,
Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w latach 1972–1973,
wieloletniego Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego,
wybitnego specjalisty w zakresie prawa konstytucyjnego.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel akademicki,
autor licznych prac naukowych, wychowawca wielu pokoleń studentów prawa.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr Zofii Maślińskiej-Nowak

emerytowanego pracownika naukowo-dydaktycznego
Instytutu Literatury i Kultury Polskiej
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego,
cenionego nauczyciela akademickiego, Osoby życzliwej,
służącej pomocą i radą, oddanej ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Ze smutkiem
przyjęliśmy wiadomość,
że 30 marca 2018 roku, przeżywszy 97 lat, zmarła

śp.
dr Zofia Maślińska-Nowakowa


emerytowany pracownik naukowy
Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
ceniony historyk sztuki i filolog.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Dziekan oraz cała społeczność Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach