Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki

Prace naukowe

HISTORIA. Dariusz Rolnik: Województwo mińskie i Jeleńscy w życiu publicznym Rzeczypospolitej w latach 1764–1795 w świetle ich korespondencji

Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gnejusz Pompejusz Wielki (106–48 przed Chrystusem). Red. Norbert Rogosz

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 9 (13). Red. Bożena Czwojdrak , Jerzy Sperka

NAUKI POLITYCZNE. Anna Czyż: Współpraca regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej. Doświadczenia i perspektywy

Sebastian Kubas : Proces demokratyzacji i jego determinanty. Analiza na przykładzie Republiki Czeskiej i Węgier (1990–2016)

Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne. T. 1. Red. Mariusz Kolc zyński

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Kamila Czaja: (Nie)przygotowani. Metafora szkoły w polskiej poezji współczesnej

Jacek Lyszczyna: Konstanty Gaszyński. Poezje

„Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3. Red. Marta Tomczok , red. numeru: Anita Jarzyna , Piotr Krupiński

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura” 2017, nr 35, 2: Kanon / Ideologia / Wartość. Red. Marzena Kubisz

Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Seria pierwsza. Red. Magdalena Kokoszka , Bożena Szałasta-Rogowska

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Linguarum silva. T. 6: Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej. Red. Barbara Mitrenga

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. T. 3. Red. Aleksandra Kalisz , Ewelina Tyc

Joanna Mlecz ko : Tradycyjny bułgarski obrzęd weselny. Studium etnolingwistyczne

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Historical Issues in Hamito-Semitic and Indo-European Languages. Zagadnienia historyczne w językach chamito-semickich i indoeuropejskich. Red. Ireneusz Kida

„Neophilologica” 2017. Vol. 29: Études sémantico- -syntaxiques des langues romanes. Red. Wiesław Banyś , przy współpr. Beaty Śmigiels kiej

Lesław Tobiasz: Linguistic Landscape in Scuol als Ausdruck der kultursprachlichen Vielfalt der lokalen Gemeinschaft

Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies. Red. Andrzej Łyda , Katarzyna Holewik

Beata Gałan: La méthode d’enseignement à distance dans le développement de la compétence rédactionnelle en langue étrangère

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Przestrzenie Przekładu. T. 2. Red. Jolanta Lubocha-Kruglik , Oksana Małysa

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 4 (27): Narzędzia i systemy komunikacji naukowej. Red. Izabela Swoboda , Jacek Tomaszczyk

PRAWO. „Z Dziejów Prawa”. T. 10 (18). Red. Marian Mikołajczyk , Wojciech Organiściak

„Problemy Prawa Karnego” 2017, nr 1 (27). Red. Kazimierz Zgryzek , Jarosław Zagrodnik

PEDAGOGIKA. Ekshibicjonizm społeczny w Internecie. Motywy i potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży. Red. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz , Karina Leksy

Zapowiedzi

Prace naukowe

SOCJOLOGIA. Rodzina niejedno ma oblicze – refleksja o współczesnej rodzinie. Red. Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz , Agata Zygmunt , Andrzej Górny

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Dominik Chwolik: Poetyckie doświadczenie religii. Tadeusz Kijonka, Stanisław Krawczyk, Jerzy Szymik

Paweł Tomcz o k : Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Lucius Annaeus Seneca „Oedipus. Edyp”. Red. Tomasz Sapota , Iwona Słomak

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2017. T. 8. Cz. 1: Parateksty w odbiorze przekładu. Red. Monika Gawlak

Choroba – ciało – dusza w literaturze i kulturze. Red. Justyna T ymieniecka-Suchanek

Językowe/tekstualne/kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Ewelina Tyc : Kawa czy herbata? Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki dyskursu

Beata Duda: Miasto w świecie dyskursów

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. Red. Magdalena Pastuch , Mirosława Siuciak , współpr. Kinga Wąsińska , Wioletta Wilcze k

STUDIA O KULTURZE. Jakub Zajdel: Pokolenia PRL na ekranie w kontekście dokumentów prasowych z epoki

„Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX–XXI wieku. Red. Leszek Zwierzyński , Monika Wis zniowska , Paweł Paszek

SZTUKA I DYDAKTYKA. (Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży. Red. Bernadeta Niesporek-Szamburska , Małgorzata Wójcik-Dudek

PEDAGOGIKA. Joanna Góźdź: Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej

Beata Oelszlaeger-Kosturek: Nauczyciel i uczeń. Teoria i praktyka odbioru i transmisji informacji w edukacji wczesnoszkolnej