Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki

Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 12 (17). Red. nacz. Agata A. Kluczek , z-ca red. nacz. Dariusz Rolnik

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2018. T. 9, z. 1. Red. Adam Bartoszek , Sławomira Kamińska-Berezowska

NAUKI POLITYCZNE. Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku. Wybrane aspekty. Red. Katarzyna Czornik , Tomasz Okraska , Monika Szynol

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Red. Katarzyna Czornik , Monika Szynol

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Ewa G u - mu l : Explicitation in Simultaneous Interpreting. A Study into Explicitating Behaviour of Trainee Interpreters

„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2017. Vol. 3 (2). Eds. Danuta Gabryś-Barker , Adam Wojtaszek

Lesław Tobiasz: Linguistic Landscape in Scuol als Ausdruck der kultursprachlichen Vielfalt der lokalen Gemeinschaft

STUDIA O KULTURZE. „Laboratorium Kultury” 2017, nr 6: Jan Czekanowski. Red. Marek Pacukiewicz , Małgorzata Kołodziej

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Olaf Flak: Układ wielkości organizacyjnych. Projekt koncepcji metodologicznej badania rzeczywistości organizacyjnej

PRAWO. Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna. Red. Jolanta Blicharz , Lidia Zacharko

BIOLOGIA. Barbara Tokarska-Guzik , Barbara Fojcik , Katarzyna Bzdęga , Alina Urbisz , Teresa Nowa k , Andrzej Pasierbiński , Zygmunt Dajdo k : Inwazyjne gatunki z rodzaju rdestowiec „Reynoutria” spp. w Polsce – biologia, ekologia i metody zwalczania

NAUKA O MATERIAŁACH. Beata Wodecka-Duś: Właściwości perowskitowej ceramiki ferroelektrycznej na bazie tytanianu baru

Zapowiedzi

Prace naukowe

HISTORIA. Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gnejusz Pompejusz Wielki (106–48 przed Chrystusem). Red. Norbert Rogosz

SOCJOLOGIA. Rodzina niejedno ma oblicze – refleksja o współczesnej rodzinie. Red. Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz , Agata Zygmunt , Andrzej Górny

NAUKI POLITYCZNE. Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne. T. 1. Red. Mariusz Kolczyński

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Kamila Czaja: (Nie)przygotowani. Metafora szkoły w polskiej poezji współczesnej

Paweł Tomczok: Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku

Jacek Lyszczyna: Konstanty Gaszyński. Poezje

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura” 2017. Nr 35, 2/2017: Kanon / Ideologia / Wartość. Red. Marzena Kub isz

Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Seria pierwsza. Red. Magdalena Kokoszka , Bożena Szałasta-Rogowska

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Choroba – ciało – dusza w literaturze i kulturze. Red. Justyna Tymieniecka-Suchanek

Językowe/tekstualne/kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Linguarum silva. T. 6: Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej. Red. Barbara Mitrenga

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. Red. Magdalena Pastuch , Mirosława Siuciak przy współpracy Kingi Wąsińskiej i Wioletty Wi lczek

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies. Eds. Andrzej Łyda , Katarzyna Ho lewi k

Beata Gałan: La méthode d’enseignement à distance dans le développement de la compétence rédactionnelle en langue étrangère

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Przestrzenie przekładu. T. 2. Red. Jolanta Lubocha-Kruglik , Oksana Małysa

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 4 (27): Narzędzia i systemy komunikacji naukowej. Red. Izabela Swoboda , Jacek Tomaszczyk

STUDIA O KULTURZE. Jakub Zajdel: Pokolenia PRL na ekranie w kontekście dokumentów prasowych z epoki

PRAWO. „Problemy Prawa Karnego” 2017, nr 1 (27). Red. Kazimierz Zgryzek , Jarosław Zagrodnik

PEDAGOGIKA. Ekshibicjonizm społeczny w Internecie. Motywy i potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży. Red. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz , Karina Leksy

Joanna Góźdź: Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej

Beata Oelszlaeger-Kosturek: Nauczyciel i uczeń. Teoria i praktyka odbioru i transmisji informacji w edukacji wczesnoszkolnej