Kronika UŚ

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak laureatem EURIAS Fellowship

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak z Wydziału Filologicznego został laureatem The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship w kategorii doświadczony badacz (senior fellow) i zaproszony jako profesor wizytujący do Institute for Advanced Study Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Fryburgu. Wskaźnik sukcesu w konkursie otwartym dla naukowców z całego świata wynosi 5 proc. Dr hab. prof. UŚ Marciniak jest najmłodszym jego laureatem w kategorii doświadczonych badaczy i jedynym Polakiem, który otrzymał stypendium dwukrotnie (pierwszy raz w roku 2012 jako junior fellow w Uppsali). Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak jest kierownikiem Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum, pełni funkcję koordynatora Byzantine Reception Network, sieci naukowej finansowanej ze środków nagrody przyznanej przez Alexander von Humboldt Stiftung. Prof. Przemysław Marciniak pracował i przebywał na długoterminowych stażach badawczych w Belfaście, Berlinie, Paryżu, Uppsali, Waszyngtonie i Princeton.

Laur Umiejętności i Kompetencji dla UŚ

Uniwersytet Śląski został uhonorowany Laurem Umiejętności i Kompetencji. To nagroda przyznawana wyróżniającym się firmom, organizacjom i instytucjom, a także wybitnym przedstawicielom świata nauki, biznesu, kultury i polityki. Stanowi formę uznania dla ich zasług. W tym roku Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wręczyła je po raz dwudziesty szósty. Uroczystość odbyła się 20 stycznia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Podczas gali stanowiącej symboliczne podsumowanie roku 2017 w dziedzinie gospodarczej, naukowej i kulturalnej wręczonych zostało łącznie 88 wyróżnień. Uniwersytet Śląski, który obchodzi 50-lecie działalności naukowej i dydaktycznej, został uhonorowany Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji z Diamentem. W tej kategorii wyróżnieni zostali również Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, ks. prałat Zygmunt Lubieniecki, a także Dorota Simonides – polska folklorystka, profesor nauk humanistycznych i polityk. Nagrodę przyznaną uczelni odebrał JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. W poprzednich edycjach konkursu laureatami nagród niejednokrotnie zostawali pracownicy Uniwersytetu Śląskiego doceniani przez kapitułę za wkład w rozwój innowacyjności, kultury lub za działalność społeczną. Co roku gala, podczas której przyznawane są prestiżowe wyróżnienia, gromadzi wielu przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, reprezentantów świata nauki, twórców kultury oraz przedsiębiorców. W tegorocznym wydarzeniu ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział wzięli m.in. prorektor dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek (rektor UŚ w latach 2002–2008), prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś (rektor UŚ w latach 2008–2016) oraz zastępcy kanclerza – Agnieszka Maj i Dariusz Laska.

Naukowcy z UŚ laureatami międzynarodowego konkursu sieci ERA-CAPS

Projekt badawczy z udziałem naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ został wyłoniony w konkursie na międzynarodowe badania z zakresu biologii molekularnej roślin zorganizowanym przez sieć ERA-CAPS (ang. ERA-Net for Coordinating Action in Plant Sciences). Nagrodzony projekt pn. „Rola mechanicznej regulacji lokalnej zmienności w formowaniu powtarzalnych organów roślinnych (V-Morph)” będzie realizowany pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Doroty Kwiatkowskiej z Katedry Biofizyki i Morfogenezy Roślin we współpracy z grupami badawczymi z Francji i Niemiec. Koordynatorem międzynarodowego projektu jest prof. Arezki Boudaoud z École normale supérieure de Lyon (Francja). Podstawowymi celami badań, jakie będą prowadzone w projekcie V-Morph, są: analiza przestrzennej i czasowej zmienności morfogenezy działki kielicha na wszystkich poziomach organizacji z uwzględnieniem wzrostu i czynników regulujących, identyfikacja i charakterystyka genów regulujących zmienność z wykorzystaniem analizy przesiewowej mutantów o zaburzonej strukturze i mechanice ściany komórkowej, hydraulice organów i percepcji sygnałów mechanicznych, integracja rozpoznanych mechanizmów w modelach mechanicznych wzrostu i doświadczalne testowanie modeli, w szczególności na drodze mikromanipulacji mechanicznych i genetycznych działek. W konkursie wyłoniono dwanaście międzynarodowych projektów badawczych realizowanych przez pięćdziesiąt zespołów z dziesięciu krajów. ERA-CAPS jest siecią agencji finansujących badania naukowe w dziedzinie biologii molekularnej roślin. Do obszarów priorytetowych wspieranych przez tę sieć należą: zdrowa i bezpieczna żywność, produkty pochodzenia roślinnego oraz zrównoważone rolnictwo, leśnictwo i krajobraz.

Koncert noworoczny z cyklu „Chorzów odczarowany...”

9 lutego w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbył się piąty koncert noworoczny z cyklu „Chorzów odczarowany...”. W programie wydarzenia znalazła się suita tańców śląskich i cieszyńskich w wykonaniu Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” oraz koncert śląskiego kwintetu dętego „Silesian Brass Artists” z gościnnym udziałem ks. dr. hab. Pawła Sobierajskiego. Artyści zaprezentowali utwory karnawałowe ze światowej literatury instrumentalnej.

Dr hab. prof. UŚ Michał Kania laureatem stypendium programu Fulbrighta

Stypendium Fulbright Senior Award otrzymał dr hab. prof. UŚ Michał Kania z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Program prowadzony przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta umożliwia naukowcom realizację projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Przyznane dr. hab. prof. UŚ Michałowi Kani stypendium obejmuje dziewięciomiesięczny pobyt na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona (USA). Tematem badań będzie analiza wybranych instrumentów amerykańskiej regulacji poświęconej zamówieniom publicznym w kontekście ich wykorzystania dla wzmocnienia polskiej gospodarki. Prace odbywać się będą przy wsparciu naukowym profesora Christophera Yukinsa, specjalisty z zakresu zamówień publicznych w USA, prowadzącego od kilkudziesięciu lat działalność mającą na celu zbliżanie rozumienia polityk zamówieniowych w USA i Europie. Po raz pierwszy naukowiec z Polski uzyskał możliwość udziału w prestiżowym programie nadzorowanym przez prof. Christophera Yukinsa. Badania dr. hab. prof. UŚ Michała Kani koncentrować będą się na zagadnieniach dotyczących roli zamówień publicznych w kształtowaniu polityki przemysłowej, zarządzaniu kontraktami w sprawach zamówień publicznych oraz wsparciu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Poza badaniami naukowymi w ramach pobytu na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona naukowiec z Uniwersytetu Śląskiego prowadzić będzie również wykłady z zakresu partnerstwa publiczno- prywatnego oraz zamówień publicznych w Unii Europejskiej.

Inauguracja podyplomowych studiów z wiedzy o regionie

16 lutego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się inauguracja podyplomowych studiów z wiedzy o regionie. Naukę na tym kierunku rozpoczęło ponad 50 osób, które uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez specjalistów – autorów różnorodnych badań naukowych dotyczących regionu śląskiego. Program dwusemestralnych interdyscyplinarnych studiów prowadzonych przez Wydział Filologiczny został przygotowany z myślą o osobach zainteresowanych Śląskiem i województwem śląskim. Zawiera elementy: językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, geografii i przyrody w zakresie wiedzy o województwie śląskim i o Śląsku jako o regionie. Po zakończeniu studiów absolwenci uzyskają niezbędne kompetencje do realizacji programu edukacji regionalnej w szkołach oraz instytucjach kultury.