Nekrologi


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. zw. dr. hab. Jerzego Jurczyka


emerytowanego pracownika naukowo-dydaktycznego
Instytutu Chemii
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
wybitnego specjalisty w zakresie chemii analitycznej.

W naszej pamięci pozostanie
jako ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca
wielu pokoleń młodzieży studenckiej,
autor licznych prac naukowych,
cieszący się powszechnym szacunkiem i uznaniem,
oddany ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Prof. zw. dr. hab. Ryszarda M. Małajnego

pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego,
wieloletniego Kierownika
Katedry Porównawczego Prawa Konstytucyjnego
i Doktryn Politycznych oraz Prawnych,
a także Katedry Prawa Konstytucyjnego,
specjalisty w zakresie prawa konstytucyjnego,
doktryn politycznych i prawnych
oraz prawa wyznaniowego.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach