W styczniu 2018 roku doktoranci i absolwenci wydziałów prawa jednostek naukowych biorących udział w programie po raz kolejny uczestniczyli w 8. edycji Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP)

Wspólnota wiedzy i doświadczeń

PEPP jest międzynarodowym programem przeznaczonym dla uczestników początkowych lat studiów doktoranckich i absolwentów wydziałów prawa (jednostek naukowych biorących udział w programie), którzy nie uzyskali jeszcze stopnia naukowego doktora, a prowadzą badania naukowe w zakresie prawa prywatnego w kontekście europejskim. Pierwsza edycja programu odbyła się w roku akademickim 2010/2011.

Uczestnicy zjazdu PEPP na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (styczeń 2018)
Uczestnicy zjazdu PEPP na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (styczeń 2018)

Celem PEPP jest podwyższenie kwalifikacji i rozwój zainteresowań jego uczestników, co ma skutkować niebagatelnym podniesieniem jakości ich pracy naukowej. Koordynatorami programu ze strony polskiej, odpowiedzialnymi za organizację oraz kwalifikację uczestników do programu, są prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk oraz dr hab. Grzegorz Żmij.

Obecna, już 8. edycja programu, odbywa się w ramach jednego roku akademickiego. Składają się na nią cztery kursy prowadzone w języku angielskim w wiodących europejskich ośrodkach naukowych. W ramach 8. edycji PEPP zaplanowano kursy w Münster (23–27 października 2017 roku), Katowicach (15–19 stycznia 2018 roku), Leuven (19–23 marca 2018 roku) oraz Genui (21–25 maja 2018 roku). Każdy kurs trwa tydzień i jest finansowany przez organizatorów programu. Kursy w każdym z krajów są prowadzone przez wybitnych specjalistów – zarówno naukowców, jak i praktyków. Zajęcia obejmują interaktywne wykłady, ćwiczenia i seminaria pomyślane tak, aby budziły żywe zainteresowanie wszystkich uczestników programu, niezależnie od ich specjalizacji. Celem zajęć jest pogłębianie wiedzy uczestników, rozwój ich umiejętności praktycznych oraz zwrócenie uwagi na potrzebę identyfikacji i rozumienia różnic pomiędzy systemami prawnymi państw członkowskich Unii Europejskiej.

Gospodarzem programu PEPP jest Uniwersytet w Münster (Niemcy). Partnerami programu są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski, Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia), Uniwersytet Cambridge (Anglia), Szkoła Prawa Bucerius w Hamburgu (Niemcy), Instytut im. Maxa Plancka ds. Prawa Porównawczego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Hamburgu (Niemcy), Uniwersytet w Genui (Włochy) oraz Uniwersytet w Walencji (Hiszpania).

W ramach zjazdu PEPP na Wydziale Prawa i Administracji UŚ od 15 do 19 stycznia 2018 roku w Katowicach gościliśmy 23 uczestników programu z takich państw, jak Niemcy, Włochy, Hiszpania, Belgia. Uczestnicy mieli zaszczyt uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez znakomitych wykładowców: prof. dr. Patricka R. Hugga z Loyola University (USA), prof. Stacey L. Barnes z Lewis & Barnes, Houston Texas (USA) oraz Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry), dr. Alexandra Scheucha z Uniwersytetu w Münster (Niemcy), prof. Agnieszki McPeak z University of Toledo College of Law (USA), dr Anety Wiewiórowskiej z Uniwersytetu w Osnabrück (Niemcy), prof. dr. hab. Fryderyka Zolla z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Osnabrück, dr. Macieja Zachariasiewicza z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykłady i seminaria dla uczestników programu prowadzili także pracownicy WPiA UŚ: rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE dr hab. prof. UŚ Maciej Szpunar, dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior, dr hab. Grzegorz Żmij, dr hab. Magdalena Habdas, dr hab. Anna Maria de Abgaro Zachariasiewicz, dr Marlena Jankowska-Augustyn. Kurs w Katowicach obejmował także zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków prawa, takich jak adwokat Grzegorz Długi oraz adwokat Jakub Powroźnik z ADP Popiołek Adwokaci i Doradcy, dr Michał Barański z Pawełczyk Adwokaci i Radcy Prawni, a także radca prawny dr Damian Flisak z Hasik Rheims i Partnerzy.

W czasie każdego z czterech zjazdów edycji poszczególni uczestnicy biorą udział w seminariach, w czasie których prezentują swoje projekty badawcze i dotychczasowe wyniki badań. Podczas prezentacji uczestnicy mają możliwość wymiany doświadczeń i opinii pod okiem znamienitych profesorów.

Podczas każdej edycji PEPP realizowany jest również projekt polegający na opracowaniu symulacji rozprawy według procedury obowiązującej przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Uczestnicy podzieleni zostają na grupy, w skład których wchodzi doktorant z każdego kraju partnerskiego. W ramach międzynarodowych zespołów doktoranci zobowiązani są do samodzielnego przygotowania i przedstawienia projektu polegającego na symulacji postępowania przed Trybunałem na podstawie wybranego stanu faktycznego. W Katowicach opiekę merytoryczną nad uczestnikami przy przygotowywaniu symulacji rozprawy sprawowali dr hab. prof. UŚ Maciej Szpunar i dr Alexander Scheuch.

Program jest wyjątkowym przedsięwzięciem, które stanowi istotny wkład w jakość współpracy ośrodków naukowych w Europie i prowadzonych przez nie badań w zakresie prawa prywatnego. Stanowi forum wymiany opinii oraz służy rozpowszechnianiu polskiej nauki za granicą.

Równie istotne jest to, że między uczestnikami powstaje wspólnota wiedzy i doświadczeń, która służy podniesieniu jakości działalności naukowej każdego z nich. Program jest jedynie przyczynkiem – choć o niebagatelnym znaczeniu – do budowania owocnej współpracy między ośrodkami akademickimi. Warto dodać, że wielu uczestników PEPP kontynuuje swoje badania naukowe i po udziale w programie zasila kadry akademickie (np. na WPiA dr Bartosz Kucia, dr Paulina Gwoździewicz-Matan, Małgorzata Pohl, Anita Strzebińczyk, Małgorzata Lubelska-Sazanów, Bartłomiej Panfil). Uczestnicy programu współpracują także ze sobą jako praktycy wykonujący zawody prawnicze w Europie. Tego rodzaju więzi są bezcenne.

Więcej informacji o PEPP znajduje się na stronach: www.pepp-home.eu oraz www.wpia.us.edu.pl w zakładce „działalność naukowa”.

Autorzy: Martyna Fusy
Fotografie: Agnieszka Szymala