Od 25 do 30 stycznia 2018 roku wykładowcy Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym UŚ wraz z Międzywydziałowym Zespołem Folkowym FolkUŚ przebywali w Aberdeen (Szkocja)

Muzyczne spotkania bez granic

Wyjazd artystyczno-edukacyjny był możliwy dzięki instytucji polonijnej Polish Association Aberdeen, która zaprosiła grupę i zorganizowała jej pobyt. Stowarzyszenie to działa od 25 lat i właśnie ten fakt był powodem, dla którego podjęto współpracę z m.in. z Wydziałem Artystycznym i Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji (UŚ). Celem działań tej organizacji jest przede wszystkim wymiana kulturowa pomiędzy ludnością napływową a lokalną społecznością.

Międzywydziałowy Zespół Folkowy FolkUŚ z opiekunem dr Magdaleną Szyndler podczas koncertu w ramach „Scottish-Polish Folk Night”
(Phoenix Theatre w Netwon Dee) w Aberdeen
Międzywydziałowy Zespół Folkowy FolkUŚ z opiekunem dr Magdaleną Szyndler podczas koncertu w ramach „Scottish-Polish Folk Night” (Phoenix Theatre w Netwon Dee) w Aberdeen

W skład grupy weszli wykładowcy Instytutu Muzyki (dr Magdalena Szyndler, dr hab. Tomasz Orlow, mgr Marcin Żupański i dr Wojciech Golec) wraz z Międzywydziałowym Zespołem Folkowym FolkUŚ (przedstawiciele zespołu: Ewa Nowak, Dominika Sobel, Julia Pawlik, Edyta Bąk, Agnieszka Sikora, Rafał Ligocki, Wojciech Baraniok).

Celem działań instytucji polonijnej Polish Association Aberdeen, która Wyjazd artystyczno-edukacyjny był możliwy dzięki instytucji polonijnej Polish Association Aberdeen, która zaprosiła grupę i zorganizowała jej pobyt. Stowarzyszenie to działa od 25 lat i właśnie ten fakt był powodem, dla którego podjęto współpracę z m.in. z Wydziałem Artystycznym i Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji (UŚ). Celem działań tej organizacji jest przede wszystkim wymiana kulturowa pomiędzy ludnością napływową a lokalną społecznością. zaprosiła przedstawicieli Wydziału Artystycznego, jest przede wszystkim wymiana kulturowa pomiędzy ludnością napływową a lokalną społecznością. Stowarzyszenie współpracuje z Uniwersytetem w Aberdeen (Instytut Elphinstone) poprzez koordynację wspólnych koncertów, spotkań z okazji ważnych rocznic związanych z historią obu narodów. Stanowi specyficzne centrum wymiany kulturowej w szerokim tego słowa znaczeniu (pielęgnacja zwyczajów, obyczajów w ramach kultury duchowej i materialnej etc.).

Pobyt w Aberdeen zaowocował licznymi spotkaniami, koncertami i warsztatami. 26 stycznia studenci wraz z organizatorami i przedstawicielami innych zaproszonych zespołów polskich (m.in. zespół Jakim Cudem) spotkali się z burmistrzem miasta Aberdeen – Lordem Provostem. Mieli okazję poznać historię miasta i obejrzeć ratusz – siedzibę władz miasta. Tego samego dnia w godzinach wieczornych odbyło się mu- Międzywydziałowy Zespół Folkowy FolkUŚ z opiekunem dr Magdaleną Szyndler podczas koncertu w ramach „Scottish-Polish Folk Night” (Phoenix Theatre w Netwon Dee) w Aberdeen Fot. Jan Hrdlicka zyczne spotkanie pt. „Polish-Scottish Mini Festival” („Celebrating 25 Years of Polish Association Aberdeen”), podczas którego Międzywydziałowy Zespół Folkowy FolkUŚ przedstawił wiązankę pieśni i melodii z Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego. Polska muzyka ludowa była bardzo dobrze przyjęta (wręcz entuzjastycznie) przez mieszkańców Aberdeen, a dodatkowym akcentem polskim było zagranie przez zespół i prowadzenie figur tanecznych do polskich tańców narodowych – poloneza i krakowiaka. W koncercie wzięły udział również inne grupy m.in. Danse McCabre, Jakim Cudem, Polish Scottish Song and Story Group.

Dr Wojciech Golec i mgr Marcin Żupański podczas koncertu w ramach „Scottish-Polish Folk
Night” (Phoenix Theatre w Netwon Dee) w Aberdeen
Dr Wojciech Golec i mgr Marcin Żupański podczas koncertu w ramach „Scottish-Polish Folk Night” (Phoenix Theatre w Netwon Dee) w Aberdeen

W kolejnym dniu zespół FolkUŚ wraz z dr Magdaleną Szyndler prowadził zajęcia i warsztaty w jednej z polonijnych szkół w Aberdeen. W zajęciach uczestniczyło ponad 120 dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Mogły one zobaczyć oryginalne góralskie stroje z Beskidów, nauczyć się prostych zabaw i pieśni ludowych. Podczas spotkania odbył się również wykład na temat narzędzi dźwiękowych i karpackich instrumentów ludowych.

Tego samego dnia w St. Andrew’s Cathedral w Aberdeen z recitalem wystąpił dr hab. Tomasz Orlow. Zagrał Wielką ekspresjonistyczną symfonię (5-częściową), było to prawykonanie światowe.

Wieczorem 27 stycznia w ramach „Scottish-Polish Folk Night” (Phoenix Theatre w Netwon Dee) FolkUŚ zaprezentował melodie popularnych tańców z Żywiecczyzny. Utwory te były inspiracją dla kolejnych wykonawców – mgr Marcina Żupańskiego (saksofony, flet) i dr Wojciecha Golca (akordeon), którzy doskonale przekształcali repertuar ludowy, tworząc własne kompozycje (m.in. prawykonanie utworu Kuleyaviak M. Żupańskiego). Wystąpili również polski zespół folkowy Jakim Cudem oraz grupa Melting Pot Collective, której członkami są mieszkańcy Aberdeen zarówno o korzeniach polskich, jak i szkockich. Muzyka polska spotkała się z wielkim aplauzem ze strony publiczności. Szczególnie wykonanie melodii żywieckich nie pozwoliło na bierne uczestniczenie w koncercie – wiele osób tańczyło przy muzyce.

Program wyjazdu został misternie przygotowany i wypełniony różnorodną aktywnością – 28 stycznia władze Aberdeen wraz z organizacjami, takimi jak Uniwersytet w Aberdeen czy Polish Association Aberdeen, zorganizowały spotkanie upamiętniające losy narodu żydowskiego podczas II wojny światowej – „Holocaust Memorial Day”. Uroczystość ta była okazją do koncertu mgr. M. Żupańskiego i dr. W. Golca. Zaprezentowali oni muzyczne inspiracje tradycyjną muzyką żydowską.

W ostatnim dniu pobytu, 30 stycznia, dr hab. T. Orlow prawykonał w King’s College Chapel (Uniwersytet w Aberdeen) własne kompozycje inspirowane polskimi kolędami (m.in. preludium i fugę D w stylu barokowym Przybieżeli do Betlejem czy sonatę organową w stylu neoromantycznym Wśród nocnej ciszy). Utwory te zostały entuzjastycznie przyjęte przez publiczność, o czym świadczyły liczne bisy.

W czasie pobytu w Szkocji uczestnicy wyjazdu dzięki uprzejmości organizatorów mieli okazję zobaczyć i zwiedzić ruiny zamku w Stonehaven (hrabstwo Kincardineshire, zwane też The Mearns). Wykładowcy i studenci wzięli również udział w wywiadzie dla lokalnej stacji radia polonijnego (SHMU FM – „Śniadanie po polsku”), który przeprowadziła Lidia Konar.

Pragnę podziękować władzom dziekańskim Wydziału Artystycznego i Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji za finansowe wsparcie tego przedsięwzięcia, Ambasadzie Polskiej w Aberdeen, Mateuszowi Lagodzie, Halinie Ficoń, Michałowi Rogańskiemu (Polish Association Aberdeen) za wspaniałą organizację, wsparcie i opiekę.

Autorzy: Magdalena Szyndler
Fotografie: Jan Hrdlicka