Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki

Prace naukowe

FILOZOFIA. Andrzej J. Noras: Filozof czystego poznania. Rzecz o Hermannie Cohenie

SOCJOLOGIA. Contemporary Family – comparative perspective. Eds. Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz , Grzegorz Libor

NAUKI POLITYCZNE. Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne. T. 2. Red. Mariusz Kolczyński

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Ethos rycerski w kulturze. Tradycje i kontynuacje. T. I: W kręgu średniowiecza. Red. Teresa Banaś-Korniak , Beata Stuchlik-Surowiak , współudział Magdalena Komenda

Ethos rycerski w kulturze. Tradycje i kontynuacje. T. II: Ethos sarmacki i jego tradycje. Red. Teresa Banaś-Korniak , Beata Stuchlik- Surowia k , współudział Magdalena Komenda

Wacław Forajter: Pragnąć. Szkice o literaturze nowoczesnej

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”. T. 27: Literatura rosyjska a kwestia żydowska. Red. Beata Pawle tko , red. tomu: Mirosława Michalska-Suchanek , Agnieszka Lenart

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Języki specjalistyczne. Teoria i praktyka glottodydaktyczna. Red. Danuta Gabryś-Barker , Ryszard K a l ama r z

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 2 (20): Oblicza kobiecości. Red. nacz. Romuald C u d a k , red. numeru Agnieszka Nęc k a

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 3 (26): Interesariusze komunikacji naukowej. Red. Izabela Swoboda , Jacek Tomaszczyk

STUDIA O KULTURZE. Ciało – muzyka – performans. Red. Jacek Mikołajczyk , Maria Popczyk

Magdalena Kempna-Pieniążek , Przemysław Pieniążek: Inny/Obcy. Transnarodowe i transgresyjne motywy w twórczości Petera Weira

SZTUKA I DYDAKTYKA. Sztuka i jej wartości. Red. Jadwiga Uchyła-Zroski , Zenon Mojżysz

PRAWO. Tomasz Szczygieł: Wojskowe postępowanie karne w II Rzeczypospolitej (1918–1939)

„Zeszyty Naukowe Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego”. Zeszyt 1/2017. Red. Katarzyna Grzybczyk

PSYCHOLOGIA. Katarzyna Ślebarska: Droga do pracy. Proaktywne radzenie sobie a poszukiwanie zatrudnienia i adaptacja do nowego miejsca pracy

Zapowiedzi

Prace naukowe

HISTORIA. Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gnejusz Pompejusz Wielki (106–48 p.n.e.). Red. Norbert R o - gos z

SOCJOLOGIA. Rodzina niejedno ma oblicze – refleksja o współczesnej rodzinie. Red. Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz , Agata Zygmunt , Andrzej Górny

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2018, T. 9, z. 1. Red. Adam Bartoszek , Sławomira Kamińska-Berezowska

NAUKI POLITYCZNE. Paweł Sarna: Miejsca wspólne, miejsca osobne, imiona sporu. Szkice z pogranicza literatury i publicystyki na Górnym Śląsku

Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne. T. 1. Red. Mariusz Kolczy ński

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Paweł Tomczok: Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku

Jacek Lyszczyna: Konstanty Gaszyński. Poezje

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Seria pierwsza. Red. Magdalena Kokoszka , Bożena Szałasta-Rogowska

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Językowe/tekstualne/ kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. Red. Magdalena Pastuch , Mirosława Siuciak

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Beata Gałan: La méthode d’enseignement à distance dans le développement de la compétence rédactionnelle en langue étrangère

Historical Issues in Semitic and Indo-European languages. Zagadnienia historyczne w semickich i indoeuropejskich językach. Red. Ireneusz K ida

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Przestrzenie Przekładu. T. 2. Red. Jolanta Lubocha-Kruglik , Oksana Małysa

STUDIA O KULTURZE. Jakub Zajdel: Pokolenia PRL na ekranie w kontekście dokumentów prasowych z epoki

PRAWO. „Problemy Prawa Karnego” 2017, nr 1 (27). Red. Kazimierz Zgryzek , Jarosław Zagrodnik

PEDAGOGIKA. Joanna Góźdź: Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1: Teoria i praktyka. Red. Urszula Szuścik , Renata Raszka

Beata Oelszlaeger-Kosturek: Nauczyciel i uczeń. Teoria i praktyka odbioru i transmisji informacji w edukacji wczesnoszkolnej

BIOLOGIA. Barbara Tokarska-Guzik , Barbara Fojcik , Katarzyna Bzdęga , Alina Urbisz , Teresa Nowak , Andrzej Pasierbiński , Zygmunt Dajdok: Inwazyjne gatunki z rodzaju rdestowiec „Reynoutria” spp. w Polsce – biologia, ekologia i metody zwalczania