12 stycznia Uniwersytet Śląski wzbogacił się o nową jednostkę badawczo-dydaktyczną Centrum Języka i Kultury Chińskiej

Nowy Jedwabny Szlak

W uroczystości otwarcia CJiKCh uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz uczelni – prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras oraz prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Stronę chińską reprezentowali goście z Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie: radca kulturalny Cai Lian, która od wielu lat wspiera Uniwersytet Śląski we wszystkich inicjatywach promujących chińską kulturę, oraz attaché ds. kultury Zhang Ruoyu. W inauguracji wziął także udział wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun oraz prorektor Narodowego Uniwersytetu Mongolskiego w Ułan Bator prof. Bayanjargal Ochirkhuyag.

Podczas inauguracji działalności Centrum Języka i Kultury Chińskiej
odbyły się występy artystyczne studentów, a także pokazowe lekcje
języków: chińskiego, japońskiego i koreańskiego
Podczas inauguracji działalności Centrum Języka i Kultury Chińskiej odbyły się występy artystyczne studentów, a także pokazowe lekcje języków: chińskiego, japońskiego i koreańskiego

Prowadząca spotkanie kierownik CJiKCh dr Agnieszka Tambor przypomniała długoletnią współpracę Uniwersytetu Śląskiego z krajami Dalekiego Wschodu, którą utorowały m.in. działania Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Intensyfikacja wspólnych działań nastąpiła w 2004 roku, a jej impulsem stała się wizyta w Katowicach delegacji Uniwersytetu Języków Obcych (Beijing Foreign Studies University), która uświetniała 50-lecie istnienia polonistyki na pekińskiej uczelni. Warto nadmienić, że była to pierwsza polonistyka w Państwie Środka. W 2011 roku oba uniwersytety (BFSU i UŚ) podpisały umowę bilateralną, jej widocznym efektem była m.in. zwielokrotniona wymiana studentów i wzmożona w obu krajach wzajemna promocja języka i kultury. Uruchomiona na Wydziale Filologicznym UŚ na kierunku filologia angielska specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskim okazała się niezwykle atrakcyjną ofertą edukacyjną i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem kandydatów na studia. Współpraca Uniwersytetu Śląskiego rozszerzyła się na kolejne dalekowschodnie uczelnie, m.in. w Shenyang, Kantonie, Changsha, Chongqing (Chiny), Seulu (Korea Południowa) i Tokio (Japonia). Równie cenną inicjatywą była realizacja międzynarodowego projektu, w ramach którego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ otwarta została pierwsza w Polsce Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej. Program kształcenia opiera się na współpracy z dwoma chińskimi uniwersytetami: Beijing Foreign Studies University w Pekinie oraz Northeastern University w Shenyang. Kolejnym elementem, który przyczynił się do powstania centrum, było uruchomienie w ramach międzynarodowych studiów polskich I stopnia specjalności kultury Dalekiego Wschodu. Projekty międzynarodowe podjęły także Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Wydział Artystyczny w Cieszynie.

– Ciekawość poznawcza w stosunku do tego, który mówi, zachowuje się, myśli nieco inaczej niż my, jest rdzeniem koncepcji uniwersytetu. Nauka i wiedza wybijają nas z naturalnego egoizmu, troszczenia się wyłącznie o siebie, i kierują w stronę bliskich sąsiadów, a nawet tak bardzo odległych, jak Chiny – podsumował prof. Ryszard Koziołek.

Cai Lian, radca kulturalna Ambasady ChRL w Warszawie, gratulując otwarcia centrum, zapewniła o wsparciu wszelkich działań promocyjnych i umacniających współpracę polsko-chińską. Przypomniała, że okolicznościami sprzyjającymi wzajemnej wymianie naukowej, kulturalnej, gospodarczej i handlowej jest faza intensywnego rozwoju zarówno Chin, jak i Polski. Zdaniem Cai Lian wzajemne poznawanie sposobu myślenia, kultur i obyczajów ułatwia współdziałanie między oboma krajami i zapewnia dopływ wykwalifikowanej kadry.

– Wymiana kulturowa stanowi podstawę wzajemnego zrozumienia i wzbudza szacunek między oboma narodami, możemy dzięki niej dzielić się zdobyczami cywilizacji i promować wspólny rozwój. Zapraszamy polskich studentów na wymianę do Chin – zachęcała radca.

Efektem wspólnych przedsięwzięć promocyjnych, naukowych i kulturalnych są nie tylko wymiany naukowe, konferencje i publikacje, ale także liczne wydarzenia okolicznościowe, np. Tydzień Kultury Polskiej w Shenyang czy Dni Kultury Chińskiej w Katowicach i Sosnowcu. W uroczystym powitaniu nowego roku w Pekinie uczestniczył Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”. Uniwersytet Śląski patronuje także pierwszej w Polsce szkole z obowiązkowym językiem chińskim, jest to Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świętochłowicach.

Wprawdzie podstawową działalnością Centrum ma być prowadzenie zajęć z języka chińskiego i kultury chińskiej, jednak wśród rozlicznych przedsięwzięć promujących bogaty dorobek Państwa Środka znalazło się także miejsce na działalność Chińskiego Klubu Filmowego (we współpracy z Chińskim Muzeum Sztuki w Szanghaju, Instytutem Filmu Światowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Szanghaju oraz z Instytucją Filmową „Silesia-Film”). Organizatorzy klubu planują uruchomienie specjalistycznych warsztatów, wymianę międzyuczelnianą, kursy w Polsce oraz publikacje o polskim kinie.

Autorzy: Maria Sztuka
Fotografie: Agnieszka Nęcka