Kronika UŚ

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

Na rok akademicki 2017/2018 do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęło 1861 wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, w tym 1275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów. Minister nauki i szkolnictwa wyższego podjął decyzję o przyznaniu 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom. Wśród tegorocznych laureatów stypendiów znaleźli się reprezentanci Uniwersytetu Śląskiego. Prestiżowym wyróżnieniem zostało uhonorowanych 15 studentów: Ilona Chylińska (filologia polska), Oleg Fedyk (Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych), Wojciech Glajcar (fizyka), Szymon Piotr Jakóbik (Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych), Michał Kamiński (fizyka), Martyna Kasperska (prawo), Magdalena Krawczyk (Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych), Aleksandra Krawiec (matematyka), Ryszard Kukulski (matematyka), Zuzanna Małyjurek (chemia), Łukasz Matusiak (pedagogika), Daniel Matuszczyk (chemia), Grzegorz Moś (matematyka), Marcin Musielak (chemia), Jagoda Rusińska (prawo), a także 3 doktorantów: Katarzyna Gielecka-Grzemska (sztuki plastyczne), Justyna Stefańczyk (sztuki plastyczne), Agnieszka Włodarczyk (nauki biologiczne).

Dr Edyta Charzyńska wyróżniona

Miesięcznik „Forum Akademickie” ogłosił wyniki konkursu na artykuł popularnonaukowy pod hasłem „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”. Konkurs adresowany był do młodych badaczy, doktorantów i pracowników naukowych, którzy nie ukończyli 35. roku życia i nie uzyskali jeszcze stopnia doktora habilitowanego. Do konkursu zgłoszono 134 prace. Artykuły miały w przystępny sposób opisywać badania naukowe, w których młodzi naukowcy uczestniczyli lub które samodzielnie prowadzili. Spośród nadesłanych prac jury wybrało najlepiej napisane i najbardziej przekonujące artykuły, przyznało trzy nagrody oraz cztery równorzędne wyróżnienia. Jedną z osób wyróżnionych została dr Edyta Charzyńska z Zakładu Teorii Wychowania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, autorka artykułu „Pisz do mnie jaśniej!”.

Dzień Kultury Quebeckiej

19 grudnia na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbył się Dzień Kultury Quebeckiej zorganizowany przez Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki. W programie wydarzenia znalazło się rozstrzygnięcie konkursów przekładowego i językowego dla studentów (dr Ewelina Berek), a także wykłady: Jeremy’ego Wallace’a (chargé d’affaires, Ambasada Kanady w Polsce) pt. „La société canadienne contemporaine”, dr Aleksandry Chrupały (Politechnika Śląska) pt. „Najmniejsza kanadyjska frankofonia”, dr hab. Anny Czarnowus (UŚ) pt. „The Monstrous and the Inhuman in Margaret Atwood’s »Maddaddam Trilogy« and »The Heart Goes Last«”, dr Ewy Figas (Politechnika Śląska) pt. „Le monde romanesque fractalisé de Hélène Rioux”, dr hab. Joanny Warmuzińskiej-Rogóż (UŚ) pt. „Niezwykła tłumaczka. Susanne de Lotbinière-Harwood i jej przygoda z Le Désert mauve Nicole Brossard”, dr. Marcina Gabrysia (Uniwersytet Jagielloński) pt. „Czym różni się Justin Trudeau od Philippe’a Couillarda, czyli jak się uprawia politykę w Ottawie i Quebec City”, dr Aleksandry Chrupały pt. „Język francuski w Quebecu – fakty i mity”.

Prof. Wiesław Banyś wiceprzewodniczącym RGNiSW

11 stycznia podczas pierwszego w dwunastej kadencji posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW) odbyły się wybory władz. Rada jest organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego uczestniczącym w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej. W jej skład wchodzą nauczyciele akademiccy, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, reprezentanci instytutów badawczych, a także studenci, doktoranci i przedstawiciele pracodawców. Przewodniczący wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Rady bezwzględną większością głosów. W obecnej kadencji funkcję tę pełnić będzie prof. dr hab. Zbigniew Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprzewodniczącymi zostali prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś z Uniwersytetu Śląskiego – członek zarządu European University Association (stowarzyszenia zrzeszającego uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz sieci szkół wyższych z 47 krajów), przewodniczący KRASP (w latach 2012–2016) oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego (w latach 2008–2016).

Spotkanie z prorektorem Narodowego Uniwersytetu Mongolii

12 stycznia 2018 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego miało miejsce spotkanie, w którym udział wzięli: prof. Bayanjargal Ochirkhuya – prorektor Narodowego Uniwersytetu Mongolii w Ułan Bator, prof. dr hab. Ryszard Koziołek – prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. kształcenia i studentów, dr Barbara Morcinek-Abramczyk – lektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, mgr Agata Wójcik – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą oraz mgr Joanna Laskowska – kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych. W spotkaniu uczestniczył również student międzynarodowych studiów polskich pochodzenia mongolskiego. Uniwersytet Śląski w Katowicach prowadzi długoletnią współpracę z uczelnią w Ułan Bator, która została sformalizowana w roku 2013 poprzez zawarcie umowy bilateralnej.

Inauguracja działalności Centrum Języka i Kultury Chińskiej

12 stycznia w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach odbyło się otwarcie Centrum Języka i Kultury Chińskiej, jednostki badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, której powstanie łączy się z coraz większym zainteresowaniem kierunkami studiów związanymi z krajami Dalekiego Wschodu. Podstawową działalnością Centrum Języka i Kultury Chińskiej będzie prowadzenie zajęć z języka chińskiego i kultury chińskiej. Formuła Centrum zakłada także inne działania mające na celu promocję krajów Dalekiego Wschodu. Podczas otwarcia Centrum odbyły się seminaria naukowe, pokazowe lekcje języków: chińskiego, japońskiego i koreańskiego, a także azjatycki escape room. Jedną z inicjatyw Centrum jest Chiński Klub Filmowy – projekt realizowany we współpracy z Chińskim Muzeum Sztuki w Szanghaju i Instytutem Filmu Światowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Szanghaju oraz z Instytucją Filmową „Silesia-Film”.

XI wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

12 stycznia w sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii odbył się XI wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty. Wydarzenie zostało ustanowione przez Radę Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w 2008 roku dla uczczenia osoby i dzieła prof. Andrzeja Lasoty, doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego oraz członka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. W ramach cyklicznych spotkań do wygłoszenia wykładu zapraszani są uczeni o niepodważalnych osiągnięciach w zakresie teorii lub zastosowań nauk ścisłych. W programie tegorocznej edycji przewidziano wystąpienie prof. dr. hab. Piotra Bilera z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Matematyczne wyzwania w teorii chemotaksji”. Teoria ta dotyczy badania ruchowych reakcji mikroorganizmów na działanie sygnałów chemicznych. Podczas wykładu omówione zostały możliwości wykorzystania opisu matematycznego do analizy tego zjawiska.

Noc Biologów 2018

„Woda to życie” – tak brzmiało hasło przewodnie VII edycji ogólnopolskiej akcji pn. „Noc Biologów”. Naukowcy i pasjonaci reprezentujący polskie wydziały przyrodnicze oraz ogrody botaniczne opowiadali, na czym polega ich praca i jak niezwykłe zjawiska można obserwować nawet bardzo prostymi metodami. Postarali się zmierzyć z dość powszechnym przekonaniem, że zimą zarówno fauna, jak i flora przechodzą w stan uśpienia. Spróbowali pokazać, jak wygląda życie roślin i zwierząt w okresie, w którym panują najniższe temperatury w skali roku. W organizację VII edycji wydarzenia włączyli się przedstawiciele 32 ośrodków naukowych i botanicznych w Polsce, którzy łącznie przeprowadzili ponad 1200 zajęć o tematyce przyrodniczej. „Noc Biologów” odbyła się również na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, gdzie 12 stycznia zorganizowano liczne wykłady, wystawy, warsztaty i pokazy, a także quizy i konkursy oraz prezentacje laboratoriów. Podczas „Nocy Biologów” na Uniwersytecie Śląskim uczestnicy mogli zobaczyć, jak wyglądają oko, odnóże czy aparat gębowy owada przy użyciu mikroskopu skaningowego. Omówione zostały m.in. gatunki zwierząt zasiedlających wilgotne środowiska lądowe oraz struktura i morfologia liści roślin rosnących w zanieczyszczonym środowisku. W laboratoriach naukowcy przeprowadzili sekcje oka i serca – łudząco przypominających ludzkie narządy, a chętni mogli się przekonać, czy rośliny mogą się poruszać, jak wygląda świecąca woda i co potrafi „zrobić” z folią aluminiową. Zorganizowane zostały również gry zręcznościowe, logiczne i terenowe o tematyce przyrodniczej. Wykład inauguracyjny, który wygłosił prof. dr hab. Piotr Skubała z Katedry Ekologii Uniwersytetu Śląskiego, dotyczył zasobów wodnych Ziemi. Prelegent próbował odpowiedzieć na pytania związane z różnorodnością i ochroną wodnych form życia, ekologiczną równowagą środowiska wodnego, zasobami wody słodkiej i sposobami dbania o nie.