Mgr inż. Dawid Zych jest absolwentem technologii chemicznej (studia inżynierskie zakończone po sześciu semestrach z wynikiem celującym) oraz chemii (studia drugiego stopnia zrealizowane w czasie jednego roku akademickiego) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ

Poczuć chemię do chemii

Dawid Zych jest laureatem prestiżowej nagrody Diamentowy Grant finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członkiem Studenckich Kół Naukowych Chemików Oxygen, Aqua Regia i Polskiego Towarzystwa Chemicznego, uczestnikiem wielu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Od 2015 roku jest studentem studiów doktoranckich (dyscyplina naukowa: chemia).

Mgr inż. Dawid Zych, doktorant z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
UŚ
Mgr inż. Dawid Zych, doktorant z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ

Mgr inż. Dawid Zych swoje pierwsze projekty badawcze realizował jeszcze jako student w ramach uczestnictwa w kole naukowym. Jego praca inżynierska zaowocowała powstaniem patentu Sposób otrzymywania 1,4-bis(2,2’-bitiofen-5-ylo)-1,3-butadiynu, którego autorami oprócz młodego naukowca są prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Krompiec oraz mgr Iwona Grudzka.

– Opracowana metoda okazała się nowoczesna ze względu na jej jednoetapowość – wyjaśnia doktorant. – W literaturze zostały opisane metody wieloetapowe, co wiąże się z większą liczbą procesów oczyszczania, w tym przypadku wielokrotnej chromatografii kolumnowej, co w niektórych wypadkach jest uciążliwe, kosztowne i czasochłonne.

Po zakończeniu studiów inżynierskich absolwent uczestniczył w stażach zagranicznych na Węgrzech oraz w Niemczech. Drugi z wymienionych odbywał się w ramach letniego programu studenckiego w Helmholtz- Zentrum für Materialien und Energie GmbH w Berlinie. Szansą na uczestnictwo w nim było wystartowanie w konkursie kierowanym do studentów z całego świata. Komisja wskazała na wniosek inż. Zycha, który znalazł się tym samym w gronie dwudziestu finalistów z całego świata, jako jedyny student z Polski.

Jak wspomina doktorant, była to nie tylko doskonała okazja do dalszego rozwoju naukowego, lecz także cenne spotkanie z osobami z odmiennych kręgów kulturowych. Młody chemik pracował w zespole złożonym z fizyków.

Nie były to jedyne wyjazdy stażowe, w których młody naukowiec wziął udział po zakończeniu pierwszego etapu studiów. Kolejny to pokłosie udziału w konkursie „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!” zorganizowanym przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Zaadresowano go do absolwentów wyższych uczelni, którzy w 2014 roku zdobyli tytuł naukowy inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Uczestnicy musieli także spełnić kryterium wieku – rozpatrywano kandydatury osób do 30. roku życia.

Mgr inż. Dawid Zych znalazł się wówczas w gronie 145 wyróżnionych, wyłonionych spośród ponad 1,5 tysiąca absolwentów szkół wyższych z całej Polski. W ramach zdobytego wyróżnienia odbył staż w Grupie Azoty – Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA.

– Znałem Zakłady Azotowe Kędzierzyn- Koźle ze studenckiej wycieczki – wyjaśnia mgr inż. Zych. – Już wówczas bardzo spodobało mi się to miejsce, zatem po pewnym czasie odwiedziłem stronę internetową Grupy Azoty. Tam znalazłem odnośnik do konkursu, a następnie wypełniłem test, który mógł być przepustką do drugiego etapu rekrutacji. Zdobyłem odpowiednią liczbę punktów i spełniłem pozostałe kryteria. Na rozmowy rekrutacyjne zostało zaproszonych osiem osób z całego kraju.

– Odpowiedziałem na mnóstwo pytań z dziedziny chemii, od technologii chemicznej począwszy, a na reakcji metatezy kończąc – wspomina z uśmiechem doktorant. – Mój trzymiesięczny staż rozpocząłem od października, zatem kilkanaście pierwszych tygodni studiów doktoranckich spędziłem w Azotach, w Jednostce Usług Laboratoryjnych (JUL). Zajmowałem się opracowywaniem nowej metody oznaczania roztworów saletrzano-mocznikowych. Jest to roztwór powszechnie używany w rolnictwie, stosowany jako nawóz mineralny.

Tematyka, po którą sięgnął w ramach ubiegania się o Diamentowy Grant, znacznie różniła od zagadnień realizowanych w trakcie trwania studiów, dotyczyła bowiem połączenia syntezy organicznej z chemią koordynacyjną. Jako laureat Diamentowego Grantu młody badacz nie musiał przystępować do obrony pracy magisterskiej, zdecydował się na to jednak z uwagi na przeprowadzone wcześniej prace badawcze. Jej rezultatem są dwa kolejne zgłoszenia patentowe.

W ramach nagrody mgr inż. Dawid Zych otrzymał 200 tysięcy złotych do wykorzystania na cztery lata badań nad projektem „Binuklearne mono- i bimetaliczne związki kompleksowe mostkowane pochodnymi pirenu – synteza i właściwości”.

– Dzięki tej sumie mogłem zaopatrzyć laboratorium w najpotrzebniejszy sprzęt oraz zakupić odczynniki – wyjaśnia młody naukowiec. – Tak przygotowany zyskuję przestrzeń do dalszej pracy naukowej, którą obecnie się zajmuję. Rozważam także możliwość wyjazdu na kolejny staż zagraniczny, z uwagi jednak na czasochłonne badania na miejscu nie są to jeszcze skonkretyzowane plany.

Warto dodać, że w 2014 roku mgr inż. Dawid Zych został laureatem konkursu Złoty Medal Chemii 2014 organizowanego przez Państwową Akademię Nauk Instytut Chemii Fizycznej w Warszawie oraz firmę DuPont. Rok później zdobył wyróżnienie w konkursie Studencki Nobel 2015 organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej.

Autorzy: Agata Hajda
Fotografie: Agnieszka Sikora