Uniwersytet Śląski i „Gazeta Uniwersytecka UŚ” objęli patronat nad Europejskim Parlamentem Młodzieży EYP Poland

Młodzi europarlamentarzyści na Śląsku

EYP jest pozarządową organizacją non-profit zrzeszającą młodych ludzi z całej Europy. Działa od 1987 roku. Każdego roku w ponad 30 krajach Europy organizowanych jest ponad 100 krajowych, regionalnych i międzynarodowych spotkań EYP zwanych sesjami, w których uczestniczy ponad 20 tysięcy osób. Historia EYP w Polsce sięga początków lat 90. ubiegłego wieku, kiedy pierwsi delegaci zaczęli brać udział w sesjach za granicą. Pomimo że działa już prawie 30 lat, na Śląsk EYP zawitał dopiero 11 czerwca 2016 roku. Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland gościł w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego i III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach.

Obrady Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland w Sali Sejmu Śląskiego w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach
Obrady Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland w Sali Sejmu Śląskiego w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach

Europejski Parlament Młodzieży ma na celu poszerzanie świadomości młodzieży w sprawach wagi państwowej i europejskiej, zacieśnianie więzi między obywatelami państw wspólnoty, wymianę poglądów, poprawianie umiejętności językowych i zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego uczestnictwa w debacie na temat przyszłości Europy oraz w życiu społecznym i politycznym swojego regionu, kraju i kontynentu.

EYP to młodzi, aktywni społecznie ludzie, którym niestraszne są 12-godzinne dni pracy w komisjach oraz długie, prowadzone wyłącznie w języku angielskim obrady Zgromadzenia Generalnego. Ich wysiłek zaczyna się na długo przed samą sesją. Po otrzymaniu informacji o komisji, w której tworzą dialog poruszający bieżące problemy szczebla międzynarodowego, delegaci zaczynają proces przygotowawczy – szukają informacji na zadane tematy, by następnie przygotować finalne rezolucje.

Głównymi tematami, którym poświęcona była czerwcowa śląska sesja EYP Poland, były m.in. tonące narody, Uber czy Panama Papers. Delegaci pod okiem swoich bardziej doświadczonych przełożonych, tzw. chairs, pracowali w komisjach, próbując znaleźć rozwiązania najbardziej palących problemów współczesności. Przez połowę dnia przelewali swoje pomysły na papier, tworząc rezolucje w salach jednego z patronów honorowych wydarzenia – III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach, by następnie przenieść się w historyczne progi Sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim. Tam delegaci wraz z chairs przystąpili do długich obrad nad przygotowanymi wcześniej projektami rezolucji.

Obrady, jak opowiadali delegaci, są jedną z najprzyjemniejszych części sesji – każdy ma szansę wypowiedzieć się publicznie, wystąpić w obronie swojego rozwiązania bądź wyrazić opinię o wnioskach innych – wszystko zgodnie z etykietą i porządkiem obecnym podczas obrad w Brukseli.

Przygotowanie tego wydarzenia ustawiło bardzo wysoko poprzeczkę dla kolejnych sesji i ich organizatorów. Dominik Frej wraz z Aleksandrem Larskim, koordynatorzy regionalni, przez wiele tygodni starali się zapewnić jak najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny konferencji, co najlepiej podkreśla ogromna liczba kooperantów, takich jak instytucje kultury – Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego, Muzeum Śląskie; media – Polskie Radio Katowice; dyplomaci i politycy – m.in. komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i przedstawiciel UE ds. małych i średnich przedsiębiorstw Elżbieta Bieńkowska, ambasador Republiki Austrii w Rzeczypospolitej Polskiej dr Thomas Buchsbaum; poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji Bolesław Piecha, senator IX kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Misiołek, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa i prezydent Katowic dr Marcin Krupa.

Ogromny wysiłek w organizację wydarzenia włożyli Dominik Frej i Aleksander Larski, licealiści z Katowic i Gliwic. Dzięki ich pracy sesja wywarła duże wrażenie na delegatach z całej Polski, jak i na wiceprezydencie Katowic Mariuszu Skibie. Parafrazując jego słowa, sesje Europejskiego Parlamentu Młodzieży są wspaniałą inicjatywą młodego pokolenia, które sprawiają, że młodzi ludzie stają się lepszymi, bardziej świadomymi obywatelami, a w przyszłości może i godnymi reprezentantami Polski i Śląska na arenie międzynarodowej.

Autorzy: Franciszek Latusek
Fotografie: EYP Poland