Nie tylko studentom

 

 Festiwal Kultury Ekologicznej „Zielono mi” – jest adresowany do wszystkich zainteresowanych ekologią i ochroną środowiska.
W katowickim kinoteatrze „Rialto” odbywają się pokazy filmowe wybitnych dzieł, które wprowadzają w świat piękna natury i odwołują się do takich wartości, jak: szacunek dla innych istot, etyczna odpowiedzialność za świat. Po projekcji odbywają się dyskusje nad poruszanymi w filmach problemami. W programie są także wykłady popularno-naukowe i koncerty muzyczne. Odbyły się trzy edycje festiwalu, który stał się największym ekologicznym wydarzeniem w stolicy regionu.

 www.poradniajezykowa.us.edu.plNie ma innego dobra tak powszechnego i tak ważnego dla nas wszystkich jak język ojczysty – tak rozpoczyna się Uchwała Senatu RP w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego. Od wielu lat językoznawcy Uniwersytetu Śląskiego udzielają porad z zakresu poprawnej polszczyzny. Jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku powstała w uczelni telefoniczna Poradnia Językowa. Coraz większa powszechność dostępu do internetu sprawiła, że w 2004 roku powołano Internetową Poradnię Językową.

Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi – Geologiczne Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego gromadzi również zbiory związane z naukami geograficznymi i oceanograficznymi. Trzon ekspozycji stanowią cztery kolekcje główne: petrograficzna, paleontologiczna, mineralogiczna, meteorytowa oraz kolekcje prywatne (wystawiane czasowo). Oprócz podstawowej działalności, jaką jest gromadzenie, katalogowanie i przechowywanie zbiorów naukowych, muzeum prowadzi działalność edukacyjną.

 

 Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

 – to jedyna tak duża impreza folklorystyczno-kulturalna w woj. śląskim. Corocznie, na przełomie sierpnia i września, Uniwersytet Śląski gości zespoły folklorystyczne z całego świata. MSFF organizowany jest od 1979 roku, a jego gospodarzem każdorazowo jest Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”. Festiwal wzbudza ogromne zainteresowanie mieszkańców regionu dzięki występom plenerowym, podczas kolorowych korowodów ulicami miast, a także w czasie występów na scenach teatrów i domów kultury. Dotychczas w festiwalu udział wzięło ponad 230 zespołów. Podczas tegorocznej XXIII edycji MSFF zaprezentowały się zespoły z: Argentyny, Portugalii, Białorusi, Albanii, Senegalu, Rosji, Ukrainy, Turcji, Jordanii i Polski.

 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku – istnieje w Katowicach już 28 lat. Powstał przy współudziale przede wszystkim Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Śląskiej Akademii Medycznej. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem, w roku akademickim 2009/2010 skorzystało z niego 1200 osób w Katowicach, 600 w Sosnowcu i około 400 w Jastrzębiu-Zdroju. Większość uczestników UTW to osoby z wyższym wykształceniem, które po przejściu na emeryturę w ten sposób spędzają wolny czas.
 

  Śląska Noc naukowców – Sześć lat temu Komisja Europejska zaproponowała organizację Nocy Naukowców. Pomysł znalazł wielu entuzjastów i we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej odbywają się regionalne edycje tej imprezy. Na Uniwersytecie Śląskim jest ona organizowana od 2009 r. Mieszkańcy Gliwic, Katowic i Chorzowa a także okolicznych miejscowości korzystają z niecodziennych atrakcji – astronomia, biologia, nauki ścisłe, humanistyczne a nawet wędrówki w zamierzchłą przeszłość to tematyka prezentacji, wykładów, eksperymentów i zabaw. Powstaje jedynie problem – gdzie się udać, a z czego zrezygnować....

Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości – Celem cyklicznie organizowanych na Wydziale Nauk o Zie¬mi w Sosnowcu wystaw jest popularyzacja wiedzy o środowisku naturalnym człowieka ze szczególnym uwzględnieniem przyrody nie¬ożywionej, której ciekawymi elementami są prezentowane okazy minerałów, skał i rzadkich skamieniałości. W ramach wystawy organizowane są sesje popularnonaukowe.

Biennale fotografii „Nauka w obiektywie”– Celem Biennale Fotografii „Nauka w obiektywie” jest promocja dorobku naukowego pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego. Konkurs, organizowany przez Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ, odbywa się cyklicznie co 2 lata, każdorazowo z innym tematem przewodnim. W 2010 roku ma miejsce trzecia edycja pod hasłem „Nauka – świat bez granic”.

Święto Liczby Pi – Wiele lat temu Amerykanie zainaugurowali świętowanie Dnia Liczby Pi 14 marca, gdyż w ich zapisie daty jest to 3.14, czyli pierwsze cyfry rozwinięcia dziesiętnego. W 2007 r. z inicjatywy dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
prof. dr. hab. Macieja Sablika po raz pierwszy obchody święta odbyły się na naszej uczelni. Po ogromnym sukcesie, imieniny liczby Pi świętowane są co roku. Wykłady popularnonaukowe, pokazy, warsztaty, zabawy przyciągają setki uczniów i studentów.

Dni Ziemi – Sosnowiecka impreza wpisała się na stałe w kalendarz zajęć przedszkoli i szkół podczas ciepłych dni kwietnia i maja. Wspólnota nauczycielska, skupiona w Społecznym Komitecie Dni Ziemi przy Wydziale Nauk o Ziemi z roku na rok rozwija zakres propozycji dotyczących walorów poznawczych przyrody, twórczości artystycznej oraz nabywania przez uczniów umiejętności obserwacji, opisu i zapobiegania skutkom dewastacji środowiska naturalnego.

Osobliwości Świata Fizyki – to doroczna impreza edukacyjna dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Popularność wykładów i pokazów prowadzonych przez akademików specjalnie dla młodzieży szkolnej nie maleje. Nie dziwi to nikogo, kto choć raz wziął w nich udział – prowadzone są ciekawie i z humorem. Zdjęta z piedestału nauka przestaje onieśmielać, staje się osiągalna i nabiera nieodpartego powabu.

 

Rekonstruktorzy minionych światów – Wielki, uzbrojony w imponujące zęby łeb tyranozaura zwrócony jest nieznacznie w kierunku Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu. To najnowsza na świecie rekonstrukcja, oparta na szkielecie znalezionym w Południowej Dakocie. Graficzne opracowanie tyranozaura to autorska praca dr. Andrzeja Boczarowskiego, paleontologa, ale również grafika, portrecisty i programisty.

USiołek – W maju 2010 r. na ręce przedstawiciela Fundacji Mam Marzenie Jakuba Marcjasza przekazany został prototyp uniwersyteckiej maskotki – USiołka, zaprojektowanej przez Justynę Mikusz, studentkę grafiki Wydziału Artystycznego UŚ. Fundacja oddała go na aukcję internetową, a dochód z niej przeznaczyła na spełnienie marzenia dziewięcioletniego Kuby z Tychów.

Uniwersytet Śląski Dzieci – W 2009 roku ma Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu odbyła się pierwsza inauguracja Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Bez egzaminów, zaliczeń ale za to z dyplomem ukończenia prestiżowej uczelni, podzieleni na grupy – Poszukiwacze (5-6 lat), Odkrywcy (7–9 lat), Młodzi Naukowcy (10-12 lat ) może za kilka lat powrócą do swojego uniwersytetu, aby odebrać „dorosłe” indeksy.


 

 


Fotografie: Agnieszka Sikora