Wspólne inwestycje Uniwersytetu Śląskiego i Miasta Katowic

Koszt przebudowy ul. Bankowej to ok. 2 mlnł. Dzięki inicjatywie Uniwersytetu Śląskiego centrum miasta zyskało kolejną piękną i przyjazną przestrzeń

Sześć instytutów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego znalazło siedzibę w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych, nowym gmachu uczelni w Sosnowcu. Jego budowę finansowało Konsorcjum Gminy Sosnowiec i UŚ, przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE. Kolejne inwestycje Uniwersytetu realizowane są wspólnie z Miastem Katowice.

Prace remontowe na ulicy Bankowej
Prace remontowe na ulicy Bankowej

Ulica Bankowa dla studentów

Podczas ubiegłorocznego Jarmarku Wiedzy studentom zamarzył się deptak, który nie tylko mógłby stać się miejscem wielu atrakcyjnych imprez, ale także parkiem pozwalającym na chwilę relaksu. Samorząd zainicjował konkurs na najlepszy studencki pomysł przebudowy ul. Bankowej. Najbardziej spodobała się propozycja Witolda Staworzyńskiego, studenta socjologii i zarządzania UŚ. Następnie projektant Bogdan Markowski uzupełnił ją elementami małej architektury.

Nowa siedziba Wydziału Radia i Telewizji

W najbliższej przyszłości rozpocznie się realizacja kolejnej inwestycji, będzie to siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, której koszt szacuje się na ok. 24 mln zł. Miasto Katowice planuje w 40 proc. wesprzeć działania Uniwersytetu. Istniejąca od ponad 30 lat katowicka „filmówka” obecnie mieści się przy kompleksie Międzynarodowych Targów Katowickich przy ul. Bytkowskiej, w pobliżu siedziby regionalnego oddziału Telewizji Polskiej. Studenci i wykładowcy narzekają na znaczną odległość od centrum miasta i przestarzałą infrastrukturę.

Projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Woj. Śląskiego, Miasta Katowic, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego. Wartość projektu: 79 453 600,00 PLN, środki z EFRR: 52 828 698, 64 PLN. W całkowity koszt projektu jest wliczona budowa oraz wyposażenie Centrum
Projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Woj. Śląskiego, Miasta Katowic, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego. Wartość projektu: 79 453 600,00 PLN, środki z EFRR: 52 828 698, 64 PLN. W całkowity koszt projektu jest wliczona budowa oraz wyposażenie Centrum

Nie tylko naszym marzeniem, ale także zobowiązaniem wobec miasta jest, by miejsce to emanowało pomysłami, przyciągało mieszkańców Katowic, na organizowane przez nas imprezy, promując jednocześnie uczelnię i miasto – zapewniała dziekan WRiT prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz podczas obywającej się w kwietniu na Uniwersytecie konferencji prasowej.

Biblioteka XXI wieku

Przy ul. Bankowej powstaje Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. Jest to projekt Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. W maju 2010 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum, którego poświęcenia dokonał abp dr Damian Zimoń, metropolita katowicki. Nowoczesna biblioteka naukowa spełniać będzie standardy XXI

Wmurowanie kamienia węgielnego: JM Rektor AE prof. dr hab. Jan Pyka i JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Wmurowanie kamienia węgielnego: JM Rektor AE prof. dr hab. Jan Pyka i JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

wieku w zakresie udostępniania informacji niezbędnej do realizacji programów studiów obu uczelni, poprawy jakości nauczania poprzez zwiększenie potencjału badawczego, zwiększenia dostępności literatury naukowej w regionie oraz zwiększenia roli Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w międzynarodowych relacjach.

Akademiki na 2000 miejsc

W centrum Katowic powstaną nowe akademiki na 2000 miejsc. To wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu i miasta. Zarówno władzom Katowic jak i uczelni zależy na coraz lepszej integracji środowiska akademickiego, dlatego w powstających obiektach będą mogli zamieszkać również studiujący w innych szkołach wyższych. Pomysł jest w fazie projektowania, przewidziana jest budowa obiektów oraz adaptacja już istniejących.


Fotografie: Agnieszka Sikora