Pieniądze i prestiż

Nagrody ministra

Każdy student ma szansę otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, przyznawane przez macierzystą uczelnię a także przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W poprzednim roku akademickim, pod względem liczby stypendystów, Uniwersytet Śląski zajął wysokie trzecie miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce, ex aequo z Uniwersytetem Wrocławskim.
Stypendia ministra można otrzymać za wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia sportowe. Uzyskanie stypendium, poza przyznawaną przez 10 miesięcy kwotą (w roku akademickim 2009/2010 było to 1300 zł miesięcznie), to także duży prestiż. Ten sukces jest w zasięgu ręki, zwłaszcza że Uniwersytet Śląski stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju: studenci UŚ działają w ponad 170 kołach naukowych, uczestniczą w zajęciach Akademickiego Związku Sportowego, angażują się w działalność Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” oraz Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” a także zdobywają doświadczenia w mediach studenckich. To tylko niektóre z wielu możliwości, które daje nasza uczelnia.
Wszystkie informacje dotyczące stypendiów ministra oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej MNiSW  www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-studentow-i-doktorantow/system-pomocy-materialnej/stypendia-ministra/.

Wyróżnienia za aktywność

JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś od dwóch lat wyróżnia studentów
i doktorantów, którzy wykazują się zaangażowaniem, wytrwałością i pomysłowością w działalności społecznej, dobroczynnej, kulturalnej, artystycznej, ekologicznej, sportowej lub naukowej. W otwartym konkursie studenci zgłaszają swoje wnioski, dokumentując własną inicjatywę, zaangażowanie i efekty podejmowanych działań. Wręczenie listów gratulacyjnych laureatom odbywa się podczas uroczystej gali w obecności znakomitych gości, władz wojewódzkich, miejskich i oświatowych oraz w towarzystwie rodzin, przyjaciół i współpracowników wyróżnionych studentów. Jest to radosne spotkanie, gromadzące ludzi, ceniących nie tylko mądrość i kreatywność, ale także poświęcenie. Pierwszą galę wręczenia wyróżnień zaszczyciła swoją obecnością nieżyjąca już wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek.
Dotychczas w konkursie tym uhonorowano 37 laureatów, w tym 27 studentów, 7 doktorantów oraz 3 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Więcej informacji, w tym sylwetki laureatów, na stronie www.us.edu.pl/wyroznienia.