Inspiracja, pomoc, nauka samodzielności

 Konferencja z okazji jubileuszu 10-lecia Biura Karier UŚ, 17 czerwca 2010 r.

Uniwersytet Śląski wspiera działalność naukową, kulturalną i samorządową studentów, aby uwrażliwić ich na postawy prospołeczne i przygotować przyszłego absolwenta do uczestnictwa w życiu publicznym.

 
10 lat Biura Karier

Agnieszka Dunaj, kierownik Biura Karier

Biuro Karier działa na Uniwersytecie Śląskim od 2000 roku, wspiera studentów i absolwentów uczelni, poszukujących pracy. Mają oni możliwość skorzystania
z wielu działań ukierunkowanych na pomoc młodym ludziom, zainteresowanym kształ¬towaniem swojej kariery. Są to m.in. konsultacje z doradcą zawodowym, które pozwalają na omówienie wszelkich wątpliwości czy trudności w rozwoju zawodowym. Organizujemy również szkolenia, dotyczące zagadnień związanych z rynkiem pracy, prowadzone przez naszych pracowników lub przez specjalistów z zewnątrz.
Inną formą wsparcia są kontakty z pracodawcami. Biuro organizuje spotkania rekrutacyjno-informacyjne z firmami i organizacjami, które są zainteresowane zatrudnieniem studentów i absolwentów Uniwersytetu. Można się na nich nie tylko dowiedzieć, jakie wymagania wobec kandydatów ma konkretna organizacja, ale też nawiązać kontakt z osobami zajmującymi się rekrutacją przyszłych pracowników.
Kolejną formą działalności jest cykl spotkań „Którędy do pracy?”, którego celem jest wymiana informacji pomiędzy specjalistami w konkretnych dziedzinach a studentami rozważającymi wykonywanie w przyszłości wybranego zawodu. Spotkania mają formę dialogu, prowadzący nie przygotowują wykładów czy prezentacji, dzięki temu młodzi ludzie mają okazję uzyskać odpowiedzi na najważniejsze dla nich pytania. Otrzymują również informację, jakie kwalifikacje są potrzebne w wybranym zawodzie, jakie cechy osobowości ułatwiają jego wykonywanie.
Biuro prowadzi bazę ofert pracy i CV, dzięki której zainteresowani nie tylko mają dostęp do aktualnych propozycji zatrudnienia, ale także są widoczni dla pracodawców, którzy przeszukują bazę i bezpośrednio kontaktują się z wybranymi osobami.
Od grudnia 2009 roku funkcjonuje Śląski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery, stowarzyszenia zrzeszającego doradców zawodowych, osoby związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje zajmujące się doradztwem kariery w Polsce. Jest on skoncentrowany wokół Biura Karier UŚ. Jedną z podjętych wspólnie inicjatyw była organizacja konferencji z okazji jubileuszu 10-lecia Biura Karier. Wydarzenie to zgromadziło osoby zainteresowane rynkiem pracy oraz doradców zawodowych z całego kraju i stało się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz Biura Karier.
Biuro Karier
ul. Bankowa 12
www.bk.us.edu.pl
tel.: 359 19 82, 359 20 32
Więcej informacji na temat Narodowego Forum Doradztwa Kariery na stronie
www.doradztwokariery.pl

Projekt START

Osoby zainteresowane prowadzeniem w przyszłości własnej działalności gospodarczej mają możliwość skorzystania z pomocy konsultantów, w ramach realizowanego przez Biuro Karier projektu START, promującego przedsiębiorczość w uczelniach województwa śląskiego. Przewiduje on szkolenia, warsztaty, pomoc w opracowaniu pomysłu na biznes oraz przy pisaniu biznesplanu. Można także wziąć udział w spotkaniach z przedsiębiorcami, którzy dzielą się doświadczeniami z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Projekt START przewiduje również preinkubację pomysłów na biznes.

Własna firma bez ryzyka

Założenie własnego biznesu nigdy nie było takie proste. Każda młoda osoba do 30 roku życia może skorzystać z pomocy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który działa przy naszej uczelni. Oferuje on możliwość przetestowania pomysłu na firmę pod kątem trafności, innowacyjności i perspektyw rozwoju.
Potencjał wiedzy, kreatywność i innowacyjne podejście do problemów to atuty młodych ludzi. Każdy student za 200 złotych miesięcznie może korzystać z biura AIP, dostępu do internetu, telefonu i faksu, usług doradczych oraz prowadzenia księgowości a także porad prawnych.
Jedną z kilkunastu firm działających w inkubatorze jest Job Polska, zajmująca się pośrednictwem pracy. – Korzystanie z usług AIP w czasie studiów jest bardzo wygodne – mówi jej właściciel Krzysztof Majcher. – Nie muszę przejmować się wieloma sprawami biurokratycznymi, z którymi trzeba się zmagać w czasie prowadzenia działalności gospodarczej. Po prostu sprawdzam swój pomysł, a jeśli się powiedzie, to bez kompleksów będę kontynuował swoją pracę już w postaci spółki.

AIP przy Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach
ul. Bankowa 12b,
tel. 32 359 21-76/22-15
Koordynator:
Wojciech Kiljańczyk
tel. 512 111 982

Między studentem a nauczycielem

Uroczystość wręczenia Laurów Studenckich 14 stycznia 2010 r. Studenci ze swoim przyjacielem – dr. Bernardem Grzonką

Największą organizacją reprezentującą młodzież akademicką jest Samorząd Studencki. Członkowie zarządu, wybierani na dwuletnie kadencje, mają swoją reprezentację w Senacie Uniwersytetu i dzięki temu wpływają na kształt podejmowanych uchwał. Wszelkie decyzje zapadają kolegialnie, w oparciu o władze dwunastu wydziałowych samorządów. Organizacja jest pośrednikiem między studentami a nauczycielami akademickimi, pomaga studentom w każdej dziedzinie związanej
z dydaktyką, na przykład w uzyskiwaniu różnego typu stypendiów.
Nie samą nauką jednak student żyje. Działalność Samorządu jest widoczna przede wszystkim dzięki imprezom, które inicjuje i organizuje – począwszy od największych, typu juwenalia, poprzez Festiwal Nauki, Laur Studencki, akcje honorowego oddawania krwi, po małe kameralne przedsięwzięcia. Te działania uczą pozyskiwania dodatkowych funduszy, pozwalają na nabycie umiejętności wzajemnego komunikowania się, zdobycie doświadczenia w przygotowywaniu imprez masowych i kameralnych.

Studencka Poradnia Prawna

Jak przebrnąć przez meandry prawa? Pomocą służą przyszli prawnicy ze Studenckiej Poradni Prawnej – koła naukowego działającego przy Wydziale Prawa i Administracji UŚ.
Pracują tu sekcje: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy oraz praw człowieka. Uzyskanie porady jest bardzo proste – wystarczy zgłosić się do Poradni, wypełnić odpowiednie formularze i opisać dokładnie swój problem. Z tej formy pomocy mogą skorzystać bezrobotni, studenci, emeryci lub renciści – wszyscy, których nie stać na wynajęcie adwokata lub radcy prawnego. W trudniejszych przypadkach pomagają pracownicy naukowi. Po poradę trzeba zgłosić się osobiście.

Uczelnia bez barier

Przed rektoratem UŚ stanął pomnik studenta, zaprojektowany przez artystów  cieszzyńskiego Instytutu Sztuki UŚ: prof. J. Fobera i prof. A. Szarka. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 24 czerwca 2008 r.
Przed rektoratem UŚ stanął pomnik studenta, zaprojektowany przez artystów cieszzyńskiego Instytutu Sztuki UŚ: prof. J. Fobera i prof. A. Szarka. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 24 czerwca 2008 r.
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych pełni rolę centrum wsparcia edukacyjnego i funkcjonalnego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,a także osób z trudnościami w uczeniu się. Niepełnosprawni studenci mogą liczyć na pomoc materialną w formie stypendium specjalnego, które jest niezależne od dochodu i przysługuje ze względu na określony stopień niepełnosprawności. Ponadto osoby, które zakwalifikowały się na wyjazd w ramach Lifelong Learning Programme – LLP/Erasmus mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe, związane z podróżą i pobytem w instytucji zagranicznej.
W ramach bezpłatnego działania biura, studenci mogą liczyć na specjalistyczne, indywidualne porady i wsparcie psychologa oraz na poradnictwo doradcy zawodowego. Podczas trwania studiów osoby niepełnosprawne mają możliwość korzystania z usług asystenta, towarzyszącego im podczas wszystkich czynności związanych z życiem akademickim. Studenci mogą nieodpłatnie korzystać z systemu wspomagającego słyszenie. Do dyspozycji jest również tłumacz języka miganego. Dla osób z dysfunkcjami wzroku przygotowano komputerową pracownię wyposażoną w programy udźwiękawiające.
Każdego roku uczelnia nawiązuje współ¬pracę ze specjalistycznym ośrodkiem rehabilitacyjnym, ponadto studenci mogą uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych odbywających się w salkach UŚ oraz na dostosowanym basenie. Udział w Kole Studentów Niepełnosprawnych „Equitas” to natomiast opcja dla tych, którzy chcą aktywnie działać.
W sosnowieckich i katowickich domach studenckich czekają tzw. przyjazne pokoje, które zapewniają osobom niepełnosprawnym wszystkie ułatwienia, niezbędne do nauki i wypoczynku.

Przygoda z „Egidą”

W 1969 r. na osiedlu akademickim w Katowicach-Ligocie uruchomiono jedną z pierwszych agend kulturalnych Uniwersytetu Śląskiego – Studenckie Studio Radiowe „Egida”. Gdy pod przewodnictwem Franciszka Procka organizował się pierwszy zespół „Egidy”, nikt nie przypuszczał, że rozgłośnia przetrwa tyle lat. Nie wiedział tego także Henryk Grzonka
– najdłużej urzędujący redaktor naczelny.

Byli "egidowcy" na 40-leciu radia. Od lewej: Marek Czyż, Kamil Durczok, Henryk Grzonka
Byli "egidowcy" na 40-leciu radia. Od lewej: Marek Czyż, Kamil Durczok, Henryk Grzonka

W listopadzie ubiegłego roku obecni oraz byli członkowie „Egidy” spotkali się na uroczystej gali w kinoteatrze Rialto, by uczcić 40. urodziny radia. Podczas jubileuszu swoją przygodę z „Egidą” wspominało wielu byłych pracowników radia, wśród nich m.in.: Kamil Durczok, Marek Czyż, Henryk Grzonka, Franciszek Procek, czy śląski kabareciarz Andrzej „Toluś” Skupiński.
Dziś nowe pokolenie egidowców, pod przewodnictwem redaktora naczelnego Radosława Aksamita, to ponad 50-osobowy zespół. Tworzy go grupa młodych ludzi, przede wszystkim studentów, ale też absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. „Egida” znajduje się znowu
w czołówce studenckich mediów na Śląsku, uczestniczy we wszystkich wydarzeniach uniwersyteckich i w najważniejszych imprezach kulturalnych regionu. Strzałem w dziesiątkę okazał się powrót do pierwotnej idei radia – tworzenia programu skierowanego przede wszystkim do studentów, ukierunkowanego na ich potrzeby i zainteresowania.
– Staramy się tworzyć program, który będzie interesujący przede wszystkim dla studentów. Z jednej strony informujemy o najważniejszych wydarzeniach bezpośrednio dotyczących środowiska akademickiego – tematykę tę poruszamy w pasmach informacyjnych i publicystycznych. Z drugiej strony, chcemy też rozbudzać pewne zainteresowania studentów, proponując im rozmaite audycje muzyczne i kulturalne, emitowane głównie w godzinach wieczornych – mówi Radosław Aksamit.
Młodzi dziennikarze dbają o to, by ich audycje różniły się od tych, które usłyszeć można w komercyjnych stacjach radiowych. Pomysłów na ciekawe programy, jak i chętnych do ich realizacji wciąż przybywa. Ważnym momentem dla rozgłośni był 2004 rok, kiedy SSR „Egida” rozpoczęło nadawanie przez internet. Znacznie poszerzyło to krąg odbiorców, ułatwiło pracę dziennikarzom a przede wszystkim, po raz pierwszy, pozwoliło rozgłośni wyjść poza obszar osiedla akademickiego.
Poza pracą w studiu egidowcy dużo czasu spędzają w terenie, nie brakuje też gości, do radiowego studia zapraszani są artyści, sportowcy, a także pracownicy naukowi. Dużą popularnością cieszy się audycja „UŚ po godzinach. Muzycznie”, w której wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego prezentują swoją ulubioną muzykę.
„Egida” każdego roku angażuje się w przygotowanie Juwenaliów Śląskich. Inicjuje wiele różnorodnych imprez, należą do nich m.in.: akcja „Wielkie malowanie graffiti”, której celem jest przyozdobienie ścian ligockich akademików symbolami Katowic i Uniwersytetu Śląskiego, promuje także młode, amatorskie zespoły muzyczne i kabaretowe w akcji „Wyjdźcie z garażu”. Rozgłośnia uczestniczy w działaniach charytatywnych, takich jak honorowe krwiodawstwo czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
O tym, że doświadczenie zdobyte w „Egidzie” nie idzie na marne, świadczą losy wielu wybitnych dziennikarzy, którzy w studiu przy ul. Studenckiej 15 stawiali swe pierwsze kroki w zawodzie. Podczas ubiegłorocznego jubileuszu wszyscy wspominali „Egidę”, która była dla nich nie tylko ciekawą przygodą radiową, ale też miejscem spotkania wspaniałych ludzi, dzielących ze sobą tę samą pasję, darzących się wzajemną sympatią i wsparciem.

Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”

Zespół powstał w 1969 roku, z inicjatywy grupy studentów Uniwersytetu Śląskiego jako pierwszy studencki zespół folklorystyczny w województwie katowickim. Przyjęta przez grupę nazwa oraz dobór repertuaru świadczą o dużym powiązaniu z regionem. Zespół wykonuje folklor stylizowany, a w jego programie znajdują się m.in. pieśni i tańce Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego, Beskidów
i Żywca. Tancerze prezentują program w oryginalnych strojach ludowych. Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” koncertuje nie tylko w regionie śląsko-dąbrowskim, ale także zagranicą. Polski folklor w wykonaniu zespołu mogła już podziwiać publiczność m.in.: Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Litwy, Portugalii, Syrii, Tunezji, Cypru, Francji, Białorusi, Argentyny, Brazylii, Mołdawii, Węgier, Brazylii, Algierii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Czech, a ostatnio Peru. Zespół z Katowic jest także od wielu lat gospodarzem Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego.

Pomoc psychologa

Na Uniwersytecie działa Centrum Obsługi Studenta integrujące Biuro Spraw Studenckich, Biuro Karier oraz komórkę zajmującą się problemami osób niepełnosprawnych. Całkowicie nową formą wsparcia dla studentów proponowaną przez Centrum jest pomoc psychologiczna. Obejmuje ona doradztwo w procesie studiowania, pomoc i wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych a także propagowanie higieny życia psychicznego. Studenci mogą skorzystać z konsultacji psychologa bezpłatnie.
Centrum Obsługi Studenta, ul. Bankowa 12a, Katowice, tel. 359 21 80

 


Fotografie: Agnieszka Sikora