Na Wydziale Artystycznym w Cieszynie

 „Harmonia" podczas wyjazdu na 43. Festiwal Chóralny Montreux w Szwajcarii

(10-14 kwietnia 2007 r.).

Instytut Muzyki wraz z Instytutem Sztuki tworzą jeden z najmłodszych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego – Wydział Artystyczny. Na szczególną uwagę zasługuje jego miejsce w przestrzeni kulturowej i społecznej Cieszyna, mieście krzyżowania się kultur i religii, o wielkich tradycjach oświatowych. Osiągnięcia artystyczne kadry i absolwentów Wydziału są wysoko cenione w kraju i zagranicą. Sukcesami mogą się pochwalić również studenci.

Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”

Jako jeden z najstarszych zespołów Śląska Cieszyńskiego, Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” stał się wizytówką nie tylko regionu i Uniwersytetu Śląskiego, ale przede wszystkim wysokiego poziomu kultury muzycznej Polski. W ubiegłym roku chór obchodził 100-lecie działalności artystycznej, podczas której rozsławił tradycje śpiewacze Śląska Cieszyńskiego w Polsce oraz w prawie wszystkich krajach Europy. Kontynuuje tradycje, założonego w 1908 roku w Cieszynie, Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia”. W 1971 roku opiekę nad chórem przejął Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie. Siedzibą akademickiej „Harmonii” jest cieszyński Instytut Muzyki przy Wydziale Artystycznym UŚ. Chórzystami są studenci i absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Ich wykształcenie wpływa na wysoki poziom artystyczny zespołu oraz umożliwia dynamiczny i stały rozwój poprzez poszukiwanie nowych wyzwań muzycznych. Jednym z nich było uczestnictwo w wykonaniu „Pasji według św. Łukasza” Krzysztofa Pendereckiego podczas prestiżowego II Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie czy nagranie szóstej płyty zespołu z „La petite messe solennelle” Gioacchino Rossiniego, która ukazała się
z okazji setnej rocznicy powstania Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia”. Akademicka „Harmonia” w ostatnich latach bardzo dynamicznie działa na polu muzyki wokalno-instrumentalnej. Przygotowano: L. v. Beethovena Missa Solemnis, C. Orffa Carmina Burana, W. A. Mozarta Requiem, Msza Koronacyjna C- dur, J. Haydna Nelson- Messe, Stworzenia świata, G. Verdiego Requiem, A. Ramireza Navidad Nuestra, Missa Criola, współpracując z wieloma orkiestrami w kraju i zagranicą. „Harmonia” zdobyła najwyższe laury w St. Petersburgu w Rosji i Pattaya w Tajlandii. W czerwcu 2010 r. chór został nagrodzony na 45. Międzynarod¬¬owym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach Złotym Medalem Festiwalu oraz Złotym Medalem Konkursu Pieśni Religijnej – Musica Sacra.
Izabella Zielecka-Panek,
-dyrygent chóru

Zespół jazzowy Instytutu Muzyki

Idea zespołów wokalno-instrumentalnych narodziła się wraz z powstaniem specjalizacji rozrywkowej Instytutu Muzyki. Studenci uczęszczający na tę specjalizację zapoznają się z tajnikami wykonawstwa oraz teorią muzyki jazzowej i popowej, uczestnicząc m.in. w grupowych zajęciach zespołów muzycznych, wykonujących ten rodzaj muzyki popularnej. W skład zespołów wchodzą sekcje instrumentalne: rytmiczna (instrumenty perkusyjne, klawiszowe oraz gitary) oraz dęta a także sekcja wokalna. Choć skład osobowy zmienia się, odpowiedni dobór repertuaru oraz aranżacji pozwalają na maksymalne wykorzystanie potencjału danej grupy muzyków. Zarówno indywidualna praca z każdą z sekcji, jak również ich współbrzmienie dają możliwość kreowania szerokiego spektrum brzmieniowego w zakresie muzyki popularnej i jazzowej oraz stwarzają bardzo interesujące sytuacje dydaktyczne, kreowane pod okiem pedagogów. Pomagają one wykształcić wszechstronnych muzyków – zarówno instrumentalistów jak i wokalistów, posiadających umiejętność współpracy w zespołach muzycznych.
Marcin Żupański,
opiekun zespołu

Sukcesy plastyków Instytutu Sztuki

Po spektakularnym sukcesie – Grand Prix – Joanny Piech na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie we wrześniu 2009 r., rok 2010 rozpoczął się bardzo dobrze dla młodego asystenta w Katedrze Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej – Marka Głowackiego. Otrzymał on główną nagrodę w dorocznym konkursie, organizowanym przez katowicki oddział ZPAP „Praca Roku”. Jury dostrzegło artystyczne walory jego rysunku pt. „Adam i Ewa”.
Wystawy mistrzów

Marek Głowacki „Adam i Ewa”, rys.
Marek Głowacki „Adam i Ewa”, rys.
Pracownicy Instytutu Sztuki organizowali indywidualne wystawy swoich prac: Jagoda Adamus i Roman Maciuszkiewicz prezentowali je przy okazji jubileuszu pracy twórczej – Adamus malarstwo i rysunek na wystawie „W przestrzeniach obrazu” w Bielskim Centrum Kultury (w maju i czerwcu), Maciuszkiewicz malarstwo na wystawie „Tam...”, która pokazywana jest od marca do grudnia w sześciu galeriach na terenie Polski, m.in.: w Sosnowcu, Kielcach, Kaliszu, Sieradzu. Pośród malarzy eksponowała swoją twórczość Elżbieta Kuraj w Teatrze Śląskim w Katowicach (w czerwcu); graficy i projektanci pokazali prace: na wystawie rysunku Anny Kowalczyk-Klus w Galerii ZPAP w Gliwicach (w maju), na wystawie Aleksandra Ostrowskiego pt. „Ślady” w Galerii „Extravagance” w Sosnowcu (maj-czerwiec); Tomasz Jędrzejko – „Obie¬kty metafizyczne” w Galerii BWA w Bielsku-Białej (maj-czerwiec). Jędrzejko – asystent w Katedrze Grafiki – jest również stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2010.
Osiągnięcia studentów
Studentka Paulina Kosma zajęła II miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „DIALOG”, organizowanym przez MOK w Żorach. Studenci Instytutu pokazywali swoje prace – wspólnie z wykładowcami – m.in. na wystawie „Wielogłos” w Galerii „Złote Grabie” w Rydułtowach, w ramach prezentacji dorobku Pracowni Malarstwa prowadzonej przez
prof. UŚ E. Kuraj i adiunkta K. Dadaka i Pracowni Ceramiki pod kierownictwem adiunkt
M. Ska¬łuby-Krentowicz. Katedra Rzeźby współorganizowała również warsztaty ceramiczne dla dzieci „Fair Play w Biznesie” na Zamku w Toszku (czerwiec); prezentowała prace studentów na wystawie „Rzeźba ceramiczna” w Parku Pokoju w Cieszynie w ramach obchodów 1200-lecia miasta. Z tej okazji studenci Instytutu Sztuki przygotowują m.in. akcję malarską FEST-ART,  w ramach której powstanie panorama Cieszyna, pod kierownictwem prof. Elżbiety Kuraj. Obchody jubileuszu miasta są okazją do prezentacji prac studentów
i pedagogów – Katedra Grafiki przygotowuje wystawę i publikację „W labiryncie grafiki”. Studenci Katedry Projektowania uczestniczyli w pracach nad projektem logo na 1200-lecie miasta oraz plakatu, przewidziane są wystawy prac studentów i pedagogów w Galerii „Szarej”, „Uniwersyteckiej”, „Pod tęczą”.
Publikacje
Ukazała się obszerna publikacja Katedry Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej „Twarze, portrety, maski”, pod tą samą nazwą została też zorganizowana wystawa w Galerii Uniwersyteckiej (marzec). Pracownicy Zakładu Malarstwa przygotowują wydawnictwo albumowe „Postawy, konfrontacje, spotkania”, jako pier¬wszą część planowanej publikacji naukowej.

Studencka Orkiestra Dęta

Studencka Orkiestra Dęta Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie została założona w 1987 r. w okresie bogatych tradycji muzykowania na instrumentach dętych na Śląsku. Jej organizację powierzono kapelmistrzowi orkiestr górniczych Stanisławowi Śmietanie, absolwentowi Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach i trzyletniego Podyplomowego Studium dla Kapelmistrzów Orkiestr Dętych. Szybko okazało się, że orkiestra jest przede wszystkim doskonałym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym studentom na zapoznanie się ze specyfiką muzykowania w tego rodzaju zespołach, składem instrumentalnym i repertuarem. Swoje doświadczenie i umiejętności mogą oni konfrontować nie tylko przy okazji egzaminów, ale także podczas koncertów i spotkań międzynarodowych. Orkiestra zdobyła pierwsze miejsce „Złote Pasmo” z wyróżnieniem w Międzynarodowym Konkursie Wielkich
Orkiestr Dętych „OSTRAVA 2009”.

Orkiestra Smyczkowa pod dyrekcją prof. Hilarego Drozda

W skład orkiestry wchodzą nauczyciele akademiccy, absolwenci i wyróżniający się studenci Instytutu Muzyki w Cieszynie, kształcący się na instrumentach smyczkowych. Jest jednym z zespołów o charakterze metodycznym. Orkiestra zyskała wielką popularność i spore grono wielbicieli, koncertując nie tylko w swoim regionie, ale także na terenie całego kraju. Repertuar orkiestry to przede wszystkim muzyka klasyczna.