Katowice to serce ponad 2. milionowej aglomeracji i stolica województwa śląskiego. Od wielu lat kojarzone są jedynie z przemysłem ciężkim i familokami. Władze miejskie chcą jednak ten obraz zmienić, nadając mu kształt prawdziwie europejski, w którym nowoczesność twórczo nawiązuje do tradycji.

Świetlana przyszłość Katowic

Tworzymy centrum Katowic na miarę centrum ogromnej metropolii, chcemy polepszyć warunki mieszkaniowe w poszczególnych dzielnicach, promować miasto i zmieniać jego typowo przemysłowy wizerunek – powiedział prezydent Katowic Piotr Uszok 2 kwietnia na spotkaniu ze studentami Uniwersytetu Śląskiego. Kształtowanie obszaru centrum zostało w Strategii rozwoju miasta powiązane z rozwojem funkcji metropolitalnych, opartych o wysoko wyspecjalizowane usługi o randze ponadregionalnej i międzynarodowej. Dlatego regeneracja centrum jest jednym z najważniejszych działań wdrażania Strategii. Jej sukces przełoży się na nową rzeczywistość miejską i będzie niewątpliwym wzmocnieniem krajowej i międzynarodowej pozycji Katowic. Trzy lata temu wytyczono sześć obszarów, które w najbliższych latach będą ulegały radykalnym zmianom. Pierwszy to Rondo-Rynek, drugi – ul. Mariacka i ul. Dworcowa, trzeci – obszar dworca PKP, czwarty – kampus Uniwersytetu Śląskiego, piąty – ul. św. Pawła, ul. Wodna i ul. Górnicza oraz szósty – tereny po kopalni Katowice. Pierwszym etapem gruntowych zmian ma być regeneracja obszaru Rondo-Rynek. Proponowana jest kompleksowa przebudowa tego terenu, którego obecne funkcje i standard zagospodarowania, ukształtowany na początku lat 70. ubiegłego wieku, nie są adekwatne do rangi i obecnych potrzeb centrum aglomeracji górnośląskiej. Regeneracja obejmie cztery podobszary o łącznej powierzchni 11,7 ha, w których na terenach obecnie niezabudowanych lub po wyburzeniu istniejących budynków powstaną nowe obiekty. Zmiany będą dotyczyły głównie: zachodniej pierzei al. Korfantego, placu przy Rondzie, pasażu al. Korfantego (zostanie wyburzony budynek Urzędu Stanu Cywilnego, który ma być przeniesiony do wyremontowanego w najbliższej przyszłości Pałacu Goldsteinów przy placu Wolności), byłego Domu Prasy (będzie on zaadaptowany na potrzeby Urzędu Miejskiego), przestrzeni publicznej Rynku wraz z przyległymi ulicami (św. Jana, Pocztową, Młyńską, odcinkiem ul. Teatralnej i ul. Warszawskiej) oraz rewitalizacji Bulwarów Rawy. Założenia urbanistyczne centrum Katowic biorą pod uwagę przede wszystkim stworzenie prestiżowej, rozpoznawalnej przestrzeni centralnej miasta, z dominującą rolą kultury, rozrywki, wysokiej jakości handlu, usług i mieszkań o wysokim standardzie. Zakłada się priorytet dla różnorodności funkcji i najwyższej jakości zabudowy, zagęszczenie tkanki miejskiej, większą ilość zieleni, integrację obszaru kampusu Uniwersytetu Śląskiego z przestrzenią śródmieścia, wytworzenie powiązań funkcjonalnych i kompozycyjnych centrum z obszarem przyszłego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Sali NOSPR, Teatru Opery i Baletu oraz stworzenie optymalnego układu komunikacyjnego. Nowe centrum ma być pozbawione ruchu tranzytowego, ograniczona zastanie jego dostępność dla samochodów, zaś podstawowym środkiem transportu publicznego ma być tramwaj. Istotnym punktem przebudowy tej części miasta będzie równomierne rozmieszczenie parkingów podziemnych (w ramach budowy nowych kubatur), przy jednoczesnym ograniczeniu parkowania przyulicznego, rozwoju ścieżek rowerowych i priorytecie dla ruchu pieszego (utworzenie strefy ruchu pieszego będzie obejmowało w pierwszej kolejności: ul. Mariacką, Dworcową, Mielęckiego, Stanisława, Starowiejską). Ważną inwestycją dla Uniwersytetu Śląskiego będzie budowa nowego Wydziału Radia i Telewizji w obszarze obejmującym kwartał ulic Pawła – Wodna – Górnicza. Wydział obecnie mieści się w budynku przy ul. Bytkowskiej, do którego wprowadził się ponad 30 lat temu. Dziś poza tym, że wymaga on kapitalnego remontu, nie spełnia standardów dydaktycznych. W nowej lokalizacji będzie sąsiadował z siedzibą Silesia Film. Niedaleko znajdują się wydziały: Prawa i Administracji, Nauk Społecznych oraz rektorat. Dzięki takim zmianom w centrum Katowic powstanie akademicki kampus z prawdziwego zdarzenia. Przyspieszeniu budowy nowego Wydziału pomogą dotacje miasta: w 2009 roku - 1,2 mln i w 2010 roku - 4,2 mln. AGNIESZKA SIKORA

Autorzy: Agnieszka Sikora, Foto: Agnieszka Sikora