Kronika Uniwersytecka - Maj 2009

Dni Frankofonii
20-23 marca i 23 kwietnia Instytut Języków Romańskich i Translatoryki zorganizował w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu Dni Frankofonii. Organizatorzy zapewnili sporo atrakcji, m.in. koncert belgijskiego piosenkarza, barda i poety Julosa Beaucarne, wiele ciekawych prelekcji przygotowanych przez polskich i zagranicznych gości, pracowników i studentów Instytutu oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. W ramach obchodów 31 marca Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach przy współpracy z Urzędem Miasta Katowice oraz Uniwersytetem Śląskim zorganizowali konferencję pt. Czy idea metropolii może być zaraźliwa?

SPOTKANIE
Z PRZEDSTAWICIELEM FNP
24 marca na Wydziale Nauk Społecznych odbyło się spotkanie z prof. Włodzimierzem Boleckim, wiceprezesem zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, który przedstawił informacje na temat możliwych sposobów finansowania badań naukowych z zakresu szeroko rozumianej humanistyki.
Więcej na str. 19

20 LAT KRUP
Od 26 do 28 marca Uniwersytet Śląski był gospodarzem posiedzenia plenarnego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W bieżącym roku mija 20. rocznica powołania do życia KRUP z inicjatywy prof. Aleksandra Koja, ówczesnego rektora Jagiellońskiej Wszechnicy. W programie obrad znalazły się następujące kwestie: budżet szkolnictwa wyższego i nauki na 2009 rok, projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Partnerstwo dla wiedzy: Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym, opłaty za czynności w przewodach doktorskich osób spoza uczelni, European Research Area, zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w uniwersytetach, działalność komisji akredytacyjnych w Polsce: Państwowa Komisja Akredytacyjna, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna oraz projektowana Akademicka Komisja Akredytacyjna i ich wzajemne relacje, Krajowe Struktury Kwalifikacji i Studia Doktoranckie oraz bieżąca działalność Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, m.in. stanowisko w sprawie projektu Partnerstwo dla Wiedzy.
Więcej na str. 4-6

VII FESTIWAL
SLAJDÓW PODRÓŻNICZYCH
Od 26 do 29 marca w Instytucie Fizyki odbywał się VII Festiwal Slajdów Podróżniczych, poświęcony w tym roku pamięci najwybitniejszego polskiego himalaisty Jerzego Kukuczki. Impreza została zorganizowana przez Śląskie Stowarzyszenie Podróżnicze „Garuda” oraz Studenckie Koło Podróżnicze „Denali”. W ramach Festiwalu obyło się kilka konkursów, m.in. Szkoły Fotografowania dla Podróżników Grzegorza Lityńskiego „Moja Podróż 2008”.
Więcej na str. 25-26
Zdjęcia z konkursu na str. 32

SEMINARIUM
W INSTYTUCIE INFORMATYKI
27 marca w Instytucie Informatyki w Sosnowcu odbyło się II seminarium projektu Modelling and Visualisation in Bioinformatics - nowa, innowacyjna specjalizacja z wykładowym językiem angielskim. Przeprowadzona została dyskusja na temat sylwetki absolwenta nowo powstającej specjalizacji oraz prezentacja postępów realizacji projektu. Wykład wprowadzający wygłosił prof. zw. dr hab. Tadeusz Wilczok. W programie znalazły się także wystąpienia pracowników i studentów Instytutu Informatyki dotyczące szeroko pojętej bioinformatyki i wizualizacji.

Spotkanie z prezydentem
Katowic Piotrem Uszokiem
2 kwietnia w rektoracie UŚ odbyło się spotkanie zorganizowane przez Koło Naukowe Politologów, którego gościem był prezydent Katowic Piotr Uszok. Rozmawiano na temat inwestycji, jakie planowane są w 2009 r. w Katowicach.
Więcej na str. 18

KONFERENCJA W INSTYTUCIE
FILOLOGII GERMAŃSKIEJ
Instytut Filologii Germańskiej zorganizował od 3 kwietnia do 4 kwietnia w Bibliotece Śląskiej w Katowicach międzynarodową konferencję pt. „Eberhard Hilscher (1927-2005): Schriftsteller, Historiker und Forscher der deutschen Literatur”. Seminarium miało charakter otwarty, a jego przedmiotem była, zaprezentowana przez niemieckich i polskich germanistów, twórczość Eberharda Hilschera, znanego niemieckiego pisarza i badacza literatury.

WIELKANOCNE SPOTKANIE
Z ARCYBISKUPEM
4 kwietnia w gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach metropolita katowicki abp dr Damian Zimoń spotkał się z pracownikami naukowymi i nauczycielami akademickimi wyższych uczelni Górnego Śląska. Ks. prof. Józef Kozera wygłosił wykład pt.: „W Krzyżu zbawienie – św. Pawła nauka o mądrości krzyża”. Spotkanie było także okazją do złożenia sobie życzeń z okazji świąt Wielkanocnych.

Koncert wielkanocny
Instytutu Muzyki
5 kwietnia Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie zorganizował w Ewangelickim Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach koncert wielkanocny, podczas którego wystąpiła: Cieszyńska Orkiestra Uniwersytetu Śląskiego, Orkiestra Salonowa prof. Hilarego Drozda, chór UŚ „Harmonia” i Chór Dydaktyczny Instytutu Muzyki w Cieszynie.

Spotkanie
z Kazimierzem Kutzem
7 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych odbyło się, zorganizowane przez Koło Naukowe Politologów, Wydawnictwo „ZNAK” i Śląskoznawcze Koło Naukowe „Sodalitas Silesiana”, spotkanie z reżyserem Kazimierzem Kutzem oraz Aleksandrą Klich - autorką książki „Cały ten Kutz. Biografia niepokorna”.

Posiedzenie Senatu UŚ
7 kwietnia w rektoracie odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazło się m.in.: przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu, które miało miejsce 3 marca 2009 r. oraz omówienie spraw kadrowych i bieżących.

Konkurs Wiedzy Technicznej
17 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom i finalistom XIII Konkursu Wiedzy Technicznej. W tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba 202 uczniów, reprezentujących 52 szkoły z 20 miast województwa śląskiego.
Impreza tradycyjnie ma na celu zainteresowanie młodzieży szeroko rozumianą techniką, promowanie wśród młodego pokolenia przedmiotów ścisłych i zachęcanie ich do podejmowania studiów wyższych na kierunkach technicznych.
Patronat nad XIII Konkursem Wiedzy Technicznej objęli JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezydenci miast – Sosnowca Kazimierz Górski i Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza.

V FESTIWAL NAUKI
I DNI ORWARTE
od 20 do 24 kwietnia studenci Uniwersytetu Śląskiego zaprosili na piątą już edycję Festiwalu Nauki. Impreza ma na celu przede wszystkim promowanie nauki oraz kultury studenckiej w naszym regionie. Formuła tegorocznego przedsięwzięcia była zróżnicowana i obejmowała wiele ciekawych propozycji, takich jak: konferencje, seminaria, jarmark wiedzy, konkursy, koncerty oraz prezentacje inicjatyw studenckich i kół naukowych.
W czasie Festiwalu Nauki odbyły się również Dni Otwarte, podczas których kandydaci na studia mogli otrzymać komplet informacji dotyczący rekrutacji, programów i wymiany międzynarodowej.
Więcej na str. 15-17