Wydanie nr 8 (168) maj 2009

Drodzy Czytelnicy!

Od 26 do 28 marca na Wydziale Teologicznym UŚ odbywało się jubileuszowe, plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, poświęcone m.in. 20. rocznicy powstania KRUP oraz kolejnej propozycji zmian, przedstawionej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiedzenie było okazją, by porozmawiać o specyfice funkcjonowania uniwersytetów, a zatem tych elementach, które odróżniają je od innych szkół wyższych, na przykład politechnik czy uczelni medycznych. Podkreślono także misję społeczną i humanistyczną uniwersytetów, o której mowa jest w Deklaracji Bolońskiej. O szczegółach posiedzenia, dyskusjach, m.in. na temat kolejnego pakietu zmian „Partnerstwo dla wiedzy – nowy model zarządzania uczelnią” rozmawialiśmy z przewodniczącym KRUP, a jednocześnie rektorem Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. hab. Wiesławem Banysiem. Dużo miejsca w bieżącym numerze „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” zajmuje pierwsza część II Raportu Senackiej Komisji Historycznej, poświęconego tym razem opozycji politycznej w Uniwersytecie Śląskim w okresie PRL-u. Jego autorzy podkreślają, że zaprezentowany materiał ukazuje obraz inny od niegdysiejszego wizerunku naszej uczelni jako „czerwonego uniwersytetu”. Do zakończenia kwerend i uzyskania oglądu całości jest jeszcze bardzo daleko, a zebrany materiał stanowi jedynie wstępne zestawienie informacji o osobach represjonowanych na podstawie dokumentacji zebranej przez Senacką Komisję Historyczną UŚ. Jednakże już teraz można zauważyć, iż rysuje on chlubny i prawdziwy, choć fragmentaryczny, obraz Uniwersytetu Śląskiego, jako uczelni ludzi prawych, odważnych i wewnętrznie wolnych; kompromituje natomiast donosicieli. Zapraszamy do wnikliwej lektury tego interesującego materiału. Życie uniwersyteckie w minionym miesiącu zdominowały wydarzenia studenckie – V Festiwal Nauki i Dni Otwarte. Imprezy ta, które odbywały się od 20 do 24 kwietnia, mają na celu przede wszystkim promowanie nauki oraz kultury studenckiej w naszym regionie. Formuła tegorocznego przedsięwzięcia była zróżnicowana i obejmowała wiele ciekawych propozycji, takich jak: konferencje, seminaria, jarmark wiedzy, konkursy, koncerty oraz prezentacje inicjatyw studenckich i kół naukowych. Zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia oraz obejrzenia fotoreportażu.