Nowe książki - Maj 2009

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe
HISTORIA. Dariusz Rolnik: Portret szlachty czasów stanisławowskich epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich, summ., rés.
LITERATUROZNAWSTWO. Joanna Kisiel: Imiona lęku. Szkice o poetach
i wierszach
Zdzisława Mokranowska: Młodość i starość. Szkice o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, 22 zł
Józef Olejniczak: Powroty w śmierć. Eseje o śmierci w literaturze i śmierci pisarzy
Miłosz Piotrowiak: „Kto ten pejzaż zimą niewydarzoną zatruł?” Tropy egzystencji w liryce Jerzego Kamila Weintrauba, indeks osobowy, 30 zł
JĘZYKOZNAWSTWO. Język – styl – gatunek. Katowickie spotkania doktorantów. Red. Małgorzata Kita, współudz. Maria Czempka-Wewióra, Magdalena Sławska, Maria Wacławek, summ., Zsfg., 22 zł
Jadwiga Stawnicka: Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą „Aktionsarten” w języku rosyjskim i polskim. T. 1: Czasowniki z formantami modyfikacyjnymi w języku rosyjskim i polskim, 33 zł
Бранко Тошович: Способы глагольного действия в сервском, хорватском и бошняцком языках [Kategoria semantyczno-słowotwórcza „Aktionsarten” w języku serbskim, chorwackim i bośniackim], tab., wykr., schem., summ., streszcz.
PRAWO. „Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1. Red. Barbara Mikołajczyk, 15 zł
NAUKI o ZIEMI. Robert Krzysztofik: Układ lokalizacyjny miast typu system sieci na obszarze Polski, 18 zł
FIZYKA. Anna Michnik: Mikrokalorymetryczne badania przemian konformacyjnych albuminy poddanej działaniu wybranych czynników fizykochemicznych, 15 zł
ZAPOWIEDZI
Prace naukowe
FILOZOFIA. Człowiek a światy wirtualne. Red. Andrzej Kiepas, Mariola Sułkowska, Magdalena Wołek, 22 zł
LITERATUROZNAWSTWO. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1: Wybory translatorskie 1990–2006. Red. Bożena Tokarz, bibliogr., tab., summ., rés., 37 zł
Jacek Mydla: Spectres of Shakespeare. Appropriations of Shakespeare In the Elary English Gothic
JĘZYKOZNAWSTWO. Бранко Тошович: Трансакционал русского и сербского / хорватского / босняцкого языков
BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Tajemnicze ogrody (2.). Szkice i rozprawy z literatury dla dzieci i młodzieży
NAUKI o ZIEMI. Stanisław Ćmiel: Charakterystyka wtórnie zmienionych pokładów węgla w strefach uskokowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, 22 zł
Podręczniki i skrypty
NAUKI o MATERIAŁACH. Antoni Budniok, Eugeniusz Łągiewka: Problemy elektrochemii w inżynierii materiałowej