Nowe książki - Luty 1997

W Wydawnictwie UŚ ukazały się:

NAUKI O ZIEMI Mieczysław Leśniok: Zanieczyszczenie wód opadowych w obrębie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Katowice 1996, tab., rys., fot., lit., abstr., rez., 6,00 zł

"Kras i Speleologia". Numer specjalny 1 (1996): Jacek Różkowski: Przeobrażenia składu chemicznego wód krasowych południowej części Wyżyny Krakowskiej (zlewnia Rudawy i Prądnika), tab., rys., r*s., sum., 5,00 zł

BIOLOGIA "Acta Biologica Silesiana". T. 29 (46): Zoologia systematyczna i zoocenologia. Red. Sędzimir Maciej Klimaszewski. Katowice 1996, rys., tab., ref., lit., streszcz., rez., abstr., 5,00 zł

Ewa Siekierska: Badania histologiczne aktywności neurosekcyjnej jąder podwzgórza szczurów po podaniu wyciągu z przedsionków serc. Katowice 1996, fot., rys., tab., bibl., rez., sum., 4,00 zł

MATEMATYKA Marian Turzański: Cantor Cubes: Chain Conditions. Katowice 1996, tab., index of symbols, subject index, streszcz., rez., 3,00 zł

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE "Prace Językoznawcze". T. 24: Studia historycznojęzykowe. Red. Antonina Grybosiowa, Alina Kowalska. Katowice 1996, rez., sum., 8,00 zł

LITERATUROZNAWSTWO Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Tajemnicze ogrody. Rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży. Katowice 1996, nota, indeks, sum., r*s., 7,00 zł

HISTORIA LITERATURY ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo. Red. Piotr Fast, Anna Skotnicka-Maj. Katowice 1996, streszcz., rez., sum., 10,00 zł

Barbara Czapik-Lityńska: "Jeszcze-nie". Utopicum jugosłowiańskiej awangardy. Katowice 1996, bibl., sum., Zsfg. 7,00

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE "Neophilologica". T. 12: *tudes de linguistique. Red. Wiesław Banyś. Katowice 1996, tab., streszcz., sum., 5,00 zł

HISTORIA Województwo śląskie (1922-1939). Zarys monograficzny. Red. Franciszek Serafin. Katowice 1996, fot., tab., indeks nazwisk, indeks nazw geogr., Zsfg., sum., 30,00 zł

PRAWO Kazimierz Zgryzek: Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim. Komentarz. Katowice 1996, skorowidz przedm., 5,00 zł

NAUKI POLITYCZNE Jerzy Świeca: Bliskowschodni proces pokojowy. Idee - inicjatywy - dyplomacja. Katowice 1996, bibl., sum., r*s., 6,00 zł

Oblicza decentralizmu. Red. Jan Iwanek. Katowice 1996, rys., schemat, bibl., r*s., sum., 5,00 zł

Skrypty

PRAWO Ernest Knosala, Andrzej Matan, Lidia Zacharko: Zarys nauki administracji. Katowice 1996, schem., tab., lit., 6,00 zł

Czasopisma

NAUKI TECHNICZNE "Archiwum nauki o materiałach" 1996, t. 17, nr 4 (kwart. ), red. nacz. Zbigniew Bojarski, rys., tab., bibl., streszcz., abstr., 4,00 zł