KOMPUTER WIELKIEJ MOCY NA ŚLĄSKU?

31 stycznia gościła na Śląsku Pani minister Małgorzata Kozłowska, podsekretarz stanu w KBN wraz z dyrektorem Departamentu Informatyki KBN Borysem Czerniejewskim. Przyjechali na zaproszenie Regionalnego Porozumienia Rektorów oraz Rady Użytkowników Śląskiej Sieci Akademickiej. Gościom przedstawiono potencjał i potrzeby naszego środowiska naukowego, zwłaszcza w dziedzinach wymagających wykorzystania komputerów dużej mocy obliczeniowej. Przewodniczący RUŚSA prof. Stefan Węgrzyn zaprezentował projekt realizacji śląskiej sieci komputerowej. Koszt tej inwestycji obliczono na 3 mln 900 tys. zł. Pani Minister poinformowała o szczegółach polityki KBN w zakresie informatyzacji nauki polskiej i związanych z tym różnych projektach dotyczących zarządzania, finansowania i utrzymania sieci komputerowych. Ustalono, że w najbliższym czasie do KBN zostaną przekazane uzupełnienia do wniosku zgłoszonego przez nasze środowisko naukowe. Być może - jeśli nasz projekt otrzyma pozytywną opinię ekspertów - uda się uzyskać jego częściowe dofinansowanie. Uczestniczący w spotkaniu wicewojewoda katowicki Zygmunt Machnik zadeklarował pomoc władz wojewódzkich w przeprowadzeniu projektu.

Autorzy: D.R.