Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Luty 1997

Stanowisko profesora zwyczajnego otrzymali:

prof. dr hab. Stanisław Grzeszczuk - WFil.
prof. dr hab. Irena Okońska - Kozłowska - WMFCh

Tytuł naukowy profesora uzyskali:

prof. dr hab. Halina Promieńska - WNS
prof. dr hab. Aleksander Lipiński - WPiA

Stopień doktora habilitowanego uzyskał dr hab. Andrzej Wicher - WFil.

Stopień doktora uzyskała: dr Katarzyna Polus - Rogalska - WNS