Nowe książki - Marzec 1995

W Wydawnictwie Uniwersytetu Slaskiego ukazaly sie:

P r a c e n a u k o w e

LITERATUROZNAWSTWO. Dariusz Pawelec: Lingwisci i inni. Przewodnik po interpretacjach wierszy wspolczesnych. Katowice 1994, bibliogr., sum., rs., 5 zl

Ewa Borkowska: From Donne to Celan. Logo(theo)logical Patterns in Poetry. Katowice 1994, bibliogr., streszcz., Zsfg., 5 zl

Jerzy Reizes-Dzieduszycki: Instytucje zycia literackiego Warszawy wobec powstan i plebiscytu na Gornym Slasku w latach 1919-1921. Katowice 1994, bibliogr., indeks, sum., Zsfg., 6, 5 zl

JEZYKOZNAWSTWO. Papers in Linguistics and Language Acquisition. Ed. Janusz Arabski, Assist. to the Ed. Rafal Molencki. Katowice 1994, streszcz., Zsfg., 3, 5 zl

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Bronislaw Zyska: Ochrona zbiorow bibliotecznych przed zniszczeniem. T. 3: Dzialania profilaktyczne w biliotece. Katowice 1994, rys., tab., bibliogr., indeksy, kolofon, 10 zl

KULTURA I SZTUKA. Tadeusz Miczka: Czas przyszly niedokonany. O wloskiej sztuce futurystycznej. Wydz. II uzupelnione. Katowice 1994, bibliogr., indeksy, sum., som., 7 zl

Alojzy Suchanek: Powszechne ksztalcenie glosu jako problem pedagogiczny. Wyd. II. Katowice 1994, rys., bibliogr., nuty, rez., sum., 6 zl

Jolanta Bauman-Szulakowska: Polska kultura muzyczna na Slasku Gornym i Cieszynskim w latach 1922-1939. Proba syntezy. Katowice 1994, bibliogr., indeks, biogramy, sum., Zsfg., 11 zl

PEDAGOGIKA. Agnieszka Stopinska- Pajak: Andragogika w Drugiej Rzeczypospolitej. Katowice 1994, bibliogr., sum., Zsfg., 7, 5 zl PSYCHOLOGIA. Wybrane metody diagnostyki i interwencji psychologicznej w sadowych sprawach rodzinnych. Red. Jan M. Stanik. Katowice 1994, schem., rys., tab., bibliogr., sum., Zsfg., 4 zl

PRAWO. "Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej". T. 11. red. Arkadiusz Nowak. Katowice 1994, rez., rs., 6 zl

BIOLOGIA. Beata Cwalina: Metabolizm siarki u Thiobacillus ferrooxidans w procesie lugowania metali z mineralow siarczkowych. Katowice 1994, rys., fot., lit., sum., rez., 4, 5 zl

FIZYKA I CHEMIA METALI. "Fizyka i Chemia Metali". T. 13. Red. Jan Barcik (Tom poswiecony pamieci Docenta dr hab. Tadeusza Jerzego Panka). Katowice 1994, rys., fot., tab., lit., 6 zl

CHEMIA. Metody badania korelacji elektronowej i uwzgledniajacej efekty korelacyjne. Red. Janusz Nowakowski. Katowice 1994, tab., rys., bibliogr., rez., sum., 2 zl

S k r y p t y

PSYCHOLOGIA. Dorastajacy w relacjach ze swiatem. Red. Maria John-Borys. Katowice 1994, rys., tab., 3, 5 zl

GEOGRAFIA. Maria Pankow: Wstep do cwiczen z astronomicznych podstaw geografii. Katowice 1994, tab., rys., plansze, 5 zl

C z a s o p i s m a

PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA. "Chowanna" 1994, t. 2 (polrocznik), bibliogr., sum., 3 zl