Kronika Uniwersytecka - Marzec 1995

BEDZIE ZJAZD ABSOLWENTOW FILII US W CIESZYNIE

Filia w Cieszynie w pazdzierniku 1995 roku inauguruje 25 rok swego istnienia. Z tej okazji zorganizowany zostanie I Zjazd Absolwentow. Odbedzie sie on 23 i 24 wrzesnia 1995 roku. Organizatorzy zapewniaja noclegi, wyzywienie, obsluge programowa oraz udzial w bankiecie. Calkowity koszt wynosi 70 zl. Wstepne zgloszenia wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, telefonu, kierunku i roku ukonczenia studiow nalezy kierowac do konca marca na adres: Biuro Obslugi Centrum Konferencyjnego Filii Uniwersytetu Slaskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, tel. (o33) 52 09 31, wewn. 152, fax (o33) 52 12 51.

20- LECIE ALIANSU Osrodek Alliance Francaise w naszym regionie obchodzi swoje dwudziestolecie - od samego poczatku zwiazane z Uniwersytetem Slaskim. 23 lutego z tej okazji JM Rektor wydal koktajl, a w Filharmonii Slaskiej odbyl sie uroczysty koncert w wykonaniu Kwartetu Slaskiego.

CIEKAWOSTKA ZE SLAM

Jesienia ub. roku rektor Slaskiej Akademii Medycznej zarejestrowal nowe w tej uczelni, a i (chyba) pierwsze w naszym regionie studenckie stowarzyszenie - Korporacje Akademicka "Asklepiada". Korporacja, ktora ma miec charakter elitarny, stawiajaca wysokie wymagania etyczne i intelektualne swym czlonkom w preambule do swej konstytucji (statutu) zapisala: "Nawiazujac do tradycji polskich korporacji studenckich o niewatpliwie historycznym wkladzie w ksztaltowanie postaw mlodziezy w czasie zaborow i w okresie miedzywojennym poprzez prace nad soba, po ponad polwiecznej ich nieobecnosci w srodowisku akademickim, tworzymy, stanowimy i zakladamy korporacje akademicka - Asklepiada, przyjmujac dewize: "In unitate vis". Celem jest samopomoc i samoksztalcenie.

OBRACHUNKI W INSTYTUCIE CHEMII

23 stycznia zorganizowano doroczne zebranie ogolu pracownikow Instytutu Chemii - nauczycieli akademickich i pracownikow inzynieryjno- technicznych. Pierwsza czesc zebrania poswiecono omowieniu i ocenie dzialalnosci naukowej i dydaktycznej Instytutu. Przedstawiono dorobek naukowy Instytutu w ubieglym roku, na ktory zlozyly sie publikacje, komunikaty, referaty, zorganizowane konferencje, uzyskane stopnie i tytuly naukowe, zwrocono uwage na wyraznie zroznicowane efekty dzialalnosci naukowej poszczegolnych zakladow Instytutu. Jednym z wazniejszych postulatow jest zdecydowane przyspieszenie badan w ramach prac habilitacyjnych. Uzyskane fundusze na prowadzenie badan byly w ubieglym roku nizsze niz w latach poprzednich. Poniewaz nie mozna liczyc na zwiekszone dotacje ministerstwa, jedyne wyjscie (aczkolwiek uciazliwe) to starania o indywidualne granty KBN.

Prodziekan WMFCh omawiajac wyniki ostatniej sesji egzaminacyjnej ocenil na ogol pozytywnie postepy studentow. Szczegolnie satysfakcjonuje terminowe skladanie egzaminow magisterskich. Nowa i pozytywnie oceniana forma dzialalnosci Instytutu jest zorganizowanie dwusemestralnego studium podyplomowego "Ochrona srodowiska" (35 sluchaczy, odplatnosc 3,5 mln). W roku akademickim 1994/95 Instyutut otrzymal zgode na otwarcie zaocznych, dwustopniowych studiow z chemii. Po ukonczeniu trzech lat student uzyska licencjat (uprawnia do nauczania chemii w szkole podstawowej), po dwoch nastepnych - dyplom magisterski. Poniewaz zainteresowanie studiami w trybie zaocznym bylo duze, mozna sadzic, ze po szerokim ich rozpropagowaniu liczba zgloszen potrzebna do osiagniecia limitu (60 miejsc) bedzie wystarczajaca.

Druga czesc spotkania miala charakter wylacznie naukowy. Do uczestnictwa zaproszono czlonkow Komisji Nauk Chemicznych Oddzialu PAN w Katowicach. Wygloszono dwa referaty: Prof. dr hab. S. Kucharski mowil o poszukiwaniu dokladnych metod obliczeniowych w chemii kwantowej a dr A. Herbowski o syntezie chiralnych difosfoli i ich zastosowaniach w enancjoselektywnym uwodornieniu. Obaj referenci w roku ubieglym pracowali w zagranicznych osrodkach naukowych i wygloszone referaty stanowily omowienie wyslanych tam wynikow.