BATORY DLA STUDENTÓW

Oto kolejny znaleziony na lamach "GW" anons Fundacji Stefana Batorego:

Fundacja im. Stefana Batorego powolala do zycia Program Wspierania Inicjatyw Studenckich. Program jest adresowany do organizacji i grup studentow. Przewidujemy mozliwosc wspierania:

1. Samodzielnych przedsiewziec majacych zwiazek z tematyka studiow.

Pomoc dla kol naukowych (i grup studentow) w organizowaniu:

* praktyk studenckich
* obozow naukowych
* konferencji
* wymiany studentow
* nawiazywaniu stalej wspolpracy z organizacjami
partnerskimi w kraju i za granica

2. Inicjatyw sprzyjajacych budowaniu otwartego spoleczenstwa obywatelskiego.

O pomoc finansowa Fundacji ubiegac sie moga:

* kluby  dyskusyjne  i  niesformalizowane  grupy
studenckie  stawiajace sobie  za  cel  rozwijanie
aktywnosci intelektualnej i artystycznej
* grupy zainteresowane udzialem w zyciu spolecznym
(szczegolnie spolecznosci lokalnych)

Terminy skladania wnioskow uplywaja: 28 lutego, 15 maja, 30 pazdziernika. Wnioski beda rozpatrywane w trybie konkursu. Terminy ogloszenia wynikow: 30 dni od daty zakonczenia przyjmowania wnioskow. Szczegolowe informacje dotyczace wymagan wobec projektow i zakresu konkursu beda zainteresowanym wysylane poczta. Korespondencje prosimy kierowac pod adresem: Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Flory 9, 00- 586 Warszawa z dopiskiem "Student".