Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Marzec 1995

Stanowisko profesora zwyczajnego otrzymali:

Prof. dr hab. Jacek Wodz - z Wydzialu Nauk Spolecznych

Prof. dr hab. Jan Kantyka - z Wydzialu Nauk Spolecznych

Stanowiska profesora nadzwyczajnego US otrzymali:

Prof. dr hab. Antonina Grybos - z Wydzialu Filologicznego

Prof. dr hab. Michal Mrozowicki - z Wydzialu Filologicznego

Prof. dr hab. Stanislaw Kucharski - z Wydzialu Mat. - Fiz. - Chem.

Prof. dr hab. Iwona Szarejko - z Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska

Prof. dr hab. Waclaw Wojciechowski - z Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska

Zatwierdzenie habilitacji uzyskali:

Dr hab. Elzbieta Malinowska - z Wydzialu Filologicznego

Dr hab. Bogdan Dolnicki - z Wydzialu Prawa i Administracji

Stopien doktora uzyskali:

Dr Joanna Januszewska-Jurkiewicz - z Wydzialu Nauk Spolecznych

Dr Dariusz Rott - z Wydzialu Filologicznego