Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Październik 1999

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Tytuły naukowe profesora uzyskali:

Prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz WFil.
Prof. dr hab. Teresa Kowalska MFCh
Prof. dr hab. Tomasz Dłotko WMFCh
Prof. dr hab. Zygmunt Gburski WMFCh

Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymali:

Dr hab. Ewa Borkowska WFil.
Dr hab. Józef Zarek WFil.
Dr hab. Janusz Frąckowiak WT
Dr hab. Marian Surowiec WT

Stopień naukowy doktora uzyskali:

Dr Iwona Bogucka WPiA
Dr Grzegorz Łaszczyca WPiA
Dr Andrzej Torbus WPiA
Dr Danuta Dramska WPiPs
Dr Beata Dyrda WPiPs
Dr Andrzej Czerkawski WPiPs
Dr Anita Gałuszka WPiPs
Dr Iwona Loewe WFil.
Dr Agnieszka Solska WFil.
Dr Aleksandra Grzybowska WFil.
Dr Leszek Drong WFil.
Dr Sławomir Masłoń WFil.
Dr Joanna Kisiel WFil.
Dr Joanna Beczek WFil.
Dr Krzysztof Knauer WFil.
Dr Renata Danipc-Jarosz WFil.
Dr Mariola Szymczak WFil.
Dr Katarzyna Kwapisz WFil.
Dr Wojciech Kustra WFil.
Dr Iwona Wowro WFil.
Dr Piotr Mamet WFil.
Dr Andrzej Woźnica WBiOŚ
Dr Izabella Franiel WBiOŚ
Dr Danuta Morańska WT
Dr Hanna Rubin WNoZ
Dr Aleksandra Vierek WNoZ
Dr Joanna Kapusta WMFCh
Dr Daniela Dzienniak-Pulina WNS
Dr Krzysztof Adam Wieczorek WNS
Dr Marek Rembierz WP-A
Dr Jolanta Madej WP-A
Leszek Zbijowski kwalifikacja I stopnia - sztuki plastyczne
Jadwiga Sikora kwalifikacja I stopnia - sztuki muzyczne
Leszek Pollak kwalifikacja I stopnia - sztuki muzyczne

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

Dr hab. Marek Pytasz WFil.
Dr hab. Małgorzata Kita WFil.
Dr hab. Zygmunt Tobor WPiA
Dr hab. Jerzy Runge WNoZ