KRAJOWA KOMISJA ETYCZNA DO SPRAW DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 kwietnia 1999 r., przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, prof. Andrzej Wiszniewski spośród kandydatów reprezentujących różne dyscypliny naukowe powołał piętnastoosobową Krajową Komisję Etyczną do spraw Doświadczeń na Zwierzętach (KKE). KBN przygotował i przedstawił do dyskusji międzyresortowych listę placówek, które będą uprawnione do przeprowadzenia eksperymentów na zwierzętach. Zobowiązuje do tego ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 roku. Komitet koordynuje również prace nad założeniami rozporządzeń o zasadach organizacji i finansowania działalności Krajowej Komisji Etycznej oraz lokalnych komisji etycznych.

W skład KKE weszli:

- prof. dr hab. Zofia Adamczewska-Goncerzewicz, neurochemik, AM Poznań
- prof. dr hab. Andrzej Członkowski, lekarz farmakolog, AM Warszawa
- dr hab. Andrzej Elżanowski, zoolog, Uniwersytet Wrocławski
- dr hab. Stefan Kasicki, biofizyk, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa
- prof. dr hab. Stanisław Klimentowski, lekarz weterynarii, AR Wrocław
- dr hab. Teresa Liszcz, prawnik, Uniwersytet im. Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
- prof. dr hab. Paweł Migula, biolog, fizjolog, Uniwersytet Śląski
- dr hab. Sławomir Mroczkowski, zootechnik genetyk, ATR im. J. J. Śniadeckich, Bydgoszcz
- lek. wet. Paweł Nowak, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wrocław
- dr hab. Antonina Ostrowska, socjolog medycyny, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
- mgr Jadwiga Osuchowa, sędzia Sądu Okręgowego, Kraków
- mgr Katarzyna Piekarska, prawnik, posłanka ubiegłej i obecnej kadencji Sejmu
- prof. dr hab. Czesław Radzikowski, immunolog onkolog, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Wrocław
- prof. dr hab. Joanna Senszyn, prof. n. Ekonomicznych, Uniwersytet Gdański
- prof. dr hab. Kazimierz Ziemnicki, fizjolog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań