GRAFIKA PEDAGOGÓW ASP W WARSZAWIE

Wernisaż wystawy grafiki pedagogów Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie nie przypadkowo uświetnia uroczystość inauguracji roku akademickiego 1999/2000 w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. To konsekwencja zacieśniających się kontaktów między Instytutem Sztuki Filii UŚ i tymże Wydziałem. Niewątpliwym i najważniejszym jednak powodem tej wystawy jest niekwestionowane uznanie twórców warszawskich i, co za tym idzie, szczególnie wysoki poziom prezentowanych prac.

To już zasada, że w Galerii Uniwersyteckiej prezentowane są prace artystów wybitnych, a tradycją są szczególnie interesujące wystawy inaugurujące rok akademicki i kolejny sezon wystawienniczy Galerii. Wystawa grafiki pedagogów warszawskich tradycję tę potwierdza i umacnia.

Pośród klasycznych sztuk plastycznych grafika jest dziedziną najmłodszą. Podniesiona do pozycji samodzielnej wypowiedzi artystycznej może niecałe dwa wieki temu, od stulecia przeżywa burzliwy rozkwit technik i technologii warsztatowych, poszerzając stale paletę środków plastycznego wyrazu. Być może bodźcem do tych ciągłych poszukiwań jest rosnące, obejmujące coraz szersze kręgi społeczne i spowodowane postępem cywilizacyjnym, zapotrzebowanie na kulturę i sztukę, któremu grafika jako sztuka powielana, łatwa do rozpowszechniania, najbardziej wychodzi naprzeciw. Adoptowane przez grafikę w ostatnich latach nowe technologie cyfrowe otwierają przed nią nowe możliwości i drogi artystycznych penetracji.

Prezentowana wystawa jest znakomitym przykładem tych różnorodnych poszukiwań w za kresie ekspresji i formy w grafice. I nie powinno to dziwić, bowiem warszawscy artyści-pedagodzy czynią to świadomie. Prof. Rafał Strent tak to ujął we wstępie do ubiegłorocznej wystawy w galerii ASP w Warszawie: "Trudno jest nazwać charakterystyczny nurt dominujący w grafice naszej Akademii. Może, jak w postmodernizmie, wyróżnia ją różnorodność? Znakomite przykłady gier intelektualnych mają się swojsko obok lirycznej abstrakcji, potomkowie surrealistów konkurują z magicznymi realistami, wyrafinowani esteci ćwiczą się w koegzystencji z turpistami. Racje i emocje mają równe prawa - i to chyba dobrze. (... ) I to jest właśnie wyróżnik dzisiejszej Akademii: szacunek dla osobowości ponad wszystko. "

Nie byłbym grafikiem gdybym nie podkreślił drugiej charakterystycznej cechy wystawianych prac: bogactwa poszukiwań warsztatowych, opartych na mistrzowskiej znajomości tajników techniki i swobodnym ich wykorzystaniu. Są tu finezyjnie cięte linoryty, szeroka gama technik wklęsłodrukowych, serigrafie i offset, a także grafiki komputerowe. I warto zauważyć, że część prac wykonana jest w technikach łączonych, przy czym ma to głębokie uzasadnienie w koncepcji artystycznej. To świadectwo kunsztu i wielkiej świadomości artystycznej.

Wystawa ma dwa aspekty. Pierwszy - to szansa obcowania z dziełami znakomitych artystów, przeżycia wzruszeń i refleksji nad różnorodnością sposobów wyrażania emocji i idei współczesności; drugi - to znaczenie poznawcze: konfrontacja własnych poszukiwań artystycznych z dokonaniami artystów-pedagogów świetnej uczelni ze stuletnią już tradycją, jaką jest warszawska ASP, to także okazja do wymiany doświadczeń artystycznych i dydaktycznych.

Nie jest to pierwsza w naszej Galerii wystawa artystów warszawskich. Nieledwie parę miesięcy temu podziwialiśmy prace prof. Stanisława Wieczorka - dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, wcześniej gościli tu z indywidualnymi wystawami prof. Rafał Strent i prof. Jan Tarasin. Teraz możemy zobaczyć prace dwudziestu artystów reprezentujących pedagogów starszych, także tych już nieobecnych w Akademii, których nazwiska ugruntowane są już w świadomości odbiorców i adeptów sztuki, i tych młodszych, aktywnych obecnie.

Wydarzenie kulturalne, jakim jest prezentowana wystawa, pozostanie na długo w pamięci wszystkich, którzy nie omieszkają jej zobaczyć. To jedyna okazja dla środowiska uniwersyteckiego i mieszkańców Cieszyna na spotkanie z grafiką tak wielu wybitnych twórców znanych z wystaw krajowych i międzynarodowych.

Artyści, biorący udział w wystawie pn. Grafika Warszawska z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 1999/2000 w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

1. Prof. Hubert Borys
2. Adi. Agnieszka Cieślińska
3. Prof. Tadeusz Dominik
4. Adi. II st. Henryk Gostyński
5. Prof. Leszek Hołdanowicz
6. Prof. Zygmunt Januszewski
7. Prof. Grzegorz Kowalski
8. Prof. Paweł Lasik
9. Prof. Zygmunt Magner
10. Adi. II st. Julian H. Raczko
11. Prof. Marian Rojewski
12. Prof. Marek Sapetto
13. Prof. Romuald Socha
14. Prof. Irena Stankiewicz
15. Prof. Rafał Strent
16. Prof. Jan Tarasin
17. Adi. II st. Andrzej Węcławski
18. Prof. Stanisław Wieczorek
19. Doc. Władysław Winiecki
20. Adi. II st. Krzysztof Wyzner