III KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ

Konkurs Wiedzy Technicznej, przeznaczony dla uczniów średnich szkół z terenu Będzina, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Czeladzi, zorganizował już po raz trzeci Zakład Dydaktyki Przedmiotów technicznych Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego. Tegoroczny Konkurs przebiegał pod patronatem Trybuny Śląskiej - "Dzień w Zagłębiu". Do konkursu, który przebiegał dwuetapowo, przystąpiła młodzież z 3-5 klas 19 szkół średnich. W I etapie zorganizowanym na terenie szkół uczestniczyło 650 uczniów. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego do II etapu, przeprowadzonego w dniu 17. 03. 1999 r., przystąpiło 107 finalistów.

Zgodnie z założeniami Reformy Oświaty zagadnienia jakie mieli do rozwiązania finaliści obejmowały całokształt bloku tematycznego związanego z techniką. Zakres pytań testowych obejmował m. in. fizykę, elektrotechnikę, mechanikę, rysunek techniczny, chemię, informatykę, a także matematykę. Wszyscy finaliści konkursu doskonale poradzili sobie z taką formą egzaminu, wykazując się znakomitą wiedzą techniczną, co dowodzi, że zaproponowany w reformie cykl edukacyjny aprobatę młodzieży.

Uroczyste ogłoszenie wyników III Konkursu Wiedzy Technicznej oraz rozdanie nagród dla finalistów odbyło się w auli Wydziału Techniki w dniu 21. 04. 1999. W uroczystości tej uczestniczyło liczne grono zaproszonych gości - przedstawiciele władz miejskich i oświatowych Będzina, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, sponsorzy konkursu, dyrektorzy i nauczyciele szkół uczestniczących w konkursie, władze dziekańskie, członkowie Rady Wydziału i pracownicy Wydziału Techniki.

Zwycięzcą III Konkursu Wiedzy technicznej został Michał Kapałka z Zespołu Szkół Elektronicznych w Sosnowcu. Laureatami kolejnych miejsc zostali Piotr Wieczorek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kopernika w Będzinie oraz Marek Wróbel z Zespołu Szkół Elektronicznych w Sosnowcu. Zgodnie z uchwałą Senatu UŚ nr 20 z dnia 8. 12. 1998 r. cała wyżej wymieniona trójka laureatów otrzymała zaświadczenie o przyjęciu na I rok studiów Wydziału Techniki na kierunek Wychowanie techniczne bez postępowania kwalifikacyjnego. Otrzymali również cenne nagrody rzeczowe.

Ponadto Wydziałowa Komisja Konkursowa, działająca pod przewodnictwem dr hab. Jana Ilczuka - kierownika Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych, przyznała 19 kolejnych nagród i wyróżnień, m. in. następującym osobom: Arkadiuszowi Jestratiewowi i Adrianowi Nowakowi z Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej, Łukaszowi Kozakowi, Maciejowi Gierszy i Tomaszowi Pali z Sosnowieckiego Liceum im. St. Staszica. Specjalne wyróżnienia otrzymały wszystkie dziewczęta uczestniczące w II etapie konkursu. Czołówka finalistów otrzymała także dyplomy oraz drobne upominki, które będą cenną pamiątką i wspomnieniem zmagań z techniką.

Uhonorowanie zwycięzców i finalistów konkursu było możliwe tylko dzięki życzliwości wielu ludzi, dla których problemy współczesnej oświaty i techniki nie są obce. Do grona sponsorów - przyjaciół naszego Konkursu miło nam zaliczyć władze miejskie Będzina, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, Biuro Poselskie Unii Wolności na czele z Panią Poseł Barbarą Imiołczyk, Hurtownię "Źródełko" z Panią Krystyną Gardeła na czele, władze rektorskie Uniwersytetu Śląskiego, Fundację Viribus Unitis oraz władze dziekańskie Wydziału Techniki.

III Konkurs Wiedzy Technicznej, cieszący się dużym zainteresowaniem młodzieży uzdolnionej w przedmiotach technicznych, wpisał się już na stałe do kalendarza ważnych imprez - zarówno dla szkół współpracujących z Wydziałem Techniki jak i dla nas pracowników Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych i władz dziekańskich Wydziału. Dla nas jest jedną z form promocji Wydziału Techniki wśród uczniów szkół średnich Zagłębia Dąbrowskiego - naszych ewentualnych przyszłych studentów, odpowiadając w tej kwestii założeniom Misji Uniwersytetu Śląskiego. Dla młodych ludzi uczestniczących w kolejnych - szkolnym i uczelnianym etapie zmagań naszego Konkursu jest możliwością sprawdzenia swojej wiedzy przed czekającymi ich egzaminami - dojrzałości i wstępnymi na wyższe uczelnie.