ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 1999/2000

1. Spotkania władz wydziałowych ze studentami I-szych lat odbędą się w dniu 1 pażdziernika 1999 r.

2. Uczelniana inauguracja roku akademickiego 1999/2000 odbędzie się w dniu 1 października 1999 r. o  godz. 11. 00 w auli na Wydziale Nauk Społecznych.

3. Zajęcia dydaktyczne:

a) okres zajęć dydaktycznych od 1 października do 21 grudnia 1999 r.
b) wakacje zimowe od 22 grudnia 1999 r. do 2 stycznia 2000 r.
c) okres zajęć od 3 stycznia do 25 stycznia 2000 r.
d) zimowa sesja egzaminacyjna od 26 stycznia do 14 lutego 2000 r. zakończenie sesji poprawkowej do 15 marca 2000 r.
e) okres zajęć od 15 lutego do 19 kwietnia 2000 r.
f) wakacje wiosenne od 20 kwietnia do 26 kwietnia 2000 r.
g) okres zajęć od 27 kwietnia do 6 czerwca 2000 r.
h) letnia sesja egzaminacyjna od 7 czerwca do 30 czerwca 2000 r.
i) zakończenie sesji poprawkowej i zaliczenie roku studiów do 25 września 2000 r. z wyjątkiem ostatnich lat studiów
j) zakończenie roku akademickiego do 30 września 2000 r.