Nowe książki - Styczeń 1995

W Wydawnictwie Uniwersytetu Slaskiego ukazaly sie:

P r a c e n a u k o w e
LITERATUROZNAWSTWO. Staropolskie teksty i konteksty. Studia. T. 2. Red. Jan Malicki. Katowice 1994, indeks nazwisk, r‚s., Zsfg., zl 50 000, -
"Folia Philologica Macedono-Polonica". T. 3. Red. Barbara Czapik i Ireneusz Opacki. Katowice 1994, res., sum., zl 50 000, -
SOCJOLOGIA. Kulturowe, spoleczne i edukacyjne wyznaczniki drog zyciowych mlodziezy z Zaolzia. Red. Tadeusz Lewowicki. Katowice 1994, tab., sum., Zsfg., zl 50 000, -
POLITOLOGIA. Czynniki integrujace i dezintegrujace Europe Srodkowa. Red. Bogdan Lominski i Jan Przewlocki. Katowice 1994. sum., rez., zl 25 000, -

S k r y p t y
GEOLOGIA. Erast Konstantynowicz: Geologia zloz kopalin. Kopaliny energetyczne. Wydanie II poprawione i uzupelnione. Katowice 1994, tab., rys., mapy, lit., zl 11o ooo, -
Aleksander Jachowicz, Sonia Dybova-Jachowicz: Paleobotanika. Katowice 1994 /w dwoch woluminach/, rys. lit., zl 70 000, - /cena kompletu/

Poza Wydawnictwem US ukazaly sie:
Rosyjska ruletka - 1. Almanach Kola Naukowego Rusycystow Uniwersytetu Slaskiego
Topika erotyczna w przekladzie. Red. P. Fast
Sylwetki wspolczesnych pisarzy rosyjskich. Red. P. Fast i L. Rozek
wszystkie wydane Katowice 1994, Wydawca:"Slask" Spolka z o. o.