Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Styczeń 1995

Tytul profesora otrzymali:

Prof. dr hab.Renarda Ocieczek z Wydzialu Filologicznego

Prof. dr hab.Franciszek Serafin z Wydzialu Nauk Spolecznych

Prof. dr hab.Andrzej Slebarski z Wydzialu Mat-Fiz-Chem

Prof. dr hab.Kazimiera Wodz z Wydzialu Nauk Spolecznych

Stanowisko profesora zwyczajnego otrzymal:

Prof. dr hab. Wladyslaw Jacher

Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymali:

Prof. dr hab. Zygmunt Wokulski z Wydzialu Techniki

Prof. dr hab. Ewa Jurczynska z Wydzialu Pedagogiczno-Artystycznego

Prof. dr hab. Marek Piechota z Wydzialu Filologicznego

Prof. dr hab. Krystyna Kruszewska z Wydzialu Nauk o Ziemi

Prof. dr hab. Anna Bluszcz z Wydzialu Filologicznego

Stopien doktora habilitowanego uzyskal dr hab. Sylwester Rzoska z Wydzialu Mat-Fiz-Chem /w PAN Poznan/

Stopien doktora uzyskala dr Karina Banaszkiewicz-Sadowska z Wydzialu Filologicznego