Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Październik 2000

Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych otrzymał:

prof. dr hab. Manfred Uglorz WP-A

Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymał:

prof. dr hab. Kazimierz Ślęczka WP-A

Tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych otrzymał:

prof. Jerzy Wroński WP-A

Kwalifikację II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych uzyskał:

adi. Józef Hołard WP-A

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

dr hab. Janusz Ryba WFil.
dr hab. Marcin Mierzejewski WMFCh

Stopień naukowy doktora uzyskali:

dr Ewa Przeszło WPiA
dr Aleksandra Rusin WBiOŚ
dr Agnieszka Kompała WBiOŚ
dr Anna Tyflewska WBiOŚ
dr Małgorzata Nawrot WBiOŚ
dr Liliana Barczyk-Barakońska WFil.
dr Tomasz Czapik WFil.
dr Joanna Pszczoła WFil.
dr Katarzyna Wyrwas WFil.
dr Paweł Jędrzejko WFil.
dr Ewa Malicka WMFCh
dr Aneta Banasik WNS
dr Anna Marchand WNS
dr Irena Polewczyk WPiPs.
dr Agnieszka Wilczyńska-Kwiatek WPiPs
dr Katarzyna Gabryś WPiPs.
dr Piotr Paszek WT
dr Barbara Grabowska WP-A