ZAPOWIEDZI KONFERENCJI ORGANIZOWANYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W PAŹDZIERNIKU, LISTOPADZIE I GRUDNIU 2000 ROKU

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

1. XIII Ogólnopolska Konferencja Pracowników i Studentów organizowana przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej "MUZYKA - LITERATURA", 22-25 listopada 2000, Katowice;
organizator: Koło Naukowe Zakładu Teorii Literatury
odpowiedzialny merytorycznie: dr Maciej Tramer, tel. 255-12-60 w. 409
zgłaszanie referatów: do 30 czerwca 2000 roku

2. Ekrany w kulturze XX wieku - konferencja, listopad/grudzień 2000
współorganizatorzy: Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Jagielloński Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego
odpowiedzialny merytorycznie: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, tel. 200-92-14

3. Nauczanie Języków Obcych Dzieci; 23-24 listopada 2000, Katowice, ul. Bytkowska
organizator: Instytut Języka Angielskiego
odpowiedzialny merytorycznie: dr Jolanta Latkowska, tel. 291-74-17, 291-72-32 w. 292

4. Ebony, Ivory and Tea; 28 września - 2 października 2000, Kraków,
organizator: Pracownia Studiów Kolonialnych i Postkolonialnych
odpowiedzialny merytorycznie: prof. dr hab. Zbigniew Białas, tel. 291-74-17 dr Eugenia Sojka, tel. 290-79-85
Zaproszeni prelegenci: John M. Coetzee (RPA) Erhard Reckuitz (Essen, Niemcy) Helen Tiffin (Australia) prof. dr hab. Tadeusz Sławek

5. Dawna literatura śląska i jej twórcy. Biografistyka - periodyzacja - problemy badawcze. Uczestnicy: badacze z UŚ w Katowicach, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy)
kierownik konferencji: dr Dariusz Rott, tel. kom. 0604108751
Zakład Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu
termin: 29 września - 1 października 2000
miejsce: Centrum Konferencyjne UŚl., Cieszyn

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

1. XXIV International School of Theoretical Physics: "Transport Phenomena from Quantumto Classical Regimes" - konferencja międzynarodowa, 25 września - 1 października 2000, Ustroń
organizator: Zakład Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.
odpowiedzialny merytorycznie: prof. dr hab. Jerzy Łuczka, tel. 58-36-53 , tel.58-24-41 w. 11-73, 14-09

2. International Symposium on Medical Physics - konferencja ogólnopolska z udziałem gości zagranicznych, 16-18 listopada 2000, Wisła
organizator: Zakład Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.
telefon Instytutu Fizyki: 58-24-41 w. 18-37 lub w. 14-34

3. Chromatografia planarna - zastosowanie i rozwój; 18-20 października 2000, Instytut Chemii UŚl., Katowice;
organizatorzy: Instytut Chemii - Uniwersytet Śląski Oddział PAN w Katowicach - Komisja Nauk Chemicznych Komitet Chemii Analitycznej - Komisja Analizy Chromatograficznej PAN
odpowiedzialny merytorycznie: prof. dr hab. Teresa Kowalska, tel. 59-99-78

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

1. Sesja wyjazdowa Konferencji naukowej "Środowisko przyrodnicze regionu górnośląskiego - stan poznania, zagrożenia i ochrona"; 19-20 października 2000 - konferencja ogólnopolska, październik 2000, Tarnowskie Góry
organizatorzy: Katedra Geologii Podstawowej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Urząd Miasta Tarnowskie Góry
odpowiedzialni za sesję z ramienia UŚl. :dr Józef Lewandowski, mgr Ryszard Chybiorz tel. centrali 291-83-81÷9 w. 420 lub 272

2. Interaktywne systemy kartograficzne w badaniach geologicznych - konferencja międzynarodowa, 27 października 2000, Szaflary k/Zakopanego organizator: Katedra Geologii Podstawowej Urząd Gminy Szaflary.
odpowiedzialni za sesję z ramienia UŚl.: prof. dr hab. Stanisław Ostaficzuk mgr Irena Nowak tel. centrali 291-83-81÷9 w. 420 lub 272

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY

1. Dziedzictwo kulturowe Współczesnej Europy - jedność w różnorodności - konferencja ogólnopolska z udziałem gości zagranicznych, 14-16 listopada 2000, Cieszyn
organizator: Zakład Etnologii Instytutu Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny.
odpowiedzialny merytorycznie: prof. dr hab. Irena Floreńska-Bukowska, tel. 0 33 858-11-00 w. 113

2. Polska muzyka współczesna. Idee - kierunki - postawy - konferencja ogólnopolska z udziałem gości zagranicznych, 2-3 grudnia 2000, Cieszyn
organizator: Zakład Teorii Kształcenia Instytutu Pedagogiki Muzycznej - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny.
odpowiedzialny merytorycznie: prof. Aleksander Lasoń, tel. 0 33 858-11-00 w. 117

3. Abstrakcja i ezoteryczność w sztuce współczesnej - konferencja ogólnopolska z udziałem gości zagranicznych, październik 2000, Cieszyn
organizator: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Instytut Sztuki.

odpowiedzialny merytorycznie: dr Henryk Fojcik, tel. 0 33 858-11-00 w. 166

4. Pedagogika fortepianowa cz. III. Nowe formy kształcenia muzycznego - konferencja ogólnopolska, 15 listopada 2000, Cieszyn
organizator: Zakład Dydaktyki Instrumentalnej Instytutu Pedagogiki Muzycznej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego.
odpowiedzialny merytorycznie: adi. Maria Warchoł, tel. 0 33 858-11-00 w. 117

5. Edukacja humanistyczno - kulturalna w świetle reformy systemu oświaty - konferencja ogólnopolska, listopad 2000, Cieszyn
organizator: Zakład Animacji Społeczno - Kulturalnej i Wychowania Estetycznego Instytutu Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze.
odpowiedzialny merytorycznie: prof. dr hab. Antoni Gładysz, tel. 0 33 858-11-00 w. 113

6. Tradycja kulturowa i jej współczesne funkcje - konferencja ogólnopolska z udziałem gości zagranicznych, listopad 2000, Cieszyn
organizator: Katedra Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej Instytutu Pedagogiki Muzycznej.
odpowiedzialny merytorycznie: prof. dr hab. Daniel Kadłubiec, tel. 0 33 858-11-00 w. 117

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

1. Problemy edukacji lingwistycznej. Teoria i praktyka edukacyjna w zmieniającej się Europie - konferencja ogólnopolska z udziałem gości zagranicznych, 8-10 listopada 2000, Katowice
organizator: Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej - Wydział Pedagogiki i Psychologii.
odpowiedzialny merytorycznie: prof. dr hab. Maria Teresa Michalewska, tel. 203-50-49

WYDZIAŁ TECHNIKI

1. Techniki informatyczne w medycynie TIM'2000 (Medical Informatics and Technologies MIT'2000) - konferencja międzynarodowa, 8-10 listopada 2000, Ustroń
organizator: Zakład Elektroniki i Systemów Komputerowych.
odpowiedzialny merytorycznie: prof. dr hab. Jan Piecha, tel. 291-83-81÷9 w. 460

2. Systemy wspomagania decyzji - konferencja krajowa, grudzień 2000, Zakopane
organizator: Instytut Informatyki.
odpowiedzialny merytorycznie: prof. dr hab. Alicja Wakulicz-Deja, tel. 291-82-83