Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

mgr Ewy Banach


wieloletniej pracownicy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
oddanej ludziom i sprawom uczelni, służącej pomocą i radą.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab. Urszuli Żydek-Bednarczuk

prodziekanki ds. studenckich na Wydziale Filologicznym UŚ
(1996–1999, 1999–2002),
członkini Senatu UŚ (1999–2002, 2002–2005),
przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Kształcenia
oraz wybitnej badaczki tekstu i dyskursu w ujęciu kulturowym
i lingwistycznym, komunikacji multimedialnej,
wpływu nowych mediów na zmiany w kulturze współczesnej,
nowych kompetencji medialnych dzieci
i młodzieży.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym
oraz Współpracownikom i Przyjaciołom Zmarłej

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr hab. Urszuli Żydek-Bednarczuk


ważnej postaci polskiego językoznawstwa,
autorki licznych prac z zakresu lingwistyki dyskursu,
stylistyki, tekstologii, genologii lingwistycznej
oraz mediolingwistyki,
uczestniczki badań i konferencji organizowanych
w naszym środowisku,
a dla wielu z nas – drogiej Koleżanki.
Cześć Jej Pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia składamy
Rodzinie i Najbliższym.

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Językoznawstwa
Uniwersytetu Śląskiego

 


Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr hab. Urszuli Żydek Bednarczuk


Pani Profesor była związana zawodowo z UŚ od 1976 roku,
kiedy ukończyła studia magisterskie w zakresie filologii polskiej.
Tutaj uzyskała kolejne stopnie naukowe,
w 2008 roku otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych.
Żegnamy znakomitą badaczkę tekstu
i dyskursu w ujęciu kulturowym i lingwistycznym,
komunikacji multimedialnej (w tym języka w mediach),
wpływu nowych mediów na zmiany w kulturze współczesnej,
nowych kompetencji medialnych dzieci i młodzieży.
Dziękujemy za ogromne zaangażowanie
w pełnienie przez dwie kadencje funkcji
prodziekana ds. studenckich
na Wydziale Filologicznym UŚ (1996–1999, 1999–2002)
oraz za pracę w Senacie UŚ (1999–2002, 2002–2005),
gdzie przewodniczyła Senackiej Komisji ds. Kształcenia.

Rodzinie, Najbliższym
składamy wyrazy współczucia.

Dyrekcja i pracownicy
Instytutu Nauk o Kulturze

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

dr Marii Piekorz

wieloletniej pracownicy Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniona nauczycielka akademicka,
wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży studenckiej,
oddana ludziom i sprawom uczelni, służąca pomocą i dobrą radą,
ciesząca się szacunkiem i uznaniem środowiska

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom i Przyjaciołom
Zmarłej wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach