Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

HISTORIA. „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2022. T. 14 (18). Red. nacz. Jerzy Sperka, Bożena Czwojdrak

FILOZOFIA. Marcin Fabjański: Metafizyka dla neurotyka. Czym jest i czym mógłby być coaching filozoficzny? (Seria: Studia Philosophica Silesiensia, ISSN 2720-1120)

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Katarzyna Szopa: Wybuch wyobraźni. Poezja Anny Świrszczyńskiej wobec reprodukcji życia społecznego

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2022. Nr 2 (20): Rozprawy i artykuły: Krytyka i krytyczne myślenie. Prezentacje: Jan Maszczyszyn. Red. nacz. Anna Kałuża, red. naukowa działu Krytyka i krytyczne myślenie: Anna Kałuża, Monika Lubińska; red. naukowa działu Prezentacje: Konrad Zielonka

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura” 2022. Nr 45, 2/2022: tajemnica/hermeneutyka/aletheia / mystery/hermeneutics/aletheia. Red. nacz. Wojciech Kalaga, red. numeru: Marzena Kubisz, Anna Kisiel

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2022. T. 32: (Re)presje, (re)wizje. Red. nacz. Beata Pawletko

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Legendy Ajnów z czwartej ręki. Oprac. Aleksandra Dębińska, Sviatlana Rohach, tłum. legend Sviatlana Rohach, red. Agnieszka Tambor, Jolanta Tambor (Seria: Świat po polsku, ISSN 2956-4468)

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Jednostki języka w systemie i w tekście 4. Red. Andrzej Charciarek, Anna Zych, Ewa Kapela

DYDAKTYKA. „Paidia i Literatura” 2022. Nr 4. Red. Bernadeta Niesporek‑Szamburska, Małgorzata Wójcik‑Dudek, Ľudmila Liptáková

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

SZTUKA I DYDAKTYKA. Janusz Musiał: Transgresje fotografii w przestrzeniach kultury

Piotr Zawojski: Pisanie i czytanie (o) fotografii. Odkrywcy, klasycy, obrazoburcy

CHEMIA. Jan Grzegorz Małecki: Atomy: od filozoficznej idei do fizycznej realności

Czasopisma online first

Pierwsze artykuły czasopism dostępne już na platformie czasopism naukowych UŚ: https://journals.us. edu.pl

„Chowanna” 2021. T. 2 (57)

„Forum Polityki Kryminalnej” 2022. Vol. 1 (3)

„International Journal of Research in E-learning” 2022. Vol. 8 (2)

„Iudaica Russica” 2022. Nr 2 (9)

„Logopedia Silesiana” 2022. T. 11 (2)

„Philosophy and Canon Law” 2022. Vol. 8 (1)

„Postscriptum Polonistyczne” 2022. Nr 2 (30)

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2023. Nr 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2022. T. 30

„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2022. T. 12

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2022. T. 22. Nr 1

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2022. T. 34

„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2022. Nr 2 (10)

„Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” 2023. T. 4 (21)

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2022. T. 31