Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

HISTORIA. Maciej Woźny: Rycerstwo opolskie do połowy XV wieku

FILOZOFIA. Gaston Bachelard: Konteksty i interpretacje. Red. Marta Ples-Bęben

Gottlob Frege. Korespondencja naukowa. Wydanie krytyczne. Oprac. Gabriela Besler, Joanna Zwierzyńska

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Sophie Mereau-Brentano. „Dyletantka” na weimarskim parnasie. Red. Renata Dampc-Jarosz, Nina Nowara- Matusik

PEDAGOGIKA. Beata Ecler-Nocoń: Wyprawa na Górę Maslowa – rozważania o procesie wychowania

BIOLOGIA. Joanna Elsner: Epiderma liścia – metody analizy wzrostu i kształtu komórek

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA. Jakub Grudniewski: Pruska elita władzy na Górnym Śląsku (1871–1918)

Turystyka historyczna. T. 2. Red. Zbigniew Hojka, Krzysztof Nowak

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2020. T. 30. Red. Tomasz Kubin, Paweł Grzywna, Zbigniew Kantyka

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Marian Kisiel: Splot. Szkice o poezji polskiej, rosyjskiej i żydowskiej

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Ewa Wylężek: Tropes of Tauromachy: Representations of Bullfighting in Selected Texts of Anglophone Literature

Anna Swoboda: La prose de Ken Bugul: entre le réel et le surnaturel

Dominika Dykta: Ciao! Me uala? Perché i talamonesi cambiano il codice. Analisi cognitiva dell’alternanza e del cambio di codice tra l’italiano e il dialetto talamonese

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Periferno u hrvatskoj književnosti i kulturi / Peryferie w chorwackiej literaturze i kulturze. Red. Leszek Małczak, Krešimir Bagić, Zvjezdana Rados

FILOLOGIA KLASYCZNA. Szkice o antyku. T. 6: Człowiek w relacji z naturą. Red. Edyta Gryksa

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 8. Red. Wioletta Wilczek

„Logopedia Silesiana” 2020. T. 9. Red. Olga Przybyla

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Periferno u hrvatskom jeziku, kulturi i društvu / Peryferie w języku chorwackim, kulturze i społeczeństwie. Red. Robert Bońkowski, Milica Lukić, Krešimir Mićanović, Paulina Pycia-Košćak, Sanja Zubčić

STUDIA O KULTURZE. Marek Pacukiewicz: Krajobrazy kontekstu

Jacek Tomaszczyk, Anna Matysek: Angielsko-polski słownik IA, UX, UI & SEO

Kamila Gęsikowska: „Wyższa kultura duchowa”. Program i działalność Polskiego Towarzystwa Teozoficznego na Śląsku Cieszyńskim (1919–1931)

PRAWO. Piotr Buława: Tax cancellation: A comparative analysis

PSYCHOLOGIA. Monika Kornaszewska-Polak: Emocje i płeć. Studium dynamiki zaangażowania i dystansowania w związkach romantycznych

PEDAGOGIKA. „International Journal of Research in E-learning” 2020. Vol. 6 (1). Ed. in Chief Eugenia Smyrnowa-Trybulska, eds. of Thematic Issue: Nataliia Morze, Josef Malach, Tatiana Noskova, António dos Reis, Eugenia Smyrnova-Trybulska

Lucie Zormanová: Polské národnostní školství na Zaolší (Polskie szkolnictwo narodowościowe na Zaolziu)

„Chowanna” 2020. T. 1 (54): Kurs na ignorancję. Red. nacz. Krzysztof Maliszewski