Komunikacja skuteczna i bezpieczna

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest koordynatorem prowadzonego od 1 października 2019 roku projektu edukacyjnego BE-COM „Między interakcją a innowacją – kreowanie przestrzeni komunikacyjnej w świecie cyfrowym” (ang. Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world). Skrót BE-COM doskonale odzwierciedla założenia realizowanego w ramach programu Erasmus+ przedsięwzięcia. Chodzi przede wszystkim o to, by „być kom- -unikacyjnie”, czyli płynnie odnajdować się w świecie cyfrowej komunikacji, ale również – by być kom-unikatywnym, gdy próbuje się o tych cyfrowych kwestiach opowiadać, uczyć kogoś o nich lub przekazywać wiedzę z innych obszarów za ich pomocą.

Wspólnie z partnerami – zagranicznymi uczelniami: Kazimiero Simonavičiaus universitetas (Litwa), L-Università ta’ Malta (Malta), European University Cyprus (Cypr) oraz chorzowską Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude” – Uniwersytet Śląski do końca 2021 roku opracowuje zestaw narzędzi z zakresu testowania i wdrażania innowacyjnych praktyk w obszarze dydaktyki szkolnictwa wyższego. Zgodnie z założeniami projektu stworzone rezultaty będą miały charakter praktyczny i uniwersalny dla kadry akademickiej i studentów różnych kierunków, a także dla uczniów i nauczycieli szkół średnich. Chociaż projekt zaplanowano i zaczęto realizować przez pandemią, jego cele okazują się tym bardziej niezbędne w sytuacji nauczania na odległość.

Mimo utrudnionej komunikacji i ograniczonej mobilności w czasach rygorów sanitarnych, wbrew konieczności zrewidowania harmonogramu i przeniesienia działań w strefę wirtualną (co miało tę zaletę, że pozwalało jeszcze intensywniej sprawdzić proponowane narzędzia cyfrowe), międzynarodowy zespół pracujący pod kierunkiem dr Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz, prof. UŚ i dr Marty Margiel przygotował oba zapowiadane na 2020 rok rezultaty: Cyfrowy zestaw narzędzi – Skuteczna komunikacja w erze 2.0 oraz Cyfrowy zestaw narzędzi – Bezpieczna komunikacja w erze Web 2.0. Na stronie: www.becomproject.eu znaleźć można efekty pierwszego z dwóch etapów prac w ramach projektu.

W ramach zestawu pomagającego w skutecznej komunikacji cyfrowej przygotowano artykuł zbierający najważniejsze treści związane z tym zagadnieniem. Przede wszystkim jednak w formie nieskomplikowanych opisów i prostych instrukcji wideo udostępniono informacje dotyczące komunikacji e-mailowej, mediów społecznościowych, narzędzi przydatnych w komunikacji (tu choćby MS Teams, Zoom czy Skype), pracy w chmurze, przesyłania dużych plików, delegowania zadań i zarządzania czasem pracy. Wśród cyfrowych pomocy użytecznych zarówno w życiu codziennym, jak i w dydaktyce, badaczy szczególnie zainteresować może dział poświęcony naukowym mediom cyfrowym (m.in. ORCID, ResearchGate, Google Scholar).

W czasie intensywnych działań związanych ze zdalnym nauczeniem, wśród pochłaniającego czas i energię poszukiwania sposobów na podniesienie efektywności i efektowności tej formy edukacji nietrudno zapomnieć o cyfrowych zagrożeniach. Zestaw narzędzi związany z bezpieczną komunikacją w sieci, poza przystępnym opisowym wprowadzeniem, składa się ze zwięzłych opisów i krótkich filmów instruktażowych na temat ochrony komputera, ochrony treści, hasłowania i szyfrowania.

Treści obejmujące pierwsze rezultaty, wypracowane wspólnie przez polskich i zagranicznych partnerów, dostępne są w językach: polskim, angielskim, greckim i litewskim. Warto już teraz skorzystać z obu „narzędziowników” – w oczekiwaniu na dwa finałowe efekty działań związanych z umiejętnościami komunikacyjnymi: i w teorii (podręcznik Jak się komunikować w internecie w erze Web 2.0?), i w praktyce (edukacyjna gra strategiczna oparta na koncepcji mapowania akcji i idei gamifikacji), które będą miały premierę w 2021 roku.

 

Autorzy: Kamila Czaja