Dyskusja o pandemii w czasach pandemii

3 marca odbyła się I Międzynarodowa Konferencja CandP 2021 „Communication and Politics in the Time of Pandemic” zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Uczestniczyli w niej eksperci z kraju i zagranicy. Partnerami wydarzenia były: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Katowicach oraz Behavioral Research and Innovation Slovakia (BRISK). W warunkach pandemii konferencja została zorganizowana w formie zdalnej.

I Międzynarodowa Konferencja CandP 2021 „Communication and Politics
in the Time of Pandemic” zrealizowana w formie zdalnej
I Międzynarodowa Konferencja CandP 2021 „Communication and Politics in the Time of Pandemic” zrealizowana w formie zdalnej

Celem konferencji było umożliwienie wymiany poglądów ekspertów oraz ocena procesu komunikacji i decyzji politycznych w czasach pandemii COVID-19. Tematyka obejmowała również takie zagadnienia, jak: nowoczesne technologie w komunikacji, dezinformacja w treściach mediów społecznościowych czy relacje w stosunkach międzynarodowych w czasach pandemii. Prelegenci podejmowali wiele interesujących zagadnień, przytaczając przykłady ze swoich krajów i prowadzonej przez rządy polityki w czasach zarazy.

Karolina Wysoczańska z Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania) mówiła na temat sukcesu Tajwanu, który jako jeden z niewielu bardzo dobrze poradził sobie z pandemią. Statystyki podają 955 przypadków zachorowań, w tym jedynie 9 przypadków śmiertelnych w 23,5-milionowym społeczeństwie. Dobrze zorganizowana komunikacja władz z obywatelami, jasne instrukcje, edukacja czy też dystrybucja maseczek ochronnych i testów na ogromną skalę sprawiły, że Tajwan przyciągnął uwagę całego świata jako przykład godny naśladowania.

Dr hab. Miron Lakomy, prof. UŚ z Wydziału Nauk Społecznych UŚ pokazał, jak pandemia wpłynęła na komunikację i dezinformację w internecie – miejscu sprzyjającym manipulacji treścią i propagowaniu teorii spiskowych związanych z COVID-19. Jego prezentacja obejmowała również interesujące przykłady stron internetowych organizacji terrorystycznych, zawartość tzw. dark webu oraz działania rosyjskiej propagandy w roku pandemii.

Profesor Mara Morini z Uniwersytetu w Genui (Włochy) przedstawiła wyniki przeprowadzonej przez siebie analizy decyzji politycznych oraz komunikatów przekazywanych za pośrednictwem mediów społecznościowych we Włoszech w pierwszych miesiącach pandemii, czyli na początku 2020 roku.

Dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ (WNS UŚ) przedstawił wyniki badań na temat odbioru przekazów medialnych na przykładzie Polski i innych krajów europejskich w czasie pandemii. Zaprezentował również oczekiwania i potrzeby odbiorców na temat przekazów medialnych przedstawianych w mediach tradycyjnych oraz mediach internetowych.

Prof. Joanna Rak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprezentowała interesujący temat nowej demokracji opancerzonej (od ang. militant democracy) w Polsce w trakcie pandemii COVID-19. W swojej prezentacji przedstawiła badania ukazujące wykorzystanie Twittera przez polityków i mity polityczne kreowane jako skuteczny środek pozyskiwania poparcia społecznego dla działań podważających liberalną demokrację podczas pandemii.

Dr Pavol Minar z Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja) poruszył temat wpływu pandemii koronawirusa na marketing i reklamę w mediach światowych. Jego wystąpienie miało charakter zarówno naukowy, jak i popularnonaukowy, zawierało analizę przekazów reklamowych oraz przykłady zmiany zachowań odbiorców w codziennych życiu.

Gościem specjalnym konferencji był prof. Alexander Fedorov, specjalista do spraw edukacji medialnej. W komitecie organizacyjnym konferencji znaleźli się pracownicy Instytutu Nauk Politycznych UŚ: prof. Dana Petranová, dr Małgorzata Lorencka, mgr Agnieszka Miarka, dr Wiktor Widera, mgr Emilie Szwajnoch i mgr Natalia Galica. Moderatorem konferencji była dr Elżbieta Proń.

Konferencja będzie organizowana cyklicznie, co roku, w tradycyjnej formie z wystąpieniami prelegentów na żywo i udziałem publiczności. Jako organizatorzy wierzymy, że dyskusja o wpływie pandemii na komunikację medialną i politykę będzie traktowana wyłącznie jako nawiązanie do historii, a nie rzeczywistość, w której musimy realizować badania naukowe.

Autorzy: Wiktor Widera