Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki
prace naukowe

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Adam Warzecha: Kościół w sferze publicznej: Natanek, Nergal, Boniecki. Wybrane studia przypadków

KULTUROZNAWSTWO. Ralph Linton. Seria wydawnicza „Laboratorium Kultury” T. VII. Red. Kamil Kozakowski, Adam Pisarek

POLITOLOGIA. Paweł Grzywna: Nierówności zdrowotne wykluczonych ekonomicznie mieszkańców Siemianowic Śląskich

SOCJOLOGIA. Krzysztof Łęcki: Według Tukidydesa. Rozważania socjologa literatury nad Wojną peloponeską

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. T. 1: Język francuski. Red. Anna Dolata-Zaród, Dominika Topa-Bryniarska; red. nauk. Monika Sułkowska

Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. T. 2: Język hiszpański. Red. Agnieszka Gwiazdowska, Zuzanna Lamża; red. nauk. Monika Sułkowska

Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. T. 3: Język włoski. Red. Lucyna Marcol-Cacoń, Agnieszka Pastucha-Blin; red. nauk. Monika Sułkowska

JĘZYKOZNAWSTWO. A contrastive perpective on figurative language. Red. Paulina Biały, Marcin Kuczok, Marcin Zabawa

Magdalena Bąk. Camões i smak sardynek. Polskie dziewiętnastowieczne relacje z podróży do Portugalii

FILOLOGIA KLASYCZNA. Anna Kucz, Edyta Gryksa: Nemezjan w kręgu antycznej tradycji łowieckiej

LITERATUROZNAWSTWO. Literatura i przyjemności. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. Barbara Gutkowska, Agnieszka Nęcka

Milczę więc jestem? Formy milczenia w literaturze XX i XXI wieku. Red. Agnieszka Nęcka, Natalia Żórawska- Janik, Emilia Wilk-Krzyżowska

Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 8: Przemoc. Red. Agnieszka Woźniakowska, Sonia Caputa

Jeszcze o artyście (i sztuce): w literaturze, kulturze i nieopodal. Red. Nina Nowara-Matusik

Littératures de l’imaginaire. Red. Katarzyna Gadomska, red. Agnieszka Loska

BIOLOGIA. Wojciech Zarzycki, Zbigniew Wilczek, Magdalena Zarzycka: Diversity of forest vegetation of the Silesian Foothills / Zróżnicowanie roślinności leśnej Pogórza Śląskiego + płyta CD

PEDAGOGIKA. Katarzyna Olbrycht. Edukacja kulturalna jako edukacja do wzrastania w człowieczeństwie

Uczeni z odległej i nieodległej przeszłości. Rekonstrukcje, interpretacje, refleksje. Red. Alicja Żywczok, Małgorzata Kitlińska-Król

ZAPOWIEDZI
prace naukowe

SOCJOLOGIA. Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów. Red. Urszula Swadźba, red. Rafał Cekiera, red. Monika Żak

LITERATUROZNAWSTWO. Translation in Culture. (In)fidelity in Translation. Vol. 2. Red. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Marta Mamet-Michalkiewicz

Literatura popularna. T. 3: Kryminał. Red. Ewa Bartos, red. Katarzyna Niesporek