Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

mgr Józefy Ptaszkowskiej-Kopeć

emerytowanej lektorki Studium Języków Obcych
w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
cenionego nauczyciela akademickiego i doświadczonego pedagoga,
oddanej ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym Zmarłej,
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

dr. Marka Gigli


długoletniego pracownika Instytutu Nauki o Materiałach
Uniwersytetu Śląskiego, cenionego nauczyciela akademickiego,
wychowawcy wielu pokoleń studentów,
służącego pomocą i dobrą radą, oddanego ludziom
i sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Panu

prof. dr. hab. Andrzejowi Kowalczykowi

rektorowi Uniwersytetu Śląskiego,
profesorowi nauk o Ziemi,
przewodniczącemu
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ),
wyrazy współczucia i żalu po stracie

Teściowej

składają, łącząc się w bólu i smutku,

Prorektorzy oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach