Indyjska przygoda

Koło Naukowe Indologów „Samsara” rozpoczęło swoją działalność w 2017 roku, choć już w roku akademickim 2013/2014 studenci mieli możliwość rozpoczęcia studiów na nowej specjalności – tłumaczeniowej z językami Indii na kierunku filologia angielska. Za nazwę nowego koła studenci obrali termin samsara, pochodzący od sansāra lub samsāra, co w hinduizmie, dżinizmie i buddyzmie oznacza nieustanne wędrowanie, czyli kołowrót narodzin i śmierci, cykl reinkarnacji, któremu od niezmierzonego okresu podlegają wszystkie żywe istoty włącznie z istotami boskimi. Po każdym kolejnym wcieleniu następne jest wybierane w zależności od nagromadzonej karmy. W buddyzmie wyzwolenie z sansary następuje dzięki kroczeniu szlachetną ścieżką, która prowadzi do nirwany.

Członkinie Koła Naukowego Indologów „Samsara”
Członkinie Koła Naukowego Indologów „Samsara”

Poza angielskim studenci mogli poznać hindi, język z grupy indoaryjskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się jako pierwszym 180 milionów osób (przy zaklasyfikowaniu jako dialekty hindi języków radżastani, bihari oraz pahari, bez nepalskiego, aż 422 mln osób, czyli 41% mieszkańców Indii). Jest językiem urzędowym, ogólnopaństwowym, jednym z 23 języków konstytucyjnych Indii. Język hindi jest także językiem literackim nauczanym w szkołach oraz powszechnie używanym przez indyjskie media społecznościowe.

Początkowo na ówczesnym Wydziale Filologicznym miał być nauczany także drugi język Indii – urdu, który funkcjonował na uczelni tylko przez pierwszy rok. W kolejnych latach został on jednak zastąpiony językiem bengali (również zaliczanym do hinduskich języków urzędowych).

Odkąd specjalność języka angielskiego z hinduskim zebrała grono studentów, coraz bardziej zwiększało się również zainteresowanie kulturą, obyczajami i zwyczajami tej części świata. Do idei założenia koła naukowego podchodzono poważnie od pierwszych dni istnienia nowej specjalności. Cele przedsięwzięcia były jasno sprecyzowane. Członkowie grupy chcieli się wzajemnie motywować do zbiorowych i indywidualnych poszukiwań dotyczących Indii, była to też okazja do wymiany już zebranych informacji. Dobry zespół inspiruje siebie nawzajem i taki charakter chciano nadać „Samsarze”. Studenci dążyli ponadto do angażowania się w rozmaite projekty badawcze i edukacyjne, jak również do nabycia umiejętności przekazywania swojej wiedzy innym. Zrealizowali swój zamysł: „Samsara” gromadziła przede wszystkim studentów filologii angielskiej o szerokich zainteresowaniach, obejmujących nie tylko Indie, ale też inne obszary Azji Południowej. Opiekunką koła została mgr Dagmara Wasilewska.

Na swoim koncie członkowie koła mają organizację takich wydarzeń, jak Dni Indyjskie, corocznie organizowane wiosną. Gromadziły one wielu zainteresowanych. Organizatorzy przygotowywali w tym czasie różnego rodzaju pokazy: strojów indyjskich, tradycyjnego tańca, hatha-jogi wykonywanej przez profesjonalnych nauczycieli i znawców jogi oraz wystąpienia o charakterze muzycznym, np. pokazy gry na indyjskich instrumentach. Wydarzenie wzbogacały quizy wiedzy o Indiach, lekcje języka oraz poczęstunki regionalnymi potrawami Indii. Swoje osiągnięcia członkowie koła prezentowali także na poszczególnych edycjach Śląskiego Festiwalu Nauki, warsztatach dla szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli.

Niestety obecnie łączna liczba studentów specjalizacji tłumaczeniowej z językami Indii wynosi zaledwie 8 osób. Od bieżącego roku akademickiego specjalizacja ta jest stopniowo wygaszana. Działalność Koła Naukowego Indologów „Samsara”, choć krótka, odznaczała się sporą dynamiką, która dla jego członków będzie pięknym wspomnieniem z czasów studenckich. Dla pozostałych zaś niech stanowi przykład i inspirację do odkrywa

Autorzy: Katarzyna Stołpiec
Fotografie: archiwum KN Indologów „Samsara”