Nowe książki - Luty 1994

W Wydawnictwie Uniwersytetu Slaskiego ukazaly sie:

Czasopisma

"Chowanna" 1993, t. 1, tab., bibl., sum., zl 25 000, - "Archiwum nauki o materialach" 1993, t. 14/3, fot., rys., lit., streszcz., abstracts., zl 20 000, -
"Archiwum nauki o materialach" 1993, t. 14/4, fot., rys., lit., streszcz., abstracts., zl 20 000, -

Prace naukowe

HISTORIA. Rzym antyczny. Polityka i pieniadz. Red. Andrzej Kunisz. Katowice 1993, rs., sum., zl 40 000, -

FILOZOFIA. "Folia Philosophica". T. 11. Red. Jozef Banka. Katowice 1993, sum., rez., zl 40 000, -

SOCJOLOGIA. Sociological Essays. Ed. Wladyslaw Jacher. Katowice 1993, streszcz., rs., zl 30 000, -

PSYCHOLOGIA. Jozef Pieter: Wiedza osobista. Wprowadzenie do psychologii wiedzy. Katowice 1993, bibl., sum., Zsfg., zl 35 000, -
Czlowiek w procesie przemian gospodarczych. Red. Zofia Ratajczak. Katowice 1993, rez., sum., zl 35 000, -

POLITOLOGIA. Zagadnienia ochrony praw konstytucyjnych obywateli. Red. Jan Iwanek. Katowice 1993, sum., rs., zl 40 000, -
Jerzy Swieca: Regionalne i globalne oddzialywania miedzynarodowe w kryzysie bliskowschodnim /1947-1992/. Katowice 1993, bibl., sum., rs., zl 40 000, -
Elzbieta Pioskowik: Ewolucja systemu sprawowania wladzy w Bulgarii w latach 1918-1944. Katowice 1993, rez., sum., zl 35 000, -

PEDAGOGIKA. Studia z historii polskiej pedagogiki. Koncepcje pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej. Red. Danuta Drynda. Katowice 1993, sum., rs., zl 25 000, -

PRAWO. Zagadnienia prawa cywilnego, samorzadowego i rolnego. Pamieci Profesora Waleriana Panki. Katowice 1993, zl 60 000, -
Bogdan Dolnicki: Nadzor nad samorzadem terytorialnym. Katowice 1993, lit., sum., Zsfg., zl 45 000, -
Wojciech Kowalski: Restytucja dziel sztuki w prawie miedzynarodowym. Wyd. II Katowice 1993, sum., Zsfg., rs., zl 60 000, -

LITERATUROZNAWSTWO. Skamander. T. 9:Tworczosc Jaroslawa Iwaszkiewicza. Interpretacje. Red. Ireneusz Opacki przy wspoludziale Aleksandra Nawareckiego. Katowice 1993, indeks nazwisk i tytulow, rez., sum., zl 30 000, -
Tadeusz Rachwal, Tadeusz Slawek: "Sfera szarosci". Studia nad literatura i mysla XVIII wieku., Katowice 1993, sum., rez., zl 45 000, -
Halina Mazurek-Wita:Tragedia rosyjska doby Oswiecenia /1747-1825/, Katowice 1993, wykaz nazwisk, rez., sum., zl 35 000, -

JEZYKOZNAWSTWO. "Prace jezykoznawcze". T. 21:Z zagadnien jezykoznawstwa ogolnego i slowianskiego. Red. Henryk Fontanski, Katowice 1993, rez., sum., zl 40 000, -
Bozena Cetnarowska: The Syntax and Semantics of Bare Nominalisations in English. Katowice 1993, streszcz., rs., zl 40 000, -

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 7: Historia - biblioteka - silesiaca. Red. Bronislaw Zyska. Katowice 1993, rez., sum., zl 40 000, -

KULTURA I SZTUKA. Krystyna Turek: Ludowe zwyczaje, obrzedy i piesni pogrzebowe na Gornym Slasku. Katowice 1993, Indeks nazwisk, wykaz zrodel, bibl., sum., Zsfg., zl 45 000, -

BIOLOGIA. "Acta Biologica Silesiana". T. 24/41: Spatial and temporal patterns of plant tissues development. Katowice 1993, ref., streszcz., rez., zl 30 000, -

GEOGRAFIA. Tadeusz Szczypek, Jerzy Wach: Antropogeniczna wydma krawedziowa w Bukownie na Wyzynie Slaskiej w latach 1989-1993. Katowice 1993, lit., sum., rez., zl 12 000, -

FIZYKA I CHEMIA METALI. "Fizyka i Chemia Metali" T. 12 Red. Jan Barcik. Katowice 1993, lit., rez., sum., zl 40 000, -

GEOLOGIA. "Geologia". T. 12/13. Red. Lukasz Karwowski. Katowice 1993, bibl., rez., sum., streszcz., zl 100 000, -

Skrypty

JEZYKOZNAWSTWO. Danuta Ostaszewska, Jolanta Tambor: Podstawowe wiadomosci z fonetyki i fonologii wspolczesnego jezyka polskiego. Wyd. II, poprawione, rozszerzone /Skrypt dla studentow filologii polskiej/ Katowice 1993, zl 25 000, -

KULTURA I SZTUKA. Alina Kopoczek: Folklor muzyczny Beskidu Slaskiego. Materialy pomocnicze do analizy piesni ludowych. Katowice 1993, nuty, tab., bibl., zl 30 000, -

MATEMATYKA. Andrzej Biela, Marek Wojtylak: Automatyczne dowodzenie twierdzen. Katowice 1993, bibl., skorowidz symboli i nazw, zl 45 000, -

CHEMIA. Maciej Kolaski, Janusz Nowakowski, Joachim Wlodarz: Zastosowanie informatyki w chemii /Skrypt dla studentow II roku chemii/ Katowice 1993, tab., schem., skorowidz, lit., zl 30 000, -