KOMISJE SENACKIE

W koncu listopada Senat ostatecznie zatwierdzil sklad swoich komisji. Oto one:

1. Komisja do spraw Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Slaskiego

Przewodniczacy - prof. dr hab. Kazimierz Marszal, prof. dr hab. Henryk Moroz, prof. dr hab. Antoni Budniok, prof. dr hab. Jozef Sliwiok, prof. dr hab. Sylwia Labuzek, prof. dr hab. Wojciech Swiatkiewicz, prof. dr hab. Waclaw Zuberek, prof. dr hab. Kazimierz Sleczka, doc. dr Remigiusz Wieckowski, prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, przedstawiciel Samorzadu Studenckiego.

2. Komisja do spraw Badan Naukowych

Przewodniczacy - prof. dr hab. Andrzej Rozkowski, prof. dr hab. Henryk Morawiec, dr hab. Tadeusz Widla, prof. dr hab. Jan Stanik, prof. dr hab. Ewa John, dr hab. Jozef Drewniak, prof. dr hab. Sylwia Labuzek, dr Jerzy Nakielski, dr hab. Marek Baranski, dr Jerzy Runge, prof. dr hab. Andrzej Szewc, prof. dr hab. Tadeusz Miczka, dr Jan Heimann, dr hab. Robert Mrozek.

3. Komisja do spraw Wspolpracy Krajowej i Zagranicznej

Przewodniczacy - prof. dr hab. Tadeusz Slawek, prof. dr hab. Ryszard Malajny, prof. dr hab. Irena Heszen-Niejodek, prof. dr hab. Alicja Wakulicz-Deja, prof. dr hab. Kazimiera Wodz, prof. dr hab. Elzbieta Zipper, dr hab. Iwona Szarejko, dr Janusz Janeczek, doc. dr Remigiusz Wieckowski, dr Wojciech Dzik, Pawel Kojs.

4. Komisja do spraw Dydaktyki

Przewodniczacy - prof. dr hab. Zofia Ratajczak, prof. dr hab. Olga Wolinska, dr hab. Krystian Roleder, dr Stanislaw Kucharski, dr hab. Jozef Drewniak, dr Michal Kalitowski, prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, dr Teresa Kurowska, dr Zbigniew Kieres, dr hab. Wladyslawa Luszczuk, prof. dr hab. Stanislaw Wika, dr hab. Marek Piechota, dr Bozena Tokarz, dr Jerzy Wach, dr Adam Jozefow, dr Krystyna Doktorowicz, dr Halina Rusek, dr Jan Filip, dr Julian Dudek, dr hab. Stanislaw Cabala, mgr Piotr Mamet, mgr Boguslaw Nowak, mgr Piotr Nowak, Krzysztof Janula.

5. Komisja do spraw Budzetu i Finansow

Przewodniczacy - prof. dr hab. Aleksander Ratajczak, prof. dr hab. Stanislawa Kalus, dr Adam Mezyk, prof. dr hab. Eugeniusz Gasior, prof. dr hab. Jerzy Luczka, prof. dr hab. Sylwia Labuzek, prof. dr hab. Antoni Molenda, mgr Edward Achtelik, dr Jacek Szade, prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, prof. dr hab. Jacek Jania, Bernard Presz.

6. Komisja do spraw Rozwoju Kadry Naukowej

Przewodniczacy - prof. dr hab. Edward Polanski, dr Maria Taniewska-Peszko, prof. dr hab. Wanda Bobrowska-Nowak, dr hab. Dariusz Badura, prof. dr hab. Stefan Ernst, prof. dr hab. Kazimierz Czechowicz, prof. dr hab. Franciszek Serafin, prof. dr hab. Kazimierz Kozlowski, dr Eugenia Rostanska, prof. Zygmunt Lis, dr Alicja Ratuszna.

7. Komisja do opracowywania historii Uniwersytetu

Przewodniczacy - dr hab. Antoni Barciak, prof. dr hab. Adam Litynski, prof. dr hab. Jozef Ciagwa, prof. dr hab. Wanda Bobrowska-Nowak, prof. dr hab. Michal Komaszynski, prof. dr hab. Teresa Pyzik, prof. dr hab. Florian Celinski.

8. Komisja do spraw reformy ustawy o szkolnictwie wyzszym oraz ustawy o tytule i stopniach naukowych

Przewodniczacy - prof. dr hab. Oktawia Gorniok, dr Bogdan Dolnicki, prof. dr hab. Wlodzimierz Serafinski, prof. dr hab. Andrzej Szewc, prof. dr hab. Ireneusz Opacki, prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz, doc. dr Edward Siwek, Bernard Presz, Krzysztof Janula.